دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تغذیه و ورزش

تغذیه و ورزش
فهرست مطالب
سرفصل: 5
منابع:‌ 5
اصطلاحات ، تعاريف و مفاهيم:‌ 6
19- مواد سازنده غذا و نقش كلي آن‌ها در بدن: 7
20- مواد غذايي ضروري: 8
21- انواع غذاها از سه منشأ: 8
22- ميزان انرژي زايي مواد غذايي: 9
دستگاه گوارش(Digestive system) 9
ترشحات دستگاه گوارش: 10
مغزي (عصبي) مشابه مانيزم معده 13
وظايف صفرا: 15
*مهاركننده= تحريك اعصاب سمپاتيك آلفا 15
تحريك‌كننده‌هاي ترشح روده: 16
هضم و جذب در معده:‌ 18
هضم و جذب روده‌اي چربي‌ها:‌ 19
نقش نمك‌هاي صفراوي در حل‌شدن چربيها: 20
جذب سديم ، كلر و ساير يون‌ها:‌ 22
جذب آب و الكتروليتها در روده‌ي بزرگ:‌ 23
حركات دستگاه گوارش و تنظيم آن‌ها 25
عصب گيري دروني دستگاه گوارش: 27
عصب‌گيري بيروني دستگاه گوارش:‌ 28
اعمال جويدن و بلع غذا: 29
حركات معده:‌ 31
تنظيم حركات معده:‌ 32
تنظيم تخليه‌ي معده: 33
حركات روده‌ي باريك‌: 34
حركات مخاط و پرزهاي روده:‌ 37
حركات روده‌ي بزرگ: 38
فعاليت‌هاي كوتاه مدت 43
توصيه‌هايي در مورد ورزشهاي كوتاه مدت 45
فعاليت‌هاي درازمدت و نسبتا سنگين 46
فعاليت‌هاي دراز مدت سبك 47
توصيه‌ها 48
رابطة‌چربيها با فعاليت‌هاي ورزشي 50
گفتار2. تغييرات بيوشيميايي چربيها در اثر فعاليت‌هاي ورزشي 53
رابطة پروتئين‌ها با فعاليت‌هاي ورزشي 57
گفتار 2. ساخته شدن پروتئين بعد از تمرينات ورزشي 61
گفتار 3. نياز ورزشكاران به مواد پروتئيني 61
گفتار 4. افزايش وزن عضلاني 63
ملاحظات خاص 65
نقش ويتامينها در فعاليت های ورزشی 66
مواد معدنی و عملکرد آنها در ورزش 69
نقش آب و الکترولیتها در فعالیتهای ورزشی و اثر متقابل فعالیت برآنها 73
دفع الكتروليتها در ورزش 75
نحوة جايگزيني آب دفعي 77
نوع محلول نوشيدني 78
ملاحظاتي در ارتباط با مصرف آب 79
گفتار 5. نياز به آهن و منابع تأمين آن 82
گفتار 7. كم‌خوني (آنمي) ورزشي و استفاده از مكملهاي آهن 84
گفتار 1. تغذية مطلوب 86
جدول 9-1 ، برنامة‌ غذايي مطلوب 89
گفتار 2. رژيم غذايي ورزشكاران و منابع انرژي تمرين 89
غذا و فعاليت‌هاي بي‌هوازي 92
غذا و فعاليت‌هاي هوازي 94
تغذيه قبل از ، در حين و پس از مسابقات ورزشي 96
زمان صرف غذا 99
غذاهايي كه بايد از مصرف آنها اجتناب كرد 99
غذاهاي مايع 100
ملاحظات و توصيه‌ها 102
مسابقاتي كه چندين ساعت طول مي‌كشند 103
روشهاي افزايش ذخاير گليكوژني قبل از مسابقات 104
گفتار 2. تغذيه در حين فعاليت يا مسابقه 106
گفتار 3. تغذيه پس از مسابقه 108
بازسازي گليكوژن عضله 110
توصيه‌هاي كربردي در زمينة ذخاير گليكوژني 110

اصطلاحات ، تعاريف و مفاهيم:‌
1- كالري و كيلوكالري:‌مقدار انرژي حرارتي كه يك گرم آب را يك درجه سانتي‌گراد بالا برد .
مقدار حرارتي كه يك كيلوگرم آب را يك درجه سانتي‌گراد افزايش دهد.
2- متابوليسم: سوخت و ساز
3- متالوليسم پايه:‌ حداقل انرژي براي زنده بودن كه صرف اعمال حياتي فرد مي‌شود . مثل :‌ قلب ،‌ اعصاب و معده
4- نسبت تعادل تنفسي:
5- هيدروليز:‌ واكنشي كه در آن يك ماده توسط آب شكسته و به مولكول ساده‌تري تبديل ‌گردد .
6- PH: غلظت يون هيدروژن در مايعات بدن PH  بالاي 7 قليايي ، پايين 7 اسيدي و 7 خنثي .
7- تامپون (بافر): هر ماده‌اي كه از تغييرات سريع يون هيدروژن (PH  ) جلوگيري كند .
8- الكتروليت‌ها: يون‌هاي با بارهاي مثبت و منفي كه در بدن ايجاد فشار اسمزي كنند و يا پيام‌هاي عصبي را ارسال كنند .
9- يونيزه: تبديل يك ماده به مواد تشكيل دهنده خودش .
10- انتشار ماده: جابجايي مواد بدون صرف انرژي
11- انتقال فعال:
12- انتشار تسهيل‌شده: همان انتشار ساده است ولي يك ماده كمكي دارد . مثل انسولين كه به قند كمك مي‌كند به داخل سلول انتقال يابد .
13- اسمز و فشار اسمزي:
14- واكنش‌هاي آنابوليكي:‌
15- واكنش‌هاي كاتابوليكي:
16- تعريف علم تغذيه(Nutrition): علمي كه كمك مي‌كند مواد غذايي را بهتر بشناسيم ،‌ نيازها را بهتر برآورده كنيم تا به حد اعلاي سلامتي برسيم .
17- غذا(Food) و ماده غذايي(Nutrient):   آب غذا و ماده غذايي‌اش يك شكل دارد .
18- جيره غذايي: به آنچه كه فرد ظرف 24 ساعت مصرف مي‌كند كه به شغل ، ميزان فعاليت ، جثه ، وضعيت و محيط فرد بستگي دارد .
19- مواد سازنده غذا و نقش كلي آن‌ها در بدن:
منبع انرژي تنظيم اعمال بدن رشد و ترميم بافت‌ها
كربوهيدراتها پروتئين‌ها پروتئين‌ها
چربي‌ها مواد معدني مواد معدني
پروتئين‌ها ويتامين‌ها ويتامين ها
آب آب
20- مواد غذايي ضروري:
– كربوهيدراتها :‌ گلوكز
– چربيها : اسيد لينولئيك ،‌ اسيد لينولنيك
– پروتئين‌ها:‌ اسيد آمينه‌هاي لوسين ،‌ ايزولوسين ، ليزين ،‌ والين ،‌ متيونين ، فنيل آنالين ،‌ تره اونين ،‌ تريپتوفان و (ميستيدين و آرژينين فقط براي نوزادان)‌
– مواد معدني : كلسيم ، فسفر ،‌ سديم ،‌ پتاسيم ، گوگرد ، كلر ، ميزيم ،‌ منگنز ، آهن ، مس ، روي ،‌ يد ، كبالت ، موليبدنيم ، سلنيوم ،‌ فلور و كرم
– ويتامين‌ها: C , K , E , D , A ,  B1 ( تيامين) ، B6 (پريدوكسين) ، B2 (ريبوفلاوين) ، بيوتيد ،‌ B12 (كوبالامين) ،‌ نيكوتين آميد ،‌ اسيد فوليك و اسيد نپتونيك .
– مايعات: آب
21- انواع غذاها از سه منشأ:
گياهي ، حيواني و معدني
– غذاهايي كه پروتئين بيشتري دارند . مانند : گوشت‌ها ، تخم پرندگان ، حبوبات و …
– غذاهايي كه چربي بيشتري دارند . مانند : روغن‌هاي گياهي و حيواني ، گوشت‌ها ، تنقلات و …
– غذاهايي كه كربوهيدرات بيشتري دارند . مانند : غلات ، برنج ، ذرت ، سيب‌زميني ، ماكاروني و خوردني هاي شيرين و …
– غذاهايي كه مواد معدني بيشتري دارند . مانند : شير و فرآورده‌هاي آن .
– غذاهايي كه ويتامين‌هاي محلول در آب و سلولز بيشتري دارند . مانند : ميوه‌ها و سبزيجات و …
– غذاهايي كه آب بيشتري دارند . مانند : چاي ، قهوه ، آب‌ميوه‌ها ، نوشابه‌ها و …
22- ميزان انرژي زايي مواد غذايي:
كربوهيدرات‌ها 4 كيلوكالري به ازاي هر گرم
پروتئين‌ها 4 كيلوكالري به ازاي هر گرم
چربي‌ها 9 كيلوكالري به ازاي هر گرم
دستگاه گوارش(Digestive system)
– گوارش: تغيير شكل غذا به طوري كه قابل جذب شدن به خون شود .
– هدف و عمل اصلي دستگاه گوارش:‌ هضم ، جذب مواد غذايي ، تأمين آب و الكتروليت‌ها و حركت دادن غذا با سرعت مناسب
– اجزاي دستگاه گوارش: دهان (دندان‌ها و غدد بزاقي) مري ، معدي ، لوزالمعده ، كبد (كيسه‌ي صفرا) روده‌ي باريك (دودنوم ،‌ ژژونوم و ايلئوم) و روده‌ي بزرگ (كولون صعودي ،‌ افقي ، نزولي و قوسي شكل)
ترشحات دستگاه گوارش:
1- ترشح بزاق:  سه جفت غده‌ي زير زباني ، زيرفكي و بناگوشي
نقش بزاق:
– آماده سازي لقمه براي بلع و هضم
– كمك به حس مزه و طعم غذا
– كمك به هضم نشاسته
– كمك به بهداشت دهان و دندان‌ها
– شستن مواد بدمزه از محيط دهان
Sive network of neurons, called the submucosal plexus, or Meissner`s plexus , lies within the submucosa.
Skeletal muscle that functions in voluntary swallowing is present in the muscularis of the mouth , pharynx , and upper half of the esophagus. In the rest of the digestive tract the muscularis consists of smooth muscle , generally arranged in two sheets . Muscle fibers in the inner sheet are circularly arranged ; those in the outer sheet run longitudinally .
ترشح روزانه بزاق: 1000 تا 1500 ميلي‌ليتر
محرك‌هاي ترشح بزاق: بينايي ، بويايي ، چشايي ، تفكر درباره غذا ،‌ مزه‌ها ، حالت تهوع
* تنظيم ترشح بزاق عمدتا از طريق اعصاب خودمختار صورت مي‌گيرد :
افزايش‌دهنده‌ها: سمپاتيك بتا ، استيل كولين ، آلدوسترون VIP و محرك‌هاي بويايي ، بينايي ، چشايي و ..
كاهش دهنده‌ها: سمپا آلفا ، مهار پمپ سديم ، پتاسيم .
مري: تنها مايع لغزنده‌ساز براي حركت غذا و جلوگيري از آسيب و زخم‌شدن ديواره آن ترشح مي‌كند .
ترشحات معده: غذا در معده با ترشحات آن آميخته و با سرعت مناسب وارد دوازدهه مي‌شود .     پپسين= گاسترين .
مهمترين عمل زيستي معده فاكتور داخلي براي جذب B12 است. غلظت بالاي يون H باعث مرگ باكتري‌هاي غذايي مي‌شود .
ترشح اسيد معده داراي دو مرحله است :
1- پايه‌اي 15%      صبح‌ها     عصرها    . هيستاميني
2- گوارشي:
عصبي(مغزي)= محرك‌هاي بويايي ، چشايي ، بينايي و تفكر درباره غذا باعث   ترشح مي‌شوند
معده‌اي = با ورود غذا و اتساع معده ترشحات   مي‌يابد .
روده‌اي= احتمالا پپتيد بومبيزين روده ترشح معده را افزايش مي‌دهد .
افزايش دهنده‌هاي اسيد معده : ميتامين ، گاسترين و استيل كولين
مهاركننده‌هاي ترشح اسيد معده: خود اسيد معده ، گلوكاگن ، كولي سيستوكينين ، سوماتو استاتين و پلي پپتيدهاي معدي – روده‌اي
ترشحات موكوپروتئيني معده وظيفه‌ي حفاظت از ديواره‌ي داخلي معده را در برابر PH اسيدي آن به عهده دارد .
ترشحات لوزالمعده: از مهمترين عدد ترشحي بدن در رابطه با متابوليسم مواد غذايي است كه ترشحات خود را به ابتداي روده باريك مي‌ريزد .
* لوزالمعده علاوه بر ترشح هورمون‌هاي انسوليني و گلوكاگن ،‌ يون بي‌كربنات براي خنثي‌سازي PH اسيدي معده و هشت آنزيم مهم براي تجزيه مواد غذايي ترشح مي‌كند:
آميلاز            ليپاز
تريسپين ، كيموتريسپين و كربوكسي پپتيدازها
ريبونوكلئاز و دي اكسي ريبونوكلئاز
* تركيبات شيره‌ي لوزالمعده : آب ، الكتروليت‌ها و پروتئين‌ها
ترشح روزانه شيره‌ي لوزالمعده = حدود 5/1 ليتر است كه تحت كنترل اعصاب و هورمون‌ها قرار دارد .
چرخه تنظيمي ترشحات لوز‌المعده نيز داراي سه مرحله است :‌
مغزي (عصبي) مشابه مانيزم معده
1- معده‌اي: اتساع قاعده تحتاني معده باعث  ترشحات لوزالمعده مي‌شود .
2- روده‌اي:‌ ترشح سكرتين و كولي سيستوكينين روده ترشحات لوزالمعده را   مي‌دهد .
*اهميت مرحله عصبي كم و مشابه مكانيزم ترشح اسيد معده است .
* متسع شدن بخش قاعده‌اي معده ، ترشحات لوزالمعده را   مي‌دهند :‌
مستقيم= از طريق عصب و رگ
غيرمستقيم= از راه ترشح گاسترين معده و سكرتين و كولي سيستوكينين دوازدهم .
سكرتين قوي‌ترين محرك براي افزايش حجم مايعات و غلظت بي‌كربنات و ضعيف‌ترين محرك براي ترشح آنزيم‌هاست .
كولي سيستوكنين (cck) قوي‌ترين محرك هورموني براي ترشح آنزيم‌هاي لوزالمعده است و حجم و غلظت بي‌كربنات را در حد متوسطي   گاسترين تأثير متوسطي بر حجم ترشحات ، بي‌كربنات و آنزيم‌ها دارد .
* مرحله روده‌اي ترشح لوزالمعده: سكرتين ميزان ترشح مايع و بي‌كربنات را   . وجود اسيد معده قوي‌ترين محرك براي ترشح سكرتين است (اسيدهاي آمينه و چرب نيز ترشح آن را  )
Cck قوي‌ترين محرك براي ترشح زيموژن‌هاي لوزالمعدي است . cck از مخاط دوازدهم (دودنوم) و ژژنوم ترشح مي‌شود .
* محرك‌هاي ترشح cck :‌ محصولات تجزيه پروتئين‌ها ،‌ اسيدهاي آمينه ، اسيدهاي چرب و اسيد معده
* تحريك عصب سمپاتيك ترشح شيره لوزالمعده را مهار و متوقف مي‌سازد .
ترشح صفرا:‌ مايعي است مركب از ميسل‌هاي درهم آميخته اسيدها يا نمك‌هاي صفراوي ، كلسترول ، ليستين ، فسفوليپيدها ، چربي‌هاي خنثي ، الكتروليت‌هاي پلاسما ، رنگدانه‌ها ، پروتئين‌ها بيلي روبين و …
محتويات صفرا به دوازدهه (ابتداي روده‌ي باريك) مي‌ريزد و بيشتر آن مجددا جذب خون مي‌شود .
وظايف صفرا:
1- نمك‌هاي لازم براي جذب موثر روده‌اي و جذب كامل چربي‌ها را فراهم مي‌آورد .
2- مسير دفعي ويژه‌اي را براي مواد نامحلول مانند : كلسترول و مشتقات هوموني آن
زماني كه اسيدهاي صفراوي يون مثبت جذب كنند به نمك‌هاي صفراوي تبديل مي‌شوند .      (كوليك اسيد ، كينوكوليك اسيد ، داكسي كوليك اسيد و ليتو كوليك اسيد )
ترشح روزانه صفرا: 250 تا 1000 ميلي‌ليتر كه به وسيله‌ي عوامل عصبي ، هورموني و شيميايي تنظيم مي‌شود .
* افزايش دهنده‌ها= گاسترين ، سكرتين ، cck ، گلوكاگن ، تحريك عصب واگ و وجود نمك‌هاي صفراوي موجود در روده .
*مهاركننده= تحريك اعصاب سمپاتيك آلفا
* كيسه صفرا 30 ميلي‌ليتر گنجايش دارد كه تخليه آن پديده‌اي است متناوب و وابسته به نوع غذايي كه فرد مصرف نموده است . پاراسمپاتيك تخليه آن را   و سمپاتيك را   مي‌دهد .
Cck مهمترين هورمون موثر بر تخليه‌ي كيسه صفراست (كه از مخاط روده در پاسخ به ورود كيموس معده به دوازدهه ترشح مي‌شود)
Cck همچون استيل كولين باعث كاهش مقاومت اسفنگتر اودي و افزايش انقباض كيسه‌ي صفرا مي‌شود .
ترشحات روده‌ي باريك: علاوه بر ترشحاتي كه از قسمت‌هاي ديگر دستگاه گوارشي وارد روده مي‌شود روزانه حدود 1500 ميلي‌ليتر مايع از ديواره‌ي خود روده به داخل آن ترشح مي‌شود. ( به عبارتي به جز آب آشاميدني و آب موجود در غذاها روزانه حدود 7 ليتر آب از ديواره‌ي روده جذب مي‌شود . )………………..

دانلود پروژه تغذیه و ورزش
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد