عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » دانلود مقالات رایگان » دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی
دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

مقدمه:

واژه حجاب بر حسب لغت متخذ از ماده “حجب” به معانی چون پرده مانع پوشش چادر زنان شرم و حیا پوشیدن در پرده قرار دادن و هر گونه حائل و وسیله جداسازی آمده است. طبق این معانی حجاب هم به اصل پرده و شی حائل اطلاق می شود و هم به آن چیزی که پشت پرده قرار می گیرد. حجاب در قرآن کریم به هر دو معنا به کار رفته است. در یک جا خداوند می فرماید: فسئلو هنّ من وراء حجاب از زنان از پشت پرده چیزی بخواهید و در جایی دیگر می فرماید : حتّی توارت بالحجاب تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد. در این دو مورد به پشت پرده حجاب واقع شدن حجاب اطلاق شده است. چنانکه در مثل “و بینهما حجاب” میان بهشتیان و دوزخیان حجابی است به خود حائل حجاب به کار رفته است. بنابراین حجاب از نظر لغت معنای عامی دارد چراکه به نفس شی حائل بین دو چیز و شرم و حیا که یک وصف معنوی است و نیز به آن چیزی که پشت پرده یا مانعی قرار می گیرد اطلاق می شود هم چنین به دست می آید که حجاب دو جنبه دارد صوری و معنوی که جنبه ی صوری آن بدن را از آسیبهای ظاهر حفظ می کند و جنبه ی معنوی آن حافظ عفت و پاکدامنی زنان می باشد. معنای اصطلاحی حجاب حجاب در اصطلاح مردم و عرف عام به پوشش زن از نامحرم به نحوی که خود را از نگاه اجانب مستور بدارد گفته می شود. این معنا از از آنچه در مفهوم لغوی حجاب ذکر شد محدودتر است چون به نفس پرده و شرم و حیا اصطلاحا حجاب صدق نمی کند. بلکه شرم و حیا می تواند در زمره ی عوامل حجاب قرار گیرند و پرده یا پارچه هم وسیله حجاب محسوب گردد. همان طور که در جامعه نیز مشاهده می شود زنان و دختران با شرم و حیا خود را در میان چادر پنهان می دادند. شاید به همین تناسب واژه ی حجاب به پوشش زنان به کار رفته و به تدریج شیوع پیدا کرده است به گونه ای که امروزه هرگاه سخن از حجاب به میان آمد این معنا در اذهان تبادر می کند. حجاب در اسلام دارای ویژگیهایی است. که در قرآن کریم ذکر شده و در اینجا لازم است به آن ویژگیها اشاره شود تا مفهوم اسلامی آن روشن گردد.  مفهوم حجاب در اسلام و قرآن آن گونه که از قرائن و شواهد بر می آید استعمال کلمه “حجاب” در مورد پوشش زنان یک اصطلاح نسبتا جدید است چون قدما در اصطلاح فقهی واژه “ستر” را به این معنا به کار می بردند. در ابواب مختلف فقه مانند کتاب الصلاه کتاب النکاح و امثال آن واژه ی ستر به کار رفته نظیر”سترالعوره” و “سترالمراه” نه کلمه حجاب ستر دقیقا به معنای پوشش و قرار گرفتن در پرده و ستور بودن از دیگران است. اما امروزه در عرف و خاص و حتی مخالفان پوشش زنان کلمه “حجاب” به جای واژه “ستر” قرار گرفته و هر جا به همین معنا به کار می رود. پوشش زن در فرهنگ دینی و اسلامی دارای خصوصیاتی است که در قرآن کریم به روشنی بیان شده است دستورات متعددی در قرآن مجید نسبت به مساله حجاب آمده است . ابتدا در مورد زنان پیامبر(ص) می فرماید:”و اذا سالتموهن متاعا فسئلوهن من ورا حجاب” و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی را به عنوان عاریت از آنان-همسران پیامبر- می خواهید از پشت پرده بخواهید. آنچه از صدر و ذیل آیه کریمه استفاده می شود این است که این دستور مربوط به زنان رسول خدا(ص) است در صدر اسلام تا مدتی ظاهرا رفت و آمد مسلمانان در خانه ی پیامبر آزاد بود و محدودیتی نداشته و در اثر این رفت و آمدها احیانا نظر مردان به زنان آن حضرت می افتاد و موجب ناراحتی حضرت را فراهم می کرد ولی ایشان به خاطر شرم و حیا چیزی نمی گفت. در این شرایط خداوند به مسلمانان دستور داد که هرگاه وارد منزل پیامبر شدید بدون دعوت و اجازه وارد نشوید و زمانی که وارد خانه شدید و خواستید چیزی از زنان پیامبر بخواهید نباید روبرو و چهره به چهره از آنان مطالبه کنید بلکه از پشت پرده بخواهید یعنی بین شما و همسران یا حائلی وجود داشته باشد که اصلا آنها را نبینید و یا اینکه آنان در حجاب بوده و چادر داشته باشند. “ذالکم اطهر قلوبکم و قلوبهن” این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است. این فراز از آیه ی شریفه یکی از فلسفه های حجاب را بیان می دارد که طهارت قلب است یعنی از پشت پرده با زنان باعث شود تا آن طهارت دل و صفای باطن که بوده حفظ شود. زیرا بسیار اتفاق می افتد که در اثر یک نگاه کردن به نامحرم زمینه فساد و فحشا فراهم گردد. از این رو خداوند برای پیشگیری از چنین مسایلی و به خاطر حفظ احترام پیامبر و خانواده آن حضرت به رعایت حجاب دستور داد. بنابراین مهمترین نقش حجاب درحقیقت حفظ حرمت احترام آبرو وطهارت قلب زن و مرد است که در آیه بدان اشاره شده است. چنانکه در اجتماع وقتی نگاه کنیم به این نقش تربیتی حجاب اذعان خواهیم کرد چرا که زنان بی حجاب و بی بند و بار که آزادانه در جامعه رفت و آمد دارند و از ارتکاب هیچ کار خلافی ابا و امتناعی ندارند نه در نزد قوم و فامیل حیثیت و آبرو دارند و نه مردم برای آنها ارزش قایلند و به فرموده قرآن کریم این گونه افراد “خسرالدنیا و الاخره”هستند. خدای متعال در مرحله دوم خطاب به شخص رسول اکرم(ص) به همه زنان مسلمان دستور می دهد که حجاب را رعایت کنند. “یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نسا المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن” ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: جلبابها- روسریهای بلند- خود را بر خویش فرو افکنند. مفهوم آیه عام است هم زنان و دختران مسلمان وبا ایمان را شامل می شود و اختصاص به قشر خاصی ندارد بدین معنا که تمامی طبقه نسوان درهرزمان و مکان زندگی کنند تحت هر شرایطی باید حجاب اسلامی را رعایت و خود را از اجانب بپوشانند. چون این کار به نفع خودشان است.” ذالک اونی ان یعرفن فلا یوذین” رعایت حجاب برای آن بود که همسران و دختران پیامبر و زنان مومن از کنیزان و زنان آلوده شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند. عصمتیان را به مقام جلال جلوه حرام است مگر با حلال . آیه مورد بحث در شرایطی نازل شد که زنان مسلمان جهت انجام نماز به مسجد می رفتند و پشت سر پیامبر نماز می خواندند هنگام بازگشت مورد اذیت و آزار اراذل و اوباش قرار می گرفتند که بر سر راه آنها می نشستند. آیه فوق نازل شد به زنان دستور داد حجاب خود را بطورکامل رعایت کنند تا کسی بهانه مزاحمت پیدا نکند. براین اساس یکی دیگر از آثار تربیتی حجاب پیشگیری از مزاحمت و آزار افراد بی بندوبار است که رعایت حجاب موجب امنیت اجتماعی است زیرا زنان مومن با حفظ پوشش اسلامی ضمن انجام دستور خداوند زمینه بهانه سازی را از بین می بردند و افراد هوسران قدرت تجاوز به حریم آنها را ندارند. چه بسا زنان دراثر رعایت نکردن شئون اسلامی با چهره و سر و گردن برهنه دری اجتماع ظاهر شده بهانه به دست عیاشان می دهند که هر جا فرصت پیدا کنند دست به تعدی و تجاوز یا حداقل ایجاد مزاحمت خواهند کرد. به قول شاعر: غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب      آفت جان و دل است چهره عیان داشتن جلباب در منابع واژه شناسی به معنای پیرهن لباس و پارچه ای که همه بدن را بپوشاند آمده و نیز به لباس زنانه و جامه گشاده که در روی لباسهای دیگر بپوشند به کار رفته است. وجه مشترک این معانی آن است که جلباب نوعی پوشش است که سراسر بدن زن را فرا گیرد و اندام او را از انظار بیگانه مصون نگه دارد. مناسب ترین مصداق این نوع لباس در عصر کنونی چادر است ک دراغلب جوامع اسلامی رواج دارد و در برخی ملتها مانند ملت افغانستان پوشش بومی زنان محسوب می شود که از قدیم الایام وجود داشته است. از آنچه گفته شد اصل وجوب حجاب و آینه زنان مومن هنگام ارتباط با مردان اجنبی باید پوشش داشته باشند و بدون لباس و روپوش و حجاب نباید بیرون بیایند به خوبی روشن گردید . با این حال کیفیت و چگونگی آن از آیات سوره ی نور به دست می آید آنجا که خداوند به پیامبرش فرمود: وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و به زنان مومن بگو: چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکارننمایند. طبق این دستور نباید زنان زینت شان را غیر از آنچه که خود به ظاهر است مانند انگشتر سرمه و چادر در برابر نامحرم آشکار نمایند و نشان دهند زیرا نمایش دادن زینت آلات و ابزار آرایش نظیر گردن بند و گوشواره جلب توجه می کند و زمینه طمع ورزی افراد بی بند و بار را فراهم می سازد. درصورتی که نشان دادن زینت جایز نبود آشکار ساختن محل زینت به طریق اولی جایز نیست. بنابراین مستور نمودن زینت و اعضای بدن هر دو به زنان واجب است و نشان دادن آن دو حرام می باشد. و لیضربن نجمد هن علی جیوبهن و زنان اطراف روسری ها را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و مردم نبینند. این فراز از آیه خصوصیت دیگری برای پوشش زنان بیان می کند یعنی هنگام راه رفتن بایستی سینه و زیر گلو و اطراف گردن را بپوشانند. در زمان جاهلیت رسم بر این بود که زنان دوسر مقنعه را از دو طرف بر می گرداندند و بر روی شانه ها و پشت گردن می انداختند..

پی نوشت ها:

۱- تورات، سفر پیدایش، باب ۳، آیات ۸-۶ و ۲۱-۲۰٫

۲- سوره اعراف، آیه ۲۲٫

۳- یسنا، ص۵۳، پندهای ۸-۵، به نقل از: آموزش های زرتشت پیامبر ایران، رستم شهزرادی، انجمن زرتشتیان ایران، آبان ۷۶٫

۴- وندی داد، ص۲۷۵، بند ۱۰٫

۵- سال نمای ۱۳۷۲، انجمن زرتشتیان تهران، ص۱۰٫

۶- حجاب در اسلام، ابوالقاسم اشتهاردی، ص۵٫

۷- تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج۱۲، ص۶۲٫

۸- همان، ص۶۳٫

۹- سفر پیدایش، باب۲۴، فقره ۶۴ و ۶۵، به گفته مرجع مذهبی یهودان ایران «خاخام اوریل داودی»، منشا وجوب حجاب در شریعت یهود، مستند به همین فقره است.

۱۰- تورات، سفر تثنیه، باب ۲۲، فقره۵٫

۱۱- تورات، کتاب اشعیاء نبی، باب سوم، فقره ۱۰-۸٫

۱۲- تورات، کتاب.

۱۳- تورات ، سفر پیدایش ، باب ۳۸ ، فقره ۱۴ و ۱۵٫

۱۴- تاریخ تمدن ، ویل دورانت ، ج ۱۲ ، ص ۳۰٫

دکمه دانلود 2

 

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است