دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تمرکز فکر

تمرکز فکر

فهرست مطالب ثمره تمركز فكر چيست ؟ 4
تمركز فكر ، حافظه و يادگيري 5
معجزه اي به نام ذهن 6
دلايل عدم تمركز 8
كداميك از دو تمركز برتر است 9
منطق و استدلال به تنهائي عامل بي اثر است 11
توجه و تمركز 12
اثرات و نتايج تمركز فكر 14
ارادي بودن : 17
بريدگي و انقطاع حسي : 17
تدريجي بودن و پيشروندگي : 18
از خود بيخود شدن : 19
كاربردهاي تمركز فكر 21
1- ضمير ناخودآگاه 22
ضميرناخودآگاه ( شعور باطن) 22
قسمت هاي مختلف ذهن 24
ضميرناخودآگاه ( شعور باطن) 24
خواص ضمير ناخودآگاه 28
روش برنامه ريزي ضمير ناخودآگاه 38
2-تلقين به نفس 41
عبارت تاكيدي بايددقيق و مشخص باشند. 43
2- ازكلمات مثبت استفاده كنيد. 44
3- عبارات تاكيدي بايد ثابت باشند. 45
4- استفاده از ضبط صوت 45
عبارات تاكيدي بايد به زمان حال باشند. 46
الف) مقاومت ذهن 47
ب) مقاومت بيروني 48
1-  قدرت نوشتار 55
ب ) نوشتن اهداف و آرزوها 56
ج) نوشتن موفقيت ها و تجارب روزانه 56
د) نوشتن نعمت موجود در زندگي 56
قدرت تصاوير 57
الف) تجسم عيني 58
تكنيك نقشه گنج 59
2- حركت ذهني 62
انواع انرژي ذهني 66
حالت B (بتا) 66
حالت ( آلفا) 67
خروج از حالت آلفا 71
تلاش جسمي بيش ازحد به تنهايي ، نه تنها شما را به آرزوهايتان نمي رساند ، بلكه باعث از بين رفتن انرژي و ايجاد بيماريهاي روحي و جسمي نيز مي گردد.
ثمره تمركز فكر چيست ؟
افراد بنا به اهدافي كه دارند و بر اساس مشاغل خود جوابهاي گوناگوني به اين سوال خواهد داد صرف نظر از اهداف اختصاصي افراد نتايج و فوائدعمومي و همگاني تمركز فكر را مي توان مورد اشاره قرار داد .اولين و مهمترين ثمره برخوردار بودن از تمركز فكري كسب آرامش روحي و اعتماد به نفس است . تمركز خوب موجب يادگيري بهتر    مي شود و حافظه اي امين تر براي انسان به وجود مي آورد تشتت فكري كه در موقعيت هاي حساس موجب دستپاچگي و خرابكاري مي شود و فرد را به ماشيني بدون كنترل تبديل مي كند با تمرينات تمركز از بين مي رود . فرد به انتضام فكري مي رسد و چيزي نمي تواند در او توليد اظطراب نمايد . زيرا فردي كه داراي تمركز فكر است به هر چيز همانقدر مي انديشد كه ارزش آن را دارد و هيچ فكري نمي تواند سركشي كند. با بدست آوردن توانايي تمركز قوي انسان قادر است عليرغم شدت برخي از حوادث يا رويدادها خود را از تاثير و آلودگي آنها دور نگه دارد . بعبارت ساده تر مي تواند از تاثيرات منفي محيط بر حذر باشد و با عوامل مخرب هماهنگي نكند .فردي كه دچار عدم تمركز است مانند بازيچه منفعلي است كه ساعتها اسير يك فكر بي سرانجام مي گردد و بلاخره به هيچ نتيجه اي هم نمي رسد و جزء خستگي روحي چيزي عايدش نمي گردد در صورتي كه با تسلط بر جريان افكار مي توان فعالانه ، افكار ناخواسته و تحميلي را به كناري زد و …
تمركز فكر ، حافظه و يادگيري
هر انساني ، با تجربه ، بر اين مطلب ، آگاه مي شود كه بدون تمركز فكر قادر نخواهد بود مطالب و مهارتهاي جديد را ياد بگيرد يادگيري نتيجه استفاده از اندوخته هاي حافظه است حافظه چيزي را ظبط و اندوخته مي كند كه به آن سپرده شود و تمركز و دقت به يك موضوع به معني سپرده شدن آن موضوع به يك حافظه است . پس آنچه كه مطلب به حافظه سپرده نمي شود يادگيري صورت نخواهد گرفت . تحقيقات روانشناسي يادگيري ثابت كرده است كه انسان در يك زمان قادر است فقط مقدار محدودي از مطالب و اطلاعات را جذب و ذخيره كند ياد بگيرد ، تحليل نمايد و با اطلاعات قبلي تلفيق نمايد . پس انسان براي ياد گرفتن و به خاطر سپردن بايد بر موضوع يادگيري چنان دقت و توجه نشان دهد كه مطالب و مسائل فرعي نتوانند در يادگيري او اختلال ايجاد نمايند . پس براي داشتن حافظه امين تر و قدرت يادگيري بهتر ، انسان بايد بتواند عليرغم وجود عوامل ديگر آنها را ناديده انگاشته ، بر موضوع مورد نظر خود تمركز نمايد .
معجزه اي به نام ذهن
انسان بزرگترين شگفتي آفرينش است و ذهن او قدرتمندترين ابزار موجود در جهان هستي . نيروي ذهن از تولد تا مرگ با شماست و اين تنها قدرتي است كه حتي لحظه اي از شما جدا نمي شود  .
آثار عظيم و قابل تحسيني كه در طي حيات بشر بوجود آمده است ، قطعا به دليل استفاده از اين نيروي عظيم دروني بوده است .
دانشمندان معتقدند كه يك انسان در حالت عادي فقط از 010/ 0 نيروها و استعدادهاي خود استفتده مي كند . وقتي كه شما ، با بخش عظيم قدرت خود آشنا شويد و آن را به كار بگيريد ، به گروه   انسان هاي بزرگ خواهيد پيوست .
از كودكي به غلط به ما آموخته اند كه براي رسيدن به آرزوهايمان فقط بايد تلاش و تقلا كنيم .
ولي اگر فكر مي كنيد كه كار و رنج زياد به تنهايي باعث موفقيت مي شود ، به بيراهه رفته ايد ؛
چرا كه قدرت اراده و تلاش جسمي در بالاترين حد خود فقط بخش اندكي از نيروهاي شما را به كار مي گيرد .
تقدير و سرنوشت شما در اختيار خودتان است .
هدف من از نگارش اين پايان نامه است كه شما را با روشهاي بسيار ساده اما پر قدرت موفقيت آشنا نمايم. يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت پس از مطالعه اين پايان نامه است كه اكثر افراد عادت دارند پس از خواندن يك كتاب موافقت با نويسنده و هيجان زده شدن كتاب را به كناري گذاشتند و همان اعمال قبلي را طبق عادت انجام مي دهند. پس اگر مي خواهيد تغيير كنيد ، بايد مدتي را به كمك اين پايان نامه به تغيير پندار، گفتار و كردارتان بپردازيد تا در شما به صورت عادي درآيد.           به ارزش واقعي خود پي ببريد.
در آن يك فكر در شعاع و مركز ساير افكار شخص قرار مي گيرد . فكري در مركز افكار قرار گرفته و ايجاد تمركز مي نمايد كه بنا به موقعيت زماني و مكاني ، اهميت و ارزش برجسته اي براي فرد داشته است . بنابر اين كاري كه نتيجه آن براي انسان مهم و ارزشمند باشد تمركز فكر را بر             مي انگيزد .” تمركز غير ارادي به دو صورت به وجود مي آيد.
انواع تمركز تمركز غير ارادي زماني شكل مي گيردكه شما درونا و قلبا در كار و يا حال مسئله اي مشتاق هستيد . در اين حالت شما بدون آنكه آگاهي  آنچناني از تمركز قواي خود براي حل مسئله داشته باشيد بوسيله تمايل و اشتياق دروني ، بخش اعظم قواي خود را بر روي كار يا مسئله  متمركز مي سازيد . صورت ديگر تمركز غير ارادي را مي توان به هنگام هيجانات مشاهده نمود . زمانيكه شما بطور ناگهاني از به گوش رسيدن صدائي دچار ترس مي شويد ، صدا و منشا آن تمام افكار و                 انديشه هاي شما را براي لحظه يا لحظاتي بطور كامل بر كنار زده و به مانند پرده اي بر روي تمامي افكار شما كشيده مي شود . در حالت هيجاني مانند خشم و ترس تمركز بر روي يك فكر و انقطاع از ساير افكار بقدري شديد است كه انسان به تمامي ابزار و بازيچه فكر هيجاني مي شود ودر مقابل منشا آن عكس العمل نشان مي دهد .
تمركز فكر ارادي زماني پيش مي آيد كه شما در تلاش براي انجام كار يا حل مسئله اي با افكار مزاحم و اخلال گر مواجه مي شويد و براي دست يافتن به موفقيت در انجام كار خود ، در صدد بر مي آيند افكار مزاحم را با توسل به روش هائي به كناري زده و بر موضوع مورد نظرتان متمركز             مي شويد تا بتوانيد راه حل را بيابيد.
دلايل عدم تمركز
اكثر انسانها به دو دليل عمده با عدم تمركز فكري مواجه مي شوند :
1- آنها خودرا به انجام كاري مي بينند كه تمايل دروني چنداني به انجام آن ندارند . بنابراين قواي آنها به صورت اتوماتيك از مسئله پرت مي افتد . اين بي علاقگي باعث چندگانگي در فكر و قواي فكر مي شود . قريب به اتفاق افرادي كه از عدم تمركز و تشتت فكري مزمن رنج مي برند ، اشخاصي هستند كه مدت ها با بي علاقگي كارهائي انجام  داده و بعبارت بهتر خود را به انجام كاري ديده اند. 2- فشار رواني يا استرس ها از عوامل عمده تشتت فكري هستند .اكثريت انسانها زمانيكه با مسئله اي مواجه مي شوند اگر معتقد باشند زمان كافي براي حل آن ندارند و يا توانائي حل مسائل و كسب توفيق را در خود نبينند دچار نگراني و اضطراب مي شوند و در اين حال به جاي اينكه مسئله اي كه بايد حل شود و در مركز افعال قرار گرفته قواي فرد را به خود مشغول دارد ، نگراني ، ترس از شكست و افكار منفي ، توان عمل ، ابتكار و خلاقيت را از شخص سلب مي نمايد و فرد بر ترس و احتمال شكست خود تمركز مي كند و با اين تمركز به طرف شكست كشيده مي شود .
براي اين دو گروه از افراد ( افرادي كه به كار خود علاقه ندارند و آنهايي كه در مواجه با مسئله و كار دچار ترس و نگراني مي شوند ) يادگيري تمركز ارادي    و فنون و روشهاي   آن از ضروريات زندگي است و مي تواند آن ها را از رنجي طاقت فرسا كه همان اغتشاش و آشفتگي كاري است رهائي بخشد .
افرادي كه از عدم تمركز فكري شكوه مي نمايند دچار افكار نابهنگام و ناخواسته مي شوند در اين افراد فكر و انديشه اي كه ذهن را اشغال مي نمايد ضمن آنكه با عمل و كاري كه فرد مشغول آن است نامتناسب و ناهماهنگ است خيلي زود جاي خود را به موضوع بي ربط ديگري مي دهد و تسلسل افكار بي ربط به همين شكل ادامه مي يابد و فرد در مقابل اين جريانات منفعل و از كنترل افكاري كه خود را تحميل مي نمايد عاجز است . بنابراين به جاي اينكه افكار در خدمت انسان باشد انسان در خدمت افكار سركش قرار مي گيرد .
كداميك از دو تمركز برتر است
شايد اين سوال براي شما هم پيش بيايد كه كداميك از دو نوع تمركز براي انسان كاراتر است . تمركزي كه ارادي و آگاهانه باشد يا تمركز غير ارادي و ناآگاهانه ؟ و آيا كسي كه تحت تاثير تمركز غير ارادي به نحو خوبي عمل مي نمايد و افكارش منطبق و متناسب با اعمال و  كارهاي اوست نيازي به يادگيري فنون تمركز ارادي و استفاده از آنها را دارد؟قبل از هر چيزلازم به يادآوري است كه تمركز به عنوان يك توانايي فردي و دروني داراي مقياس و حد ثابتي براي اندازه گيري نيست و وجود چنين حدي به عنوان حد نهايي قابل تعيين و تصور نمي باشد . بعنوان مثال اگر كسي داراي تمركز و هماهنگي فكري مناسبي باشد و ظاهرا مشكلي به خاطر اغتشاش فكري نداشته باشد با توسل به تمرينات و فنون تقويت مركز توانائيها و موفقيت هاي خود را افزايش خواهد داد . از طرف ديگر بكارگيري فنون تقويت تمركز به تمام اعمال و ابعاد زندگي فرد گسترده شد و تعميم مي يابد مطلبي كه اهميت يادگيري فنون تمركز فكر و بكارگيري تمركز ارادي و آگاهانه را مشخص مي نمايد دخالت آگاهي انسان است . زمانيكه شما به صورت ارادي توانائي دست يابي به تمركز فكر را داشته باشيد قادر به تحميل اراده خود خواهيد بوديد . قبلا گفتيم كه اعمال و رفتارهاي عيني و ذهني انسان را به دو دسته كلي مي توان تقسيم  نمود: رفتارهايي كه انسان با كمال ميل و رضايت در صدد انجام آنهاست اين كارها براي فرد داراي نتايج لذتبخش هستند، چه از لحاظ مادي  و چه از لحاظ معنوي مانند احساس نيكوكار يا بزرگوار بودن . فرد طبيعي و عادي در انجام اين گونه كارها و حل مسائلي از اين دست با هماهنگي فكري وارد عمل مي شود…….

دانلود پروژه تمرکز فکر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد