دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی
فهرست مطالب
چکیده
بيان مسأله
فصل اول:
کلیات تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه ی تجربی تحقیق
تعریف مفاهیم:
1-افسردگی
2-شخصیت نوع A
بخش اول:مبانی نظری
مفاهیم
ا-افسردگی
طبقه بندي افسردگي
مقدمه
د ) افسردگی بک قطبی – دو قطبی
الف) افسردگي درون زاد ـ واكنشي2
ب) افسردگي اوليه ـ ثانويه
طبقه بندي اختلا ل هاي عاطفي طبق انجمن روانپزشكي آمريكا
ج) افسردگي سايكوز ـ نوروز
شیوع افسردگی
2-سبک زندگی
1-افسردگي و جنسيت
عوامل موثر در افسردگي زنان
الف) عوامل فيزيولوژيكي:
سبب شنا سی افسردگی
ب) عوامل روان شناختي:
ج) عوامل اجتماعي و موقعيتي :
تأثیر تیپ A روی افسردگی
تبیین نظری افسردگی
1- نظریه های زیست شناختی
2) نظريه هاي روان پويايي
5 -نظریه های رفتاری
2-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی
4) نظريه هاي فرهنگي ـ اجتماعي
6) نظريه هاي شناختي
روش تحقیق
روش گرداَوری داده ها
جامعه اَماری
روش تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
اعتبار
فصل سوم :
روش تحقیق
فصل چهارم
يافته ها
پایایی
1-افسردگی
2-شخصیت نوع A
Measuresسنجه ها
روش های اَماری
نمودار شماره 2: توزيع فراواني متغير رشته تحصيلي
بخش دوم:تحليل داده ها:اَزمون فرضيه
فرض اَماري و فرض تحقيق
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد به محققین بعدی :
چکیده
هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.
روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.
نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ  A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.
بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند.
فصل اول:
کلیات تحقیق
بيان مسأله
در ميان افرادي كه به خاطر مشكلات روان شناختي به كلينيك ها مراجعه مي كنند، افراد افسرده بيش از ديگران هستند. اين در حالي است كه برخي تحقيقات نشان مي دهند كه 6 تا 19 درصد از كساني نيز كه براي حل مشكلات شان در پي كمك نيستند افراد افسرده هستند (ساراسون وساراسون ، ترجمه نجاريان، اصغري مقدم و دهقاني،1377). از اين رو افسردگي در سراسر جهان نه تنها به عنوان يك اختلال شايع روان پزشكي، بلكه به مثابه يك مشكل اجتماعي و ملي كه ساليانه ميليون ها دلار هزينه بر دوش جامعه تحميل مي كند ارزيابي مي شود. وجود برخي از عوامل نظير، وراثت وابسته به جنس و تفاوت هاي هورموني به عنوان دلايل شيوع فراوان تر افسردگي در بين زنان عنوان شده اند (كاپلان و سادوك،ترجمه رفيعي و رضاعي ،1378).

دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد