دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی تقاضای قصاص توسط همسر مقتول

تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
گفتار اول : تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
مبحث اول. مباني فقهي قتل عمد
مبحث دوم :. مبناي حكم در سنت
بنداول :. قتل عمد مرد توسط زن :
بند دوم : قتل عمد زن توسط مرد:
مبحث سوم :  روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص
مبحث چهارم :  روايات مشعر بر تاخر پرداخت مازاد ديه بر قصاص
مبحث پنجم : محكوميت مرد قاتل به قصاص:
مبحث ششم : پرداخت نصف ديه مرد به عنوان شرط اجراي قصاص
فصل دوم
دیه و قصاص ، تکلیف حکومت و حق زنان
گفتار اول : دیه و قصاص ، تکلیف حکومت و حق زنان
مبحث اول :تعریف دیه و قصاص
مبحث دوم : موارد قصاص و دیه
مبحث سوم : قصاص زن و مرد
بند اول : قصاص نفس
بند دوم : قصاص عضو
مبحث چهارم : دیة مرد و زن
بند اول : دیة نفس
بند دوم : دیة عضو
مبحث پنجم : دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص
الف) عدالت خداوند متعال
ب) برابری همه انسانها با یکدیگر
مبحث ششم : قانون و زنان سرپرست خانوار
بند اول : قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان
بند دوم : قصاص، دیه و خشونت علیه زنان
نتيجه گيري
جمع بندي و پيشنهاد
منابع:
Abstract:
چكيده:
قانون مجازات اسلامي به پيروي از نظر فقهاي شيعه در قصاص نفس ميان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق اين نظريه هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد، اجراي حكم قصاص منوط به پرداخت مازاد ديه از طرف ولي دم زن است. نوشتار حاضر با تحليل مباني آن در كتاب و سنت و نقد و بررسي آراي فقها به ارائه نظريه اي پرداخته كه در خصوص ارتكاب قتل عمدي زن اجراي حكم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل ديه صورت پذيرفته و مي توان پرداخت مازاد ديه را تحت عنوان تعهدي مالي بعد يا قبل اجراي حكم پرداخت نمود يا در صورت فقر تا رفع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نيز با رويكردي حقوقي به تحليل مادة 209 ق.م.ا و بررسي نقصهاي نظرية تفاوت و تحليل نظرية تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و مرد پرداخته خواهد شد.
مقدمه
سرچشمة پديداري قوانين كيفري از منابعي است كه در هر مكتب حقوقي تعريف و تعيين مي گردد.
مكتب حقوق اسلام با معرفي كتاب، سنت و عقل به عنوان منابع و اصول فقه به عنوان راه درك قوانين قصد سامان دهي به نظامي كيفري دارد. اما امروزه برخي اعتقاد بر باز تعريف « سنت » داشته و صحبت از مناقشه در تعبدي بودن يا نبودن روايات مي كنند و با بيان اينكه دليل « عقل»  بالقوه از منابع بوده و به فعليت نرسيده است و با آن كه در عرض دليل نقل است اما منزوي گشته و استناد به آن در دايرة مستقلات عقليه به عدد انگشتان يك دست هم نمي رسد، به دنبال بازيابي جايگاه عقل در منابع فقهي هستند.

دانلود کارتحقیقی تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد