دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

مقدمه:

واژه حجاب بر حسب لغت متخذ از ماده “حجب” به معاني چون پرده مانع پوشش چادر زنان شرم و حيا پوشيدن در پرده قرار دادن و هر گونه حائل و وسيله جداسازي آمده است. طبق اين معاني حجاب هم به اصل پرده و شي حائل اطلاق مي شود و هم به آن چيزي كه پشت پرده قرار مي گيرد. حجاب در قرآن كريم به هر دو معنا به كار رفته است. در يك جا خداوند مي فرمايد: فسئلو هنّ من وراء حجاب از زنان از پشت پرده چیزی بخواهید و در جایی دیگر می فرماید : حتّی توارت بالحجاب تا آن وقتي كه خورشيد در پشت پرده مخفي شد. در اين دو مورد به پشت پرده حجاب واقع شدن حجاب اطلاق شده است. چنانكه در مثل “و بينهما حجاب” ميان بهشتيان و دوزخيان حجابي است به خود حائل حجاب به كار رفته است. بنابراين حجاب از نظر لغت معناي عامي دارد چراكه به نفس شي حائل بين دو چيز و شرم و حيا كه يك وصف معنوي است و نيز به آن چيزي كه پشت پرده يا مانعي قرار مي گيرد اطلاق مي شود هم چنين به دست مي آيد كه حجاب دو جنبه دارد صوري و معنوي كه جنبه ي صوري آن بدن را از آسيبهاي ظاهر حفظ مي كند و جنبه ي معنوي آن حافظ عفت و پاكدامني زنان مي باشد. معناي اصطلاحي حجاب حجاب در اصطلاح مردم و عرف عام به پوشش زن از نامحرم به نحوي كه خود را از نگاه اجانب مستور بدارد گفته مي شود. اين معنا از از آنچه در مفهوم لغوي حجاب ذكر شد محدودتر است چون به نفس پرده و شرم و حيا اصطلاحا حجاب صدق نمي كند. بلكه شرم و حيا مي تواند در زمره ي عوامل حجاب قرار گيرند و پرده يا پارچه هم وسيله حجاب محسوب گردد. همان طور كه در جامعه نيز مشاهده مي شود زنان و دختران با شرم و حيا خود را در ميان چادر پنهان مي دادند. شايد به همين تناسب واژه ي حجاب به پوشش زنان به كار رفته و به تدريج شيوع پيدا كرده است به گونه اي كه امروزه هرگاه سخن از حجاب به ميان آمد اين معنا در اذهان تبادر مي كند. حجاب در اسلام داراي ويژگيهايي است. كه در قرآن كريم ذكر شده و در اينجا لازم است به آن ويژگيها اشاره شود تا مفهوم اسلامي آن روشن گردد.  مفهوم حجاب در اسلام و قرآن آن گونه كه از قرائن و شواهد بر مي آيد استعمال كلمه “حجاب” در مورد پوشش زنان يك اصطلاح نسبتا جديد است چون قدما در اصطلاح فقهي واژه “ستر” را به اين معنا به كار مي بردند. در ابواب مختلف فقه مانند كتاب الصلاه كتاب النكاح و امثال آن واژه ي ستر به كار رفته نظير”سترالعوره” و “سترالمراه” نه كلمه حجاب ستر دقيقا به معناي پوشش و قرار گرفتن در پرده و ستور بودن از ديگران است. اما امروزه در عرف و خاص و حتي مخالفان پوشش زنان كلمه “حجاب” به جاي واژه “ستر” قرار گرفته و هر جا به همين معنا به كار مي رود. پوشش زن در فرهنگ ديني و اسلامي داراي خصوصياتي است كه در قرآن كريم به روشني بيان شده است دستورات متعددي در قرآن مجيد نسبت به مساله حجاب آمده است . ابتدا در مورد زنان پيامبر(ص) مي فرمايد:”و اذا سالتموهن متاعا فسئلوهن من ورا حجاب” و هنگامي كه چيزي از وسائل زندگي را به عنوان عاريت از آنان-همسران پيامبر- مي خواهيد از پشت پرده بخواهيد. آنچه از صدر و ذيل آيه كريمه استفاده مي شود اين است كه اين دستور مربوط به زنان رسول خدا(ص) است در صدر اسلام تا مدتي ظاهرا رفت و آمد مسلمانان در خانه ي پيامبر آزاد بود و محدوديتي نداشته و در اثر اين رفت و آمدها احيانا نظر مردان به زنان آن حضرت مي افتاد و موجب ناراحتي حضرت را فراهم مي كرد ولي ايشان به خاطر شرم و حيا چيزي نمي گفت. در اين شرايط خداوند به مسلمانان دستور داد كه هرگاه وارد منزل پيامبر شديد بدون دعوت و اجازه وارد نشويد و زماني كه وارد خانه شديد و خواستيد چيزي از زنان پيامبر بخواهيد نبايد روبرو و چهره به چهره از آنان مطالبه كنيد بلكه از پشت پرده بخواهيد يعني بين شما و همسران يا حائلي وجود داشته باشد كه اصلا آنها را نبينيد و يا اينكه آنان در حجاب بوده و چادر داشته باشند. “ذالكم اطهر قلوبكم و قلوبهن” اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنها بهتر است. اين فراز از آيه ي شريفه يكي از فلسفه هاي حجاب را بيان مي دارد كه طهارت قلب است يعني از پشت پرده با زنان باعث شود تا آن طهارت دل و صفاي باطن كه بوده حفظ شود. زيرا بسيار اتفاق مي افتد كه در اثر يك نگاه كردن به نامحرم زمينه فساد و فحشا فراهم گردد. از اين رو خداوند براي پيشگيري از چنين مسايلي و به خاطر حفظ احترام پيامبر و خانواده آن حضرت به رعايت حجاب دستور داد. بنابراين مهمترين نقش حجاب درحقيقت حفظ حرمت احترام آبرو وطهارت قلب زن و مرد است كه در آيه بدان اشاره شده است. چنانكه در اجتماع وقتي نگاه كنيم به اين نقش تربيتي حجاب اذعان خواهيم كرد چرا كه زنان بي حجاب و بي بند و بار كه آزادانه در جامعه رفت و آمد دارند و از ارتكاب هيچ كار خلافي ابا و امتناعي ندارند نه در نزد قوم و فاميل حيثيت و آبرو دارند و نه مردم براي آنها ارزش قايلند و به فرموده قرآن كريم اين گونه افراد “خسرالدنيا و الاخره”هستند. خداي متعال در مرحله دوم خطاب به شخص رسول اكرم(ص) به همه زنان مسلمان دستور مي دهد كه حجاب را رعايت كنند. “يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نسا المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن” اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: جلبابها- روسريهاي بلند- خود را بر خويش فرو افكنند. مفهوم آيه عام است هم زنان و دختران مسلمان وبا ايمان را شامل مي شود و اختصاص به قشر خاصي ندارد بدين معنا كه تمامي طبقه نسوان درهرزمان و مكان زندگي كنند تحت هر شرايطي بايد حجاب اسلامي را رعايت و خود را از اجانب بپوشانند. چون اين كار به نفع خودشان است.” ذالك اوني ان يعرفن فلا يوذين” رعايت حجاب براي آن بود كه همسران و دختران پيامبر و زنان مومن از كنيزان و زنان آلوده شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند. عصمتيان را به مقام جلال جلوه حرام است مگر با حلال . آيه مورد بحث در شرايطي نازل شد كه زنان مسلمان جهت انجام نماز به مسجد مي رفتند و پشت سر پيامبر نماز مي خواندند هنگام بازگشت مورد اذيت و آزار اراذل و اوباش قرار مي گرفتند كه بر سر راه آنها مي نشستند. آيه فوق نازل شد به زنان دستور داد حجاب خود را بطوركامل رعايت كنند تا كسي بهانه مزاحمت پيدا نكند. براين اساس يكي ديگر از آثار تربيتي حجاب پيشگيري از مزاحمت و آزار افراد بي بندوبار است كه رعايت حجاب موجب امنيت اجتماعي است زيرا زنان مومن با حفظ پوشش اسلامي ضمن انجام دستور خداوند زمينه بهانه سازي را از بين مي بردند و افراد هوسران قدرت تجاوز به حريم آنها را ندارند. چه بسا زنان دراثر رعايت نكردن شئون اسلامي با چهره و سر و گردن برهنه دري اجتماع ظاهر شده بهانه به دست عياشان مي دهند كه هر جا فرصت پيدا كنند دست به تعدي و تجاوز يا حداقل ايجاد مزاحمت خواهند كرد. به قول شاعر: غنچه به باغ ايمن است تا بود اندر حجاب      آفت جان و دل است چهره عيان داشتن جلباب در منابع واژه شناسي به معناي پيرهن لباس و پارچه اي كه همه بدن را بپوشاند آمده و نيز به لباس زنانه و جامه گشاده كه در روي لباسهاي ديگر بپوشند به كار رفته است. وجه مشترك اين معاني آن است كه جلباب نوعي پوشش است كه سراسر بدن زن را فرا گيرد و اندام او را از انظار بيگانه مصون نگه دارد. مناسب ترين مصداق اين نوع لباس در عصر كنوني چادر است ك دراغلب جوامع اسلامي رواج دارد و در برخي ملتها مانند ملت افغانستان پوشش بومي زنان محسوب مي شود كه از قديم الايام وجود داشته است. از آنچه گفته شد اصل وجوب حجاب و آينه زنان مومن هنگام ارتباط با مردان اجنبي بايد پوشش داشته باشند و بدون لباس و روپوش و حجاب نبايد بيرون بيايند به خوبي روشن گرديد . با اين حال كيفيت و چگونگي آن از آيات سوره ي نور به دست مي آيد آنجا كه خداوند به پيامبرش فرمود: وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و به زنان مومن بگو: چشمهاي خود را از نگاه هوس آلود فرو گيرند و دامان خود را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكارننمايند. طبق اين دستور نبايد زنان زينت شان را غير از آنچه كه خود به ظاهر است مانند انگشتر سرمه و چادر در برابر نامحرم آشكار نمايند و نشان دهند زيرا نمايش دادن زينت آلات و ابزار آرايش نظير گردن بند و گوشواره جلب توجه مي كند و زمينه طمع ورزي افراد بي بند و بار را فراهم مي سازد. درصورتي كه نشان دادن زينت جايز نبود آشكار ساختن محل زينت به طريق اولي جايز نيست. بنابراين مستور نمودن زينت و اعضاي بدن هر دو به زنان واجب است و نشان دادن آن دو حرام مي باشد. و ليضربن نجمد هن علي جيوبهن و زنان اطراف روسري ها را بر سينه خود افكنند تا گردن و سينه با آن پوشانده شود و مردم نبينند. اين فراز از آيه خصوصيت ديگري براي پوشش زنان بيان مي كند يعني هنگام راه رفتن بايستي سينه و زير گلو و اطراف گردن را بپوشانند. در زمان جاهليت رسم بر اين بود كه زنان دوسر مقنعه را از دو طرف بر مي گرداندند و بر روي شانه ها و پشت گردن مي انداختند..

پی نوشت ها:

1- تورات، سفر پیدایش، باب 3، آیات 8-6 و 21-20.

2- سوره اعراف، آیه 22.

3- یسنا، ص53، پندهای 8-5، به نقل از: آموزش های زرتشت پیامبر ایران، رستم شهزرادی، انجمن زرتشتیان ایران، آبان 76.

4- وندی داد، ص275، بند 10.

5- سال نمای 1372، انجمن زرتشتیان تهران، ص10.

6- حجاب در اسلام، ابوالقاسم اشتهاردی، ص5.

7- تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج12، ص62.

8- همان، ص63.

9- سفر پیدایش، باب24، فقره 64 و 65، به گفته مرجع مذهبی یهودان ایران «خاخام اوریل داودی»، منشا وجوب حجاب در شریعت یهود، مستند به همین فقره است.

10- تورات، سفر تثنیه، باب 22، فقره5.

11- تورات، کتاب اشعیاء نبی، باب سوم، فقره 10-8.

12- تورات، کتاب.

13- تورات ، سفر پیدایش ، باب 38 ، فقره 14 و 15.

14- تاریخ تمدن ، ویل دورانت ، ج 12 ، ص 30.

دکمه دانلود 2

 

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید