دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی جرم زنا

دانلود کارتحقیقی جرم زنا

چکیده:
شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعدة «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.
دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «…‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم…»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.
به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.

کارتحقیقی جرم زنا

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
جرم زنا ،انکار بعد از اقرار و سقوط حد
گفتار اول : جرم زنا ،انکار بعد از اقرار و سقوط حد
1 ـ مدارک قاعده
1 ـ 1 ـ آیات قرآن کریم:
2 ـ 1 ـ اخبار و احادیث:
3 ـ 1 ـ اتفاق عقلا:
4 ـ 1 ـ اجماع علمای اسلام:
الف ـ اِخبار

کارتحقیقی جرم زنا

مبحث اول :  بررسی متن حدیثِ اقرار
بند اول : بررسی کلمة «اقرار»:
ب ـ حق
بنددوم : بررسی کلمة «عقلاء»:
بندسوم : بررسی عبارت «علی انفسهم»:
مبحث دوم :  اقرار به ضرر و اقرار به نفع
مبحث سوم : شرایط اقرار
بند اول : منجَّز بودن اقرار
بند دوم :  معلق نبودن اقرار
مبحث چهارم :  اهلیت داشتن مقرّ
ب) اقرار‌کننده عاقل باشد
ج) اقرار‌کننده قاصد باشد
د) اقرار‌کننده مختار باشد
مبحث پنجم :  قلمرو اقرار (حدود اعتبار اقرار)

کارتحقیقی جرم زنا

فرق بیّنه و اقرار:
مبحث ششم :  آثار اقرار
بند اول :  اعتبار اقرار:
بند دوم : انکار پس از اقرار:
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی
ب ) بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی
گفتار دوم:  قابل توکیل بودن اقرار
مبحث اول : اقرار و شاکی خصوصی
مبحث دوم :  اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا
الف ـ بررسی موضوع از نظر حقوقی
ب) بررسی موضوع از نظر فقهی
مبحث سوم : اقسام اقرار

کارتحقیقی جرم زنا

فصل دوم
جایگاه انکار بعد از اقرار
گفتار اول : انگار
مبحث اول :جایگاه انکار بعد از اقرار
مبحث دوم : موارد انکار بعد از اقرار در حدود
بند اول :  انکار اقرار در سرقت حدی
بند دوم : انکار بعد از اقرار در زنا
مبحث سوم :اثر انکار بعد از اقرار
مبحث چهارم : شرایط استماع انکار بعد از اقرار
گفتار دوم :  حد زنا
مبحث  اول – تعریف و موجبات حد زنا
مبحث دوم – راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌
مبحث  سوم – اقسام حد زنا
الف- زنا با محارم نسبی‌
مبحث چهارم – کیفیت اجرای حد
گفتار سوم  – حد لواط
مبحث  اول – تعریف و موجبات حد لواط‌
مبحث  دوم – راه‌های ثبوت لواط در دادگاه‌
بند اول – مساحقه‌
بند دوم – قوادی‌
بند سوم  – قذف‌
مبحث سوم : اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري
مبحث چهارم : شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري
پنجم : عيوب اقرار
مبحث ششم : تفاوت هاي اقرار مدني و اقرار كيفري
نتيجه گیری
پیشنهاد:
منابع
Abstract

فرمت : WORD | صفحات:54

**************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-brown” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود کارتحقیقی جرم زنا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد