خانه » لیست » پروژه » گردشگری و توریسم » دانلود پروژه جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن
دانلود پروژه جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن

دانلود پروژه جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن

جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن

تاریخ روشن و واضح ژاپن به سال ۶۶۰ قبل از میلاد بر می گردد. در این سال امپراطوری ژاپن بوسیله جیموتنو تأسیس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهی دادند.در قرون اولیه میلادی قبایل مختلفی در ژاپن سکونت داشتند که حکومت هریک از آنان در دست کاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم یا ماتو بر سایر اقوام موجب پاگیری کشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پیشرفت کرده و دارای تمدنی درخشان شد. در همان دوران اقداماتی که برای تأسیس حکومتی متمرکز بعمل آمده بود به نتیجه رسید و رئیس قبیله یا ماتو مقام امپراطوری یافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استیلای خاندان فوجی وارا درآمد. و با اینکه امپراطور وجود داشت ولی باطناٌ کاهنان بودائی بر کشور حکومت میکردند. نفوذ این خاندان و چند عامل دیگر سبب ضعف امپراطوری های ژاپن گردید. در ایالات مختلف نیز هریک از افراد این خاندان پرچم استقلال بر افراشتند که بهمین خاطر در سراسر قرن دوازدهم ژاپن دچار جنگهای داخلی بود. قدرت خاندان فوجی وارا در اواخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم به اوج خود رسید. در اواخر قرن داوزدهم خاندان میناموتو بر رقبای خویش پیروزی یافته و رئیس آن یوریتومو با عنوان شوگو (حاکم نظامی) قدرت را در دست گرفت و از آنزمان حکومت واقعی در دست شوگونها افتاده و امپراطوری به مقامی تشریفاتی مبدل شد. یوریتومو قدرت خاندان فوجی وارا را نابود کرد و حکومت نظامیان را برقرار نمود. پایتخت وی شهر کاماکورا بود.در اواسط نیمه دوم قرن ۱۳ میلادی دوبار مغولات به سرکردگی قوبلای قاآن درصدد لشکرکشی به ژاپن برآمدند ولی توفیقی بدست نیاوردند.در سالهای ۱۳۳۸ مقام شوگونی به خاندان آشیکاگا رسید و آنان کیوتورا پایتخت خود قرار دادند ولی بعلت ضعف این خاندان، از آن ببعد تا ۲۳۵ سال ژاپن گرفتار جنگهای داخلی بود. در ایندوران فئودالها و کاهنان بودائی به تأسیس قلمرو و ایجاد ارتش پرداختند. اما در این اوضاع آشفته، صنعت و تجارت ژاپن توسعه فراوان یافت و در همین دوره طبقه متوسط بوجود آمد و شهر اوزاکا بندری آزاد و بین المللی شد.نخستین مردمان اروپایی که به ژاپن راه یافتند پرتقالیها بودند که در سال ۱۵۴۲ با این کشور روابط بازرگانی برقرار نمودند. در اواسط و اواخر قرن شانزدهم مسیحیت به ژاپن وارد شد……..
فهرست مطالب
معرفی مختصر از کشور ژاپن ۳
ملاحظات تاریخی ۳
ملاحظات جغرافیایی ۱۰
ملاحظات سیاسی ۱۰
ملاحظات اقتصادی ۱۱
ملاحظات علمی ۱۳
ارتباطات ۱۶
جمعیت ۱۷
زبان و مذهب ۱۷
اشتغال ۱۸
نقاط دیدنی – توریسم ۱۸
هزینه خوردگی در ژاپن: تاریخچه ۲۳
واکسیناسیون در ژاپن ۲۵
واکسن های اجباری-رایگان ۲۶
هزینه تبلیغات در ژاپن افزایش یافت ۲۸
راهبردهای جدید برای علم و تکنولوژی در ژاپن ۲۹
واردات نفت ژاپن از ایران افزایش یافت ۳۳
در ژاپن، مرکز سوانح رانندگی بجای دادگاه ۳۵
اشاره: ۳۵
امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف: ۳۷
آمارها: ۳۹
ژاپن سرزمین صنعت تابان ۴۲
وضعیت اجتماعی : ۴۳
اقلیت مسلمان در ژاپن ۴۴
صنعت توریسم و نحوه اداره آن در ژاپن ۴۹
بازار جهانگردی ژاپن ۵۰
تاریخچه آموزشی ۵۳
نخستین نظام مدرسه ای ۵۴
مدارس کیوتو ۵۶
دوران سلحشوری و رزم آوری ۵۶
بودیسم و آموزش ۵۸
اولین مدارس مسیحی ژاپن ۵۹
آموزش در دوران ادو ۶۰
توسعه مدارس طبقاتی ۶۲
تراکویا در دوره ادو ۶۳
مدرنیسم آموزشی ۶۵
اطلاعاتی در مورد بمب اتم : ۷۱
چرا بمب روی هیروشیما ریخته شد : ۷۲
هیروشیما قبل از بمباران ۷۳
خسارات ناشی از اشعه حرارتی ۷۳
خسارات ناشی از شدت انفجار ۷۴
خسارات ناشی از اشعه ۷۴
نگاهی‌‏ به تئاتر در ژاپن ۷۵
شکلهای نمایش ژاپنی عبارتند از: ۷۵
اهمیت دانستن  زبان ژاپنی برای ادامه تحصیل در این کشور تا چه  حد است؟ ۷۶
هزینه تحصیل در ژاپن چقدر است؟ ۷۷
هزینه زندگی در ژاپن چقدر است؟ ۷۸
آیا امکان گرفتن بورس تحصیلی وجود دارد؟ ۷۹
مزایای درس خواندن در ژاپن چیست؟ ۸۳
معایب درس خواندن در ژاپن چیست؟ ۸۳
معرفی جایکا ۸۴
همکاری با توجه به مالکیت ۸۵
برنامه ریزی و ارزیابی پایانی ۸۶
ژاپن برای اولین بار از قزاقستان نفت خرید ۸۷
سال تحصیلی در ژاپن ۸۹
امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر ۹۰
کمپین زنان ژاپنی برای اصلاح قانون تبعیض آمیز کار ۹۱
منابع و ماخذ : ۹۵
معرفی مختصر از کشور ژاپن
ملاحظات تاریخی
تاریخ روشن و واضح ژاپن به سال ۶۶۰ قبل از میلاد بر می گردد. در این سال امپراطوری ژاپن بوسیله جیموتنو تأسیس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهی دادند.در قرون اولیه میلادی قبایل مختلفی در ژاپن سکونت داشتند که حکومت هریک از آنان در دست کاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم یا ماتو بر سایر اقوام موجب پاگیری کشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پیشرفت کرده و دارای تمدنی درخشان شد. در همان دوران اقداماتی که برای تأسیس حکومتی متمرکز بعمل آمده بود به نتیجه رسید و رئیس قبیله یا ماتو مقام امپراطوری یافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استیلای خاندان فوجی وارا درآمد. و با اینکه امپراطور وجود داشت ولی باطناٌ کاهنان بودائی بر کشور حکومت میکردند. نفوذ این خاندان و چند عامل دیگر سبب ضعف امپراطوری های ژاپن گردید. در ایالات مختلف نیز هریک از افراد این خاندان پرچم استقلال بر افراشتند که بهمین خاطر در سراسر قرن دوازدهم ژاپن دچار جنگهای داخلی بود. قدرت خاندان فوجی وارا در اواخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم به اوج خود رسید. در اواخر قرن داوزدهم خاندان میناموتو بر رقبای خویش پیروزی یافته و رئیس آن یوریتومو با عنوان شوگو (حاکم نظامی) قدرت را در دست گرفت و از آنزمان حکومت واقعی در دست شوگونها افتاده و امپراطوری به مقامی تشریفاتی مبدل شد. یوریتومو قدرت خاندان فوجی وارا را نابود کرد و حکومت نظامیان را برقرار نمود. پایتخت وی شهر کاماکورا بود.در اواسط نیمه دوم قرن ۱۳ میلادی دوبار مغولات به سرکردگی قوبلای قاآن درصدد لشکرکشی به ژاپن برآمدند ولی توفیقی بدست نیاوردند.در سالهای ۱۳۳۸ مقام شوگونی به خاندان آشیکاگا رسید و آنان کیوتورا پایتخت خود قرار دادند ولی بعلت ضعف این خاندان، از آن ببعد تا ۲۳۵ سال ژاپن گرفتار جنگهای داخلی بود. در ایندوران فئودالها و کاهنان بودائی به تأسیس قلمرو و ایجاد ارتش پرداختند. اما در این اوضاع آشفته، صنعت و تجارت ژاپن توسعه فراوان یافت و در همین دوره طبقه متوسط بوجود آمد و شهر اوزاکا بندری آزاد و بین المللی شد.نخستین مردمان اروپایی که به ژاپن راه یافتند پرتقالیها بودند که در سال ۱۵۴۲ با این کشور روابط بازرگانی برقرار نمودند. در اواسط و اواخر قرن شانزدهم مسیحیت به ژاپن وارد شد……..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۹۹

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است