دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جلوگیری از آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

جلوگیری از آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد
فهرست مطالب
مقدمه
شرطي كردن دمايي
شرطي كردن دمايي سرد
شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما
شرطي كردن در دماي بالا
گرما دادن متناوب
 بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب
 مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب
 اتمسفر كنترل شده
 فوايد
 خطرات
 تنظيم كننده هاي رشد گياه
اسيد اسكوربيك
تريازولها
اتيلن
پلي آمينها
ديگر مواد شيميايي
قارچ كشها
كلسيم
آنتي اكسيدانتها و مواد نابود كننده راديكالهاي آزاد
بسته بندي كردن
موميايي كردن و ديگر پوشش دهنده ها
نكات نتيجه گيري شده
پيشينه ذكر شده
مقدمه
يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن است. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر عمل سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده شود و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير است.
در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددي درباره تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود منتشر شده است. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي شود.
سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي است، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده است. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده است.
خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (1989)، وانگ (1989) ريسون و روت (1990) مراجعه كنند.
II. شرطي كردن دما
دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد.
جدول 2-1 خلاصه اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.

دانلود پروژه جلوگیری از آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد