دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: کلیات
1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
2-تاریخچه قانونگذاری
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
1-عنصر قانونی
1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی
1-2- آلودگی آب
1-3- آلودگی هوا
1-4- آلودگی صوتی
1-5- آلودگی خاک
1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای
1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله
1-8- آلودگی ناشی از پسماندها
2- عنصر مادی
2-1- رفتار مرتکب
2-1-1-  فعل
2-1-2- ترک فعل
2-2- موضوع جرم 
2-3- وسیله
2-4- نتیجه
2-5- رابطه سببیت
3- عنصر معنوی
3-1 جرم عمدی
3-1-1- جرم عمدی مقید
3-1-2- جرم عمدی مطلق
3-2- جرم غیر عمدی
4-جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع
 مقدمه
محيط زيست موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ويژه چند سال اخير، به تدريج آگاهي مردم جهان درباره خطراتي كه محيط زندگي آنان را تهديد مي‌كند، فزوني يافته. در همين راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هاي طرفدار محيط زيست تشكيل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زيست محيطي به مبارزه برخاستند. اين تشكيلات موسوم به سبزها و يا صلح سبز و مانند آن تلاش مي‌كنند تا توجه مردم جهان را بيش از پيش به واقعيات زيست محيطي و لزوم حمايت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و ديگر موجودات و منابع طبيعي موجود جهان، جلب كنند. در ايران نيز، از چندي پيش اين اقدامات آغاز شده است و بايد همواره بر گستره آن افزوده شود تا جايي كه تلاش آنان در كنار كوشش‌هاي ديگر مسئولان و مبادي ذي‌ربط قانوني، قضايي و اجرايي و هم گاهي طبقات گوناگون اجتماعي، منجر به كاهش هر چه بيشتر آلودگي‌هاي زيست محيطي و افزايش بهبود و بهسازي محيط زيست كه در بهداشت محيط و سلامت آن، به ويژه تندرستي مردم، اثر و افرو عميق دارد؛ گردد.
 بخش اول: کلیات
  1 – مفهوم بهداشت عمومي و محيط زيست
لازم به توضيح است كه تهديد عليه بهداشت عمومي كه در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده يكي از عنوان‌هاي جرايم زيست محيطي است كه مفهوم عالم و گسترده‌اي نيز دارد زيرا قانونگذار زير اين عنوان يگانه، موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عالم آلودگي محيط زيست است و مقنن خواسته است كه بر مبناي اين ماده، از محيط زيست حمايت كند. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود……………………….

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد