دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جوشکاری

جوشکاری

فهرست مطالب
مقدمه: 1
تاريخچه جوشكاري با قوس الكتريكي بوسيله اكترودهاي پوشش دار 1
الكترودها (Electrode) 4
طبقه بندي الكترودها 4
طبقه بندي الكترودها از لحاظ جنس فلز: 4
تقسيم بندي الكترودهاي فلزي از نظر نوع پوشش: 5
تقسيم بندي الكترودهاي پوششدار بر اساس تركيبات شيميايي پوشش ها: 7
تقسيم بندي الكترود ها از نظر ضخامت پوشش: 9
نقش پوشش الكترودها 10
جنس مفتول فلزي الكترود (مغزي الكتردود) 11
مواد عمومي تشكيل دهنده پوشش الكترودها 12
روشهاي جوشكاري با برق (Electric welding) 13
شيوه اجرايي: 16
وسايل مورد نياز براي جوشكاري با پيستوله 17
الف- نقطه جوش (spot welding): 17
ب- جوش قرقره اي: 18
ج- جوش سربه سر بوسيله عمل جرقه زدن (flash butt welding): 19
د- جوش سربه سر بوسيله مقاومت الكتريكي (resistance butt welding): 20
هـ . جوش مقاومتي بوسيله فلاكس هادي (electroslag resistance welding): 20
3- ساير روشهاي جوشكاري ذوبي 22
الف- روش جوشكاري بطريق آلومينوترميك (thermit welding): 22
ب- روش جوش القايي (Induction welding): 22
ج- جوشكاري با فلاكس الكتروكنداكتور (Electroslag welding): 24
د- جوشكاري بوسيله بمباران الكترونيكي (Electron beam welding) 25
هـ جوشكاري بوسيله اشعه ليزر (Laser Welding) 27
و) ساير روشها 30
جوشكاري به وسيله قوس الكتريكي (Arc Welding) 30
جوشكاري حالت جامد و اتصال چسبي 37
جوشكاري در حالت جامد 37
تشكيل پيوند 40
فيلمهاي سطحي 41
تبلور مجدد 42
پخش 42
فرآيندهاي جوشكاري حالت جامد 43
جوشكاري اصطكاكي 46
جوشكاري انفجاري 48
جوشكاري فراصوتي 49
پيوند پخشي 50
شكل دادن ابر مومسان همراه با پيوند پخشي 51
چسب ها 53
روشهاي اتصال 54
آزمون 55
جوشكاري ذوبي: فرايندها 56
پيدايش و تكامل جوشكاري ذوبي 56
ماهيت جوشكاري 59
دسته بندي فرايندهاي جوشكاري ذوبي 59
شدت منبع گرما 59
روشهاي محافظت 62
انتخاب فرايند جوشكاري 65
منبع تغذيه 66
انواع اتصالهاي جوشكاري ذوبي 67
آشنايي با گازهاي محافظ مصرفي در جوشكاري 68
مقايسه گازهاي مصرفي در فرآيند جوشكاري‌هاي تحت محافظت گازهاي محافظ 69
آرگون(Argon) 69
هليوم (Helium) 70
مخلوط گازهاي آرگون- هليوم 73
مخلوط گازهاي آرگون- هيدروژن 73
مخلوط گازهاي آرگون و اكسيژن نوزاد 74
گاز نيتروژن 74
اهميت درجه خلوص گازهاي محافظ 75
آلودگي در سيلندر گاز 76
جدا سازي هوا از گاز محافظ 76
شدت جريان گاز (Gas Flow) 77
گاز دي اكسيد كربن CO2 78
مقدمه:
انقلاب الكترونيك بر زندگي در كشورهاي صنعتي تاثير شگرفي گذاشته است. نتايج اين انقلاب به همه فعاليتهاي ما در خانه، در اداره و در كارگاه رسوخ كرده است. تاثير اين انقلاب در متالوژي در دو عرصه مهم ديده مي‌شود. اسبابهاي كنترل الكترنيكي قابليتهاي منابع تغذيه جوشكاري را تغيير داده‌اند و اينك مي‌توان در بسياري از كاربردها از الگوي جريان بهينه استفاده كرد، روشهاي خودكار و مبتني بر استفاده از روبات نيز توسعه يافته اند. علاوه بر اين، ساخت وسايل الكترونيكي خود سبب پيدايش نيازهاي كاملا جديدي در تكنولوژي اتصال شده است. از سويي مي‌خواهيم نامحتملترين تركيبهاي سراميكي و ساير غير فلزها را به خودشان و به قطعات فلزي ديگر متصل كنيم و از سوي ديگر براي ساخت اتصالات الكتريكي بيشمار، با سرعت زياد و قابليت اعتماد بسيار بالا، به ابداع روشهاي لحيمكاري انبوه نياز داريم..
در دهه هاي اخير، با پيشرفت فنون فولاد سازي، و به ويژه با استفاده از كنورتر اكسيژني قليايي و به كارگيري روشهاي نوين گوگرد زدايي و فسفر زدايي، توليد فولاد پاكيزه در مقياس تجارتي تحقق يافته است. در عين حال، با نورد كاري كنترل شده، توليد فولادهايي با فاق نرمي بيشتر امكانپذير شده است. در پرتو چنين پيشرفتهايي ساخت سازه هاي بزرگ جوشكاري شده، با قابليت اعتماد بسيار بالا، عملي شده است.
تاريخچه جوشكاري با قوس الكتريكي بوسيله اكترودهاي پوشش دار
:(Metal arc welding with covered electrode)
جوشكاري با شعله برق (قوس الكتريكي ) عبارت است از ذوب كردن و به سيلان در آوردن لبه هاي قطعه كار و سپس متصل كردن آنها به يكديگر. اين عمل بوسيله درجه حرارتي بسيار زياد كه توسط قوس الكتريكي بين الكترود دو قطعه كار بوجود مي‌آيد، انجام مي‌شود.
استفاده از قوس الكتريكي براي جوشكاري حاصل زحمات و تجربيات Henry Missan شيمي دان فرانسوي مي‌باشد كه ابتدا يك كوره الكتريكي اختراع كرد و بوسيله اين كوره فلز را بين دو الكترود كربني قرار داده و ذوب مي‌كرد. البته سطحي كه در مسيز جريان برق الكترود قرار داشت ذوب مي‌شد. فرض مخترع اين بود، حرارتي كه در اين كوره بوجود مي‌آيد در اثر مقاومتي است كه در موقع عبور جريان برق از الكترود ايجاد مي‌شود……………..

دانلود پروژه جوشکاری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد