گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه تولید روغن نباتی
دانلود پروژه تولید روغن نباتی

دانلود پروژه تولید روغن نباتی

تولید روغن نباتی
فهرست مطالب مقدمه
اهمیت خوراکی وتغذیه ای روغن
اهمیت اقتصادی روغن
صنایع روغن نباتی درایران
ساختمان وترکیب روغنهاوچربیها
مراحل مختلف کنترل کیفی فرآورده روغن نباتی
۲-۱- دانه روغنی
سیتیک لیپولیز
انبار داری در کارخانجات کشور
کنترل کیفیت دانه های روغنی
۴- اسیدهای چرب آزاد
روغن خام
اندیس ید: باتعیین غیر اشباعیت روغن
کنترل کیفیت روغن خام
۱- وزن مخصوص
۲- اندیس رفراکت:    Refractive   Index
۳- نقطه ذوب:   Melting     point
صمغ گیری: حذف فسفاتیدها از روغن نباتی
بی بو کردن: گرفتن بو وطعم های نامطلوب از روغن.
– صمغ گیری   Degumming
کنترل محصول هیدروژناسیون:
تعیین نقطه ذوب به روش لوله موئینه سرباز :
تعیین اندیس به روش هانوس [ سه دقیقه ای]:
تعیین اندیس ید باااستفاده از اندیس رفراکت:
رنگبری نیکل:
رنگبری ثانویه   post  Bleach
کنترل مرحله رنگبری ثانویه
نقطه ذوب
بی بوکردن DEODORTIZATION
کلمه تست:یاآزمایش سرما
روغن ونیتریزه شدن    WINTERIZING  OIL
بسته بندی روغن:
کنترل محصول
کنترل وزن مخصوص
درصد رطوبت ومواد فرار
اندیس پراکسید
اندیس ید
کنترل انبارداری
مقدمه :
روغنها :چربیها یکی ازعوامل تشکیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشکی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن  روئیدن ذخیره شده است .بنابراین می توان گفت که درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد که روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلکه به عنوان یک منبع انرژی که دارای ارزش تجارتی است وموضوع یکی از صنایع مهم کشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیک درهرکشوراست که اهمیت آن برهیچکس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست که درجهت سازندگی کشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.
اهمیت خوراکی وتغذیه ای روغن :
چربیهامنبع تراکم انرژی درموادغذایی راتشکیل میدهندیک گرم چربی ۹کیلوکالری انرژی دربدن تامین مینماید .درمقایسه یک گرم مواد قندی (کربوهیدرات) ۴کیلوکالری انرژی تولید میکند.
درغذاهایی که چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود.
چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست که درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد .
چربیهاحمل کننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.D.E.K  میباشند حذف کرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است که درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت کافی به عمل آید.
اهمیت اقتصادی روغن:
کشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازکشورتامیزان ۹۹% بودوحالا تا۹۵%به خارج وابسته هستیم .
درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی کشورمابرای تامین روغن نباتی کشور به سالیانه۸۵۰هزارتن روغن نیازدارد که ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط۱۰۰هزارتن است وحدود ۷۵۰هزارتن ازخارج به کشوروارد میشود.ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یک میلیارددلارمیرسدکه این رقم برایکشورمابسیارسنگین است .لذا همواره بایستی به فکرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه کشت دانه های روغنی درداخل کشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازکشورکاسته گردد.
صنایع روغن نباتی درایران:
درحال حاضر تعداد ۱۴کارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد که به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند که فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد.
از۱۴واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه ۹واحدآن درشهرهای شیراز ،کرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شرکت روغن نباتی شیراز،کارخانه گلنام کرمان،شرکت نازاصفهان،کارخانه سه گل خراسان،کارخانه شکوفه بابل،کارخانه شماره یک ورامین،کشت وصنعت شمال،شماره ۱و۲وشرکت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شرکت صنعتی بهشر،شرکت روغن نباتی پارس،شرکت مارگارین کارخانه شماره ۲ورامی،شرکت کارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).ازاین مجموع ،کارخانه شکوفه بابل مدت مدیدی است که تولید روغن نباتی جامد هئیدروژنه ندارد وتولید کشت وصنعت شمال واحد شماره ۲نیزمتوقف است .روغن خام اولیه مورد استفاده درکارخانه های تولیدی روغن نباتی هیدروژنه سویا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه میباشد که عمدتاازخارج ازکشورتامین میگردد.مشکلی که کارخانجات رروغن نباتی تاحدودی باآن روبروبودند عبارت بود ازکمبود روغن خام اولیه ومشکلاتی که درحال حاضر باآن روبرومیباشندعبارت است از شکل تهیه قطعات یدکی وتاحدودی مواردی که درپروسس روغن نیازبه آن دارند.
ساختمان وترکیب روغنهاوچربیها:
روغنها وچربیهای خوراکی ازنظرشیمیایی جزلیپیدهاتقسیم بندی شده اند .لیپیدها گروهی ازترکیبات عالی هستند که درحلال های عالی (اتر،کلروفرم،بنزن وکربورهای هیدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغیره )محلول بوده ودرآب غیرمحلول هستند لیپیدها رابه سه گروه مختلف تقسیم کرده انذ که عبارتنداز :
لیپیدهای ساده : که دراثرهیدرولیز به اسیدچرب والکل تبدیل میشوند ،گلسریدها دراین گروه قراردارند.
لیپیدهای مرکب :که دراثرهیدرولیز تبدیل به اسید چرب والکل وبرخی موارد دیگرمیشوند وعباتنداز فسفولیپیدها ، گلیکولیپیدها ،لیبوپروتئین ها.
مشتقات لیپیدها:موادی هستند که غالبا ازهیدرولیز لیپیدها حاص میشوند مانندگلیسرول والکلهای آلی دیگری که درساختمان
تری گلیسریدها: برای نشان دادن ساختمان یک تری گلیسرید می توان گفت در اثر ترکیب یک مولکول گلیسرین باسه مولکول اسید چرب یک مولکول آب تشکیل می گردد……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است