دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

فهرست مطالب
خلاصه: 3
مقدمه : 6
مفهوم تهاجم فرهنگی: 8
تهاجم و تبادل فرهنگی 11
3- اصل تولید فرهنگی 14
مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی 16
شناخت ملت ها 16
1-2- تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی: 18
3-2- تحقیر و تحریف تاریخ 18
4-2- تخریب و نفی هویت ملی 19
5-2- تخریب الگوها و اسوه های خودی: 20
6-2- ترویج خط و زبان بیگانه 21
7-2- تحقیر استعداد و توان مردم 22
9-2- ناکارامد نشان دادن دین: 23
تحمیل فرهنگ 24
2-3- تبلیغات 25
سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی 34
ب- راهبردهای اجرایی 38
1- جوانان 38
2- اموزش و پرورش 39
3- دانشگاهها و نظام اموزش عالی 41
4- حوزه های علمیه   42
5- مساجد 44
ج- دستگاههای تبلیغی و رسانه های گروهی 45
1- برنامه های فرهنگی و هنری 45
2- مطبوعات 46
3- صدا و سیما: 47
فهرست منابع : 48
خلاصه:
فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با ان کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف ان نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به ان نگریست و درباره ان به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی ان دست یافت. اگر فرهنگ را ” معرفت مشترک”  تعریف کنیم و لایه های ان را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی انها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.

دانلود پروژه تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد