دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جرائم زنان

جرائم زنان

فهرست مطالب
مقدمه
گفتار نخست
جرم چیست
تعریف جرم شناسی
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)
د: فيزيولوژي )
گفتار دوم:
زمینه های بزهکاری زنان
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم
فمینیسم و جرم شناسی
1- پیشینه فمینیسم جرم شناسی
2_جرم شناسی فمینیستی
3- انواع جرم شناسي فمينيستي
1-3فمینیسم لیبرالی
2-3 فمینیسم رادیکالی
3-3فمینیسم مارکسیستی
4-3فمینیسم سوسیالیستی
5-3فمینیسم فرهنگی
6-3نظریه های فمینیستی جدید
4-فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی
5-تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان
6-نتیجه گیری
منابع و ماخذ
 فهرست نمودار
نمودار شماره 1
فهرست جداول
جدول شماره1
گزارش ویژه(بررسی عوامل بروز در زنان سرپرست خانوار)
چكيده
مقدمه
حوزه هاي نظري و پژوهشهاي وابسته به جرائم زنان
روش شناسي پژوهش جامعه و نمونه آماري
فرضيه هاي پژوهش
نتايج و يافته هاي پژوهش
بحث ونتيجه گيري
منابع و ماخذ مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند.واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند. از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد . با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است ………

دانلود پروژه جرائم زنان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد