دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت

دانلود مقاله تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت

تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي

در اينكه مداواي عقيم مثل ساير امراض، نزد مسلمين مستب است، اختلافي نيست و دليل آن احاديثي از پيامبر (ص) است.

عربي نزد پيامبر آمد و گفت: «يا رسول الله الا نتداوي؟ قال نعم يا عبادالله به تداوا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو يا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم»

«هيچ مرضي خدا قرار نداد، مگر اينكه شفاء يا دواي آن را نازل كرد».

در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غير جماع، شافعيه و حنفيه قائل به اباحه هستند و آن را حلال مي دانند و شاغفعيه احكام فقهيه مختلفي را مثل وجوب عده در بعضي از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب مي كنند.

بسياري از فقهاي محدثين استفاده از طريقه تلقيح مصنوعي را اعم از داخلي (وارد كردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجي (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل كردن نطقه در رحم زن تا محل تكوين جنين) با اشكال مختلف آن، در صورتي كه منجر به علاج عقيم بودن زوجين شود مباح مي دانند، به شرطي كه احتياطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و اين عمل توسط مرد اجنبي انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا كند كه در اين صورت كساني كه شايستگي مداخله در اين امر را دارند به ترتيب اولويت زن پزشك مسلمان، زن پزشك غيرمسلمان، مرد پزشك مسلمان و مرد پزشك غيرمسلمان كه در علم طبابت مورد اطمينان باشند، هستند.

در بين مسلمانان، هيئت مشاوره ي اسلامي مصر، شايد اولين مجمع افتايي باشد كه در پي فتاواي صريح « علامه شيخ محمود شلتوت» (رض) – فوت 1963 م- در كتاب «الفتاوِِي» دربارهي تلقيح اظهار نظر نمود. اين هيت در 23 مارس 198 م، در اولين نظريه ي رسمي در باره ي تكنيك هاي مختلف تلقيح(يعني GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت«تلقيح اسپرم غيرشوهر به رحم زن، به هر صورتي كه باشد حرام است و اگر اين كار با علم و آگاهي انجام شود، رابطه ي نامشروع و زناي محصنه است». پنج سال پس از اين اظهار نظر، شوراي اتحاد اسلامي مصر، در ژانويه 1985م، به مناسبت زمينه سازي عده اي از متخصصان تحصيل كرده در اروپا، كه به منظور مشروعيت دادن به اينگونه كارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثير قرار داده و زمينه ي تصويب برخي قوانين را در اين مورد فراهم نمايند، اظهار نامه اي صاد رو در آن حكم شرعي روش هاي مختلف تلقيح را به تفكيك بيان كرده و مجدداً بر نظريه ي هيئت مشاوره ي اسلامي مصر تأكيد نمودند.

در كويت، سازمان اسلامي علوم پزشكي ، در سال 182 م، به اتفاق آرا چنين اظهار نظر نمود: «تلقيح اسپرم غيرشوهر در رحم زن بيگانه، چه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد و چه شوهر به اين امر راضي باشد يا نباشد مطلقاً حرام است».

در عربستان مجمع فقه اسلامي مكه، در سال 1983م، پس از برگزاري يك سمينار تخصصي، نظريه اي مشابه نظريه ي سازمان اسلامي علوم پزشكي كويت صادر نمود و تلقيح اسپرم غيرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.

شوراي مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي، به دنبال سؤال هاي مكرر درباره ي انتقال اسپرم اجنبي، بالاخره در اجلاسيه ي ماه اكتبر 1986 م در عمان پايتخت اردن، مصوبه اي به شماره ي 16/4د3 صادر نمود. اين مصوبه كه به اتفاق آراي نمايندگان فقهي تمام كشورهاي اسلامي به تصويب رسيد، حكم شرعي و اسالمي تمام روش هاي تلقيح بيان شده و تلقيح اسپرم غيرشوهر را به هر صورت كه باشد، حرام اعلام كرد پس از صدور اين مصوبه، در محافل علمي و تخصصي جهان، نظريه ي مذكور به عنوان نظر اسلامي پذيرفته و مورد توجه بوده است.

در كشور اردن هم كميته علوم پزشكي فقهي اسلامي تشكيل شده و در جلساتي بحث در تلقيح مصنوعي، اعم از داخلي و خارجي مطرح شد، لذا پيرامون اين مباحث نظراتي مطرح و جواز شرعي تلقيح مصنوعي داخلي به وسيله طبيب با شروط تاليه صادر گرديد، اين نظرات عبارتند از:

  • زوجيت بين زن و مرد باقي باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقيح شود.
  • اجراي عمل تلقيح بعد از ظن طبيت به بروز نتايج مثبت انجام شود و بيشتر ازيك بار مي تواند اجراي تلقيح را تكرار كند.
  • پزشكاني كه مساعدت به اين كار مي كنند، مورد اطمينان باشند.
  • ايجاد بانك هاي اسپرم چنانچه در غرب رايج است، جايز نيست و همچنين جايز نيست كه اسپرم زوج بعد از وفاتش براي اجراي تلقيح حفظ شود.
  • اجراي تلقيح داخلي صحيح است در صورتي كه اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقيح صورت گيرد.
  • اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمايشگاه و ظروف طبي خاص قرار داده شودو برروي آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد يا فرد مورد اطمينان او به آزمايشگاه فرستاده شود تا يك سري آزمايشات برري آن انجام شود و چون اين امر مدتي طول مي كشدكه ممكن نيست اين عمليات در مقابل زوج صورت گيرد. لذا بايد در مراكز مورد اطمينان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمايشگاه بگيرد و به مطب پزشك مراجعه كرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.

زماني كه تلقيح تخمك زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمايشگاهي باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقيح مصنوعي خارجي)، شروطي در آن لازم است كه عبارتند از:

  • رابطه ي زوجيت بين آنها برقرار باشد.
  • با رضايت دو طرف باشد.
  • به واسطه ضمانات براي نقل و استعمال نكردن اسپرم غير زوج و تخمك زوجه يا رحم غيرزوجه در جميع مرال عمل تلقيح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
  • كميته پزشكي مورد اطمينان از نظر علمي و ديني در مركز حكومت باشد يا مؤسسه رسمي غيرتجاري وجود داشته باشد كه اقدام به اجراي اين عمل كنند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 159+ بدون منابع و ماخذ

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود مقاله تلقیح مصنوعی از دیدگاه اهل سنت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد