دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران

دانلود کارتحقیقی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران

چکیده:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي وضعيت حقوق سفيه، چگونگي اجراي آن و ضوابط مربوط به حفظ کارايي ، اموال و کيفيت ولايت بروي جهت حمايت از حقوق متعلقه او درحقوق ايران، مصر و سوريه است. رساله حاضر، ضمن مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، مصر و سوريه به تبادل و تضارب افکار و آراء فقهاي اماميه و حنفيه مي پردازد. زيرا بحث حجر در حقوق ايران منبعث از فقه اماميه بوده و درحقوق کشورهاي مصر و سوريه براساس فقه حنفي مي باشد. تحقيق حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه اي انجام گرفته و مطالب آن در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول، به ماهيت و تعريف اهليت ، اهليت استيفاء و درجات و کيفيت اهليت استيفاء مي پردازد.فصل دوم، اختصاص به بررسي ماهيت حجر و ذکر اقوال فقهاي اماميه و تطبيف آن بافقه حنفي و حقوق کشورهاي مصر و سوريه دارد. درفصل سوم، حجر سفيه و بررسي مسائلي چون ماهيت سفاهت ، دلائل مخالفين و موافقين حجر سفيه، اقوال و آراء فقها و …. ارائه مي شود. حدود حجر سفيه و احکام مربوط به آن و مسائل متعددي از حقوق مالي و غير مالي سفيه در فصل چهارم تشريح مي گردد.

کارتحقیقی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
گفتار نخست :  اعمال حقوقي سفيه
مبحث اول : حجر و انواع آن
انواع حجر
1) حجر عام و حجر خاص
2) حجر حمايتي و سوء ظني
3) حجر قانوني و حجر قضايي
4) حجر مبتني بر فقدان اراده و نقص اراده
5) حجر در امور مالي و غيرمالي
6) حجر مغيّي و حجري كه غايت معني ندارد

حجر سفیه در فقه و حقوق ایران

مبحث دوم : اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل
مبحث سوم : اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
مبحث چهارم : دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق
گفتار دوم : قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی
مبحث اول : موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی
الف ـ اهلیت برای تبدیل تابعیت
ب ـ اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده 962 ق. م
مبحث دوم : اهلیت تمتع و استیفاء اشخاص حقوقی
مبحث سوم :اثر تغییر تابعیت در اهلیت اشخاص
مبحث چهارم :اهلیت در حقوق برخی کشورها «حقوق تطبیقی»
فصل دوم : بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی
گفتار اول : بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی
مبحث اول : حجر در اصطلاح حقوق
مبحث دوم :حکمت و فلسفه تشریع حجر
مبحث سوم :اسباب حجر در فقه امامیه
گفتار دوم : اسباب حجر در حقوق موضوعه
مبحث اول :تعریف مفلّس
مبحث دوم :تقسیم حجر براساس انواع مصلحت آن
نتیجه گیری
منابع…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 42

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]ّبرای مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]برای دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود کارتحقیقی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد