خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه تمرکز فکر
دانلود پروژه تمرکز فکر

دانلود پروژه تمرکز فکر

تمرکز فکر

فهرست مطالب ثمره تمرکز فکر چیست ؟ ۴
تمرکز فکر ، حافظه و یادگیری ۵
معجزه ای به نام ذهن ۶
دلایل عدم تمرکز ۸
کدامیک از دو تمرکز برتر است ۹
منطق و استدلال به تنهائی عامل بی اثر است ۱۱
توجه و تمرکز ۱۲
اثرات و نتایج تمرکز فکر ۱۴
ارادی بودن : ۱۷
بریدگی و انقطاع حسی : ۱۷
تدریجی بودن و پیشروندگی : ۱۸
از خود بیخود شدن : ۱۹
کاربردهای تمرکز فکر ۲۱
۱- ضمیر ناخودآگاه ۲۲
ضمیرناخودآگاه ( شعور باطن) ۲۲
قسمت های مختلف ذهن ۲۴
ضمیرناخودآگاه ( شعور باطن) ۲۴
خواص ضمیر ناخودآگاه ۲۸
روش برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه ۳۸
۲-تلقین به نفس ۴۱
عبارت تاکیدی بایددقیق و مشخص باشند. ۴۳
۲- ازکلمات مثبت استفاده کنید. ۴۴
۳- عبارات تاکیدی باید ثابت باشند. ۴۵
۴- استفاده از ضبط صوت ۴۵
عبارات تاکیدی باید به زمان حال باشند. ۴۶
الف) مقاومت ذهن ۴۷
ب) مقاومت بیرونی ۴۸
۱-  قدرت نوشتار ۵۵
ب ) نوشتن اهداف و آرزوها ۵۶
ج) نوشتن موفقیت ها و تجارب روزانه ۵۶
د) نوشتن نعمت موجود در زندگی ۵۶
قدرت تصاویر ۵۷
الف) تجسم عینی ۵۸
تکنیک نقشه گنج ۵۹
۲- حرکت ذهنی ۶۲
انواع انرژی ذهنی ۶۶
حالت B (بتا) ۶۶
حالت ( آلفا) ۶۷
خروج از حالت آلفا ۷۱
تلاش جسمی بیش ازحد به تنهایی ، نه تنها شما را به آرزوهایتان نمی رساند ، بلکه باعث از بین رفتن انرژی و ایجاد بیماریهای روحی و جسمی نیز می گردد.
ثمره تمرکز فکر چیست ؟
افراد بنا به اهدافی که دارند و بر اساس مشاغل خود جوابهای گوناگونی به این سوال خواهد داد صرف نظر از اهداف اختصاصی افراد نتایج و فوائدعمومی و همگانی تمرکز فکر را می توان مورد اشاره قرار داد .اولین و مهمترین ثمره برخوردار بودن از تمرکز فکری کسب آرامش روحی و اعتماد به نفس است . تمرکز خوب موجب یادگیری بهتر    می شود و حافظه ای امین تر برای انسان به وجود می آورد تشتت فکری که در موقعیت های حساس موجب دستپاچگی و خرابکاری می شود و فرد را به ماشینی بدون کنترل تبدیل می کند با تمرینات تمرکز از بین می رود . فرد به انتضام فکری می رسد و چیزی نمی تواند در او تولید اظطراب نماید . زیرا فردی که دارای تمرکز فکر است به هر چیز همانقدر می اندیشد که ارزش آن را دارد و هیچ فکری نمی تواند سرکشی کند. با بدست آوردن توانایی تمرکز قوی انسان قادر است علیرغم شدت برخی از حوادث یا رویدادها خود را از تاثیر و آلودگی آنها دور نگه دارد . بعبارت ساده تر می تواند از تاثیرات منفی محیط بر حذر باشد و با عوامل مخرب هماهنگی نکند .فردی که دچار عدم تمرکز است مانند بازیچه منفعلی است که ساعتها اسیر یک فکر بی سرانجام می گردد و بلاخره به هیچ نتیجه ای هم نمی رسد و جزء خستگی روحی چیزی عایدش نمی گردد در صورتی که با تسلط بر جریان افکار می توان فعالانه ، افکار ناخواسته و تحمیلی را به کناری زد و …
تمرکز فکر ، حافظه و یادگیری
هر انسانی ، با تجربه ، بر این مطلب ، آگاه می شود که بدون تمرکز فکر قادر نخواهد بود مطالب و مهارتهای جدید را یاد بگیرد یادگیری نتیجه استفاده از اندوخته های حافظه است حافظه چیزی را ظبط و اندوخته می کند که به آن سپرده شود و تمرکز و دقت به یک موضوع به معنی سپرده شدن آن موضوع به یک حافظه است . پس آنچه که مطلب به حافظه سپرده نمی شود یادگیری صورت نخواهد گرفت . تحقیقات روانشناسی یادگیری ثابت کرده است که انسان در یک زمان قادر است فقط مقدار محدودی از مطالب و اطلاعات را جذب و ذخیره کند یاد بگیرد ، تحلیل نماید و با اطلاعات قبلی تلفیق نماید . پس انسان برای یاد گرفتن و به خاطر سپردن باید بر موضوع یادگیری چنان دقت و توجه نشان دهد که مطالب و مسائل فرعی نتوانند در یادگیری او اختلال ایجاد نمایند . پس برای داشتن حافظه امین تر و قدرت یادگیری بهتر ، انسان باید بتواند علیرغم وجود عوامل دیگر آنها را نادیده انگاشته ، بر موضوع مورد نظر خود تمرکز نماید .
معجزه ای به نام ذهن
انسان بزرگترین شگفتی آفرینش است و ذهن او قدرتمندترین ابزار موجود در جهان هستی . نیروی ذهن از تولد تا مرگ با شماست و این تنها قدرتی است که حتی لحظه ای از شما جدا نمی شود  .
آثار عظیم و قابل تحسینی که در طی حیات بشر بوجود آمده است ، قطعا به دلیل استفاده از این نیروی عظیم درونی بوده است .
دانشمندان معتقدند که یک انسان در حالت عادی فقط از ۰۱۰/ ۰ نیروها و استعدادهای خود استفتده می کند . وقتی که شما ، با بخش عظیم قدرت خود آشنا شوید و آن را به کار بگیرید ، به گروه   انسان های بزرگ خواهید پیوست .
از کودکی به غلط به ما آموخته اند که برای رسیدن به آرزوهایمان فقط باید تلاش و تقلا کنیم .
ولی اگر فکر می کنید که کار و رنج زیاد به تنهایی باعث موفقیت می شود ، به بیراهه رفته اید ؛
چرا که قدرت اراده و تلاش جسمی در بالاترین حد خود فقط بخش اندکی از نیروهای شما را به کار می گیرد .
تقدیر و سرنوشت شما در اختیار خودتان است .
هدف من از نگارش این پایان نامه است که شما را با روشهای بسیار ساده اما پر قدرت موفقیت آشنا نمایم. یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت پس از مطالعه این پایان نامه است که اکثر افراد عادت دارند پس از خواندن یک کتاب موافقت با نویسنده و هیجان زده شدن کتاب را به کناری گذاشتند و همان اعمال قبلی را طبق عادت انجام می دهند. پس اگر می خواهید تغییر کنید ، باید مدتی را به کمک این پایان نامه به تغییر پندار، گفتار و کردارتان بپردازید تا در شما به صورت عادی درآید.           به ارزش واقعی خود پی ببرید.
در آن یک فکر در شعاع و مرکز سایر افکار شخص قرار می گیرد . فکری در مرکز افکار قرار گرفته و ایجاد تمرکز می نماید که بنا به موقعیت زمانی و مکانی ، اهمیت و ارزش برجسته ای برای فرد داشته است . بنابر این کاری که نتیجه آن برای انسان مهم و ارزشمند باشد تمرکز فکر را بر             می انگیزد .” تمرکز غیر ارادی به دو صورت به وجود می آید.
انواع تمرکز تمرکز غیر ارادی زمانی شکل می گیردکه شما درونا و قلبا در کار و یا حال مسئله ای مشتاق هستید . در این حالت شما بدون آنکه آگاهی  آنچنانی از تمرکز قوای خود برای حل مسئله داشته باشید بوسیله تمایل و اشتیاق درونی ، بخش اعظم قوای خود را بر روی کار یا مسئله  متمرکز می سازید . صورت دیگر تمرکز غیر ارادی را می توان به هنگام هیجانات مشاهده نمود . زمانیکه شما بطور ناگهانی از به گوش رسیدن صدائی دچار ترس می شوید ، صدا و منشا آن تمام افکار و                 اندیشه های شما را برای لحظه یا لحظاتی بطور کامل بر کنار زده و به مانند پرده ای بر روی تمامی افکار شما کشیده می شود . در حالت هیجانی مانند خشم و ترس تمرکز بر روی یک فکر و انقطاع از سایر افکار بقدری شدید است که انسان به تمامی ابزار و بازیچه فکر هیجانی می شود ودر مقابل منشا آن عکس العمل نشان می دهد .
تمرکز فکر ارادی زمانی پیش می آید که شما در تلاش برای انجام کار یا حل مسئله ای با افکار مزاحم و اخلال گر مواجه می شوید و برای دست یافتن به موفقیت در انجام کار خود ، در صدد بر می آیند افکار مزاحم را با توسل به روش هائی به کناری زده و بر موضوع مورد نظرتان متمرکز             می شوید تا بتوانید راه حل را بیابید.
دلایل عدم تمرکز
اکثر انسانها به دو دلیل عمده با عدم تمرکز فکری مواجه می شوند :
۱- آنها خودرا به انجام کاری می بینند که تمایل درونی چندانی به انجام آن ندارند . بنابراین قوای آنها به صورت اتوماتیک از مسئله پرت می افتد . این بی علاقگی باعث چندگانگی در فکر و قوای فکر می شود . قریب به اتفاق افرادی که از عدم تمرکز و تشتت فکری مزمن رنج می برند ، اشخاصی هستند که مدت ها با بی علاقگی کارهائی انجام  داده و بعبارت بهتر خود را به انجام کاری دیده اند. ۲- فشار روانی یا استرس ها از عوامل عمده تشتت فکری هستند .اکثریت انسانها زمانیکه با مسئله ای مواجه می شوند اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند و یا توانائی حل مسائل و کسب توفیق را در خود نبینند دچار نگرانی و اضطراب می شوند و در این حال به جای اینکه مسئله ای که باید حل شود و در مرکز افعال قرار گرفته قوای فرد را به خود مشغول دارد ، نگرانی ، ترس از شکست و افکار منفی ، توان عمل ، ابتکار و خلاقیت را از شخص سلب می نماید و فرد بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می کند و با این تمرکز به طرف شکست کشیده می شود .
برای این دو گروه از افراد ( افرادی که به کار خود علاقه ندارند و آنهایی که در مواجه با مسئله و کار دچار ترس و نگرانی می شوند ) یادگیری تمرکز ارادی    و فنون و روشهای   آن از ضروریات زندگی است و می تواند آن ها را از رنجی طاقت فرسا که همان اغتشاش و آشفتگی کاری است رهائی بخشد .
افرادی که از عدم تمرکز فکری شکوه می نمایند دچار افکار نابهنگام و ناخواسته می شوند در این افراد فکر و اندیشه ای که ذهن را اشغال می نماید ضمن آنکه با عمل و کاری که فرد مشغول آن است نامتناسب و ناهماهنگ است خیلی زود جای خود را به موضوع بی ربط دیگری می دهد و تسلسل افکار بی ربط به همین شکل ادامه می یابد و فرد در مقابل این جریانات منفعل و از کنترل افکاری که خود را تحمیل می نماید عاجز است . بنابراین به جای اینکه افکار در خدمت انسان باشد انسان در خدمت افکار سرکش قرار می گیرد .
کدامیک از دو تمرکز برتر است
شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که کدامیک از دو نوع تمرکز برای انسان کاراتر است . تمرکزی که ارادی و آگاهانه باشد یا تمرکز غیر ارادی و ناآگاهانه ؟ و آیا کسی که تحت تاثیر تمرکز غیر ارادی به نحو خوبی عمل می نماید و افکارش منطبق و متناسب با اعمال و  کارهای اوست نیازی به یادگیری فنون تمرکز ارادی و استفاده از آنها را دارد؟قبل از هر چیزلازم به یادآوری است که تمرکز به عنوان یک توانایی فردی و درونی دارای مقیاس و حد ثابتی برای اندازه گیری نیست و وجود چنین حدی به عنوان حد نهایی قابل تعیین و تصور نمی باشد . بعنوان مثال اگر کسی دارای تمرکز و هماهنگی فکری مناسبی باشد و ظاهرا مشکلی به خاطر اغتشاش فکری نداشته باشد با توسل به تمرینات و فنون تقویت مرکز توانائیها و موفقیت های خود را افزایش خواهد داد . از طرف دیگر بکارگیری فنون تقویت تمرکز به تمام اعمال و ابعاد زندگی فرد گسترده شد و تعمیم می یابد مطلبی که اهمیت یادگیری فنون تمرکز فکر و بکارگیری تمرکز ارادی و آگاهانه را مشخص می نماید دخالت آگاهی انسان است . زمانیکه شما به صورت ارادی توانائی دست یابی به تمرکز فکر را داشته باشید قادر به تحمیل اراده خود خواهید بودید . قبلا گفتیم که اعمال و رفتارهای عینی و ذهنی انسان را به دو دسته کلی می توان تقسیم  نمود: رفتارهایی که انسان با کمال میل و رضایت در صدد انجام آنهاست این کارها برای فرد دارای نتایج لذتبخش هستند، چه از لحاظ مادی  و چه از لحاظ معنوی مانند احساس نیکوکار یا بزرگوار بودن . فرد طبیعی و عادی در انجام این گونه کارها و حل مسائلی از این دست با هماهنگی فکری وارد عمل می شود…….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است