دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی تلقیح مصنوعی و آثار آن

دانلود کار تحقیقی تلقیح مصنوعی و آثار آن

تلقیح مصنوعی و آثار آن
چکیده
تلقیح مصنوعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن جهت انعقاد و بارور نمودن نطفع با هر وسیله اي غیر از مقاربت،خواه این ترکیب د ررحم زن صورت پذیرد و خواه خارج از رحم.
لقاح به دو روش صورت میگیرد که عبارتند از درون رحمی و لقاح خارج از رحم.بطور کلی در انجام عمل لقاح درون رحمی و لقاح خارج از رحم باید از مقدمات حرام مثل لمس یا نگاه حرام اجتناي شود. با توجه به دو روش فوق الذکرصورتهاي تلقیح مصنوعی بالغ بر بیست مورد می باشد.از آنجا که تلقیح مصنوعی از مسائل جدید می باشد بایستس هرصورت از صورتهاي متعدد تلقیح از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد.در مرحله اول باید به لحاظ حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت،صورتهاي لقاح بررسی شوند و سپس به فرض انجام عمل لقاح حکم وضعی آن مورد بحث واقع می شود.
به عبارت دیگر در مرحله دوم آثار حقوقی تلقیح مصنوعی از قبیل نسب طفل ، ارث ، حضانت ، نفقه و اموري همچون مهر زن ،قرابت . … مورد بررسی واقع می شود.
هر چند که در خصوص این موضوع هیچگونه سابقه فقهی و قانونی وجود ندارد.لکن از اصول کلی فقهی و حقوقی می توان قواعد حاکم بر این مسئله را بیان نمود.
عموم فقهاء معاصر و حقوقدانان در مبانی تلقیح مصنوعی اختلاف نظر دارند،لیکن برابر بررسیهاي بعمل آمده
در این تحقیق هر چند لقاح با اصپرم مرد اجنبی را نمی توان زنا به حساب آورد ولی سیاق آیات قرآ« کریم و روایات ائمه (ع) از قرار دادن اسپرم مرد در رحم حرام منع می کنند و از این رو هر نوع لقاحی که مشتمل بر ترکیب اسپرم و تخمک دو اجنبی باشد جایز نیست و طفل ناشی از آن نیز از نسب شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد. مع الوصف قرار دادن نطفه ترکیب شده زوجین در رحم همسر دیگر با کنیز مرد جایز است و در مواقعی که رحم معیوب باشد می توان آن را تعویض نمود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تلقيح مصنوعي از منظر فقه و حقوق‏
گفتار اوّل: تلقيح مصنوعي داخلي
مبحث اوّل: تلقيح مصنوعي هومولوگ
1-ديدگاه فقهاي اماميه
2- ديدگاه فقهاي عامه
مبحث دوم: تلقيح مصنوعي هترولوگ
1-ديدگاه فقه اماميه
الف) اطلاق و عموم پاره‌اي از ايات قرآن كريم
ب) روايات وارده از معصومين(ع)
ج) احتياط
2- ديدگاه فقهاي عامه
گفتار دوم: انتقال تخمك/جنين
مبحث اوّل: انتقال تخمك
1-وضعيت فقهي انتقال تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم
2- وضعيت فقهي انتقال تخمك با استفاده از تخمك زني بيگانه
مبحث دوم: انتقال جنين
1-تركيب جنين از اسپرم و تخمك زوجين
الف) انتقال به رحم زوجه
ب) انتقال به رحم بيگانه
2-تركيب جنين از اسپرم و تخمك دو بيگانه و سپس انتقال آن به رحم زوجه يا بيگانه
مبحث سوم : آثار تلقيح مصنوعي از منظر حقوق
الف) منشأ انتساب فرزند به پدر
ب) منشأ انتساب فرزند به مادر
مبحث چهارم : آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان
نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم شوهر
مبحث پنجم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم مرد اجنبی
حقوق تطبیقی
فصل دوم : رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول: رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث اول : فروعات مسأله تلقیح مصنوعی در رابطه با قانون مدنی
مبحث دوم : انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي
1ـ نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن
2ـ نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري‌هاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد
3ـ نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان
4ـ نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان
5ـ نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري‌هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي
6 ـ نظريه توقف در مسأله
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
همگام با گسترش حوزة دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيدة فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، راه‌حل‌هاي مناسب خويش را مي‌طلبند. فقه اماميه با برخورداري از اصل «اجتهاد» توانايي رويارويي با مسائل نوپيدا و اراية بهترين راه‌حل‌ها را داراست. «تلقيح مصنوعي» نيز يكي از مسائل نوپيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانين و مقرّرات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي‌تواند بدون بهره‌مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درايد.
مقاله حاضر در طي دو بخش به بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي مي‌پردازد؛ در بخش اوّل آن كه عهده‌دار قسمت فقهي است، نظر به نفس عمل تلقيح است كه از نظر شرع مقدس اسلام عملي جايز است يا نه ؟ و حكم آن در صورتي كه ملازم و يا متوقف بر ارتكاب فعل حرامي باشد، مورد نظر نيست. در بخش دوم نيز به بررسي حقوقي نسب طفل حاصل از تلقيح مصنوعي مي‌پردازيم، چرا كه با معلوم شدن نسب طفل، وضعيت‌هاي ديگر او نظير حضانت و سرپرستي، وراثت و نكاح روشن مي‌گردد.
قبل از بيان ديدگاه‌هاي فقهي در مورد تلقيح مصنوعي لازم است كه تعريف و انواع تلقيح مصنوعي بيان گردد:
تلقيح در لغت به معني باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است. مفهوم اصطلاحي آن از معناي لغويش دور نگرديده؛ بدين معنا كه تلقيح مصنوعي عبارت است از اين كه زن را با وسائل مصنوعي و بدون آن كه نزديكي صورت گيرد، باردار كنند. و به طور كلي بر دو نوع است: تلقيح مصنوعي داخلي و تلقيح مصنوعي خارجي.
تلقيح مصنوعي داخلي عبارت است از روشي كه عمل تلقيح بين اسپرم مرد و تخمك زن در داخل رحم صورت مي‌گيرد؛ و بر حسب اين كه بين صاحبان نفطه رابطة زوجيت بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته است به صور مختلف تقسيم مي‌گردد كه در ادامه، بررسي خواهند شد . در تلقيح مصنوعي خارجي نيز عمل تلقيح بين اسپرم و تخمك در خارج از رحم صورت مي‌گيرد و داراي اقسامي است كه خواهد آمد…………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 52

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کار تحقیقی تلقیح مصنوعی و آثار آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد