دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
فهرست
اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمه‌اي پرداخته مي شود
لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار
لزوم معرفي مدير مالي يا حسابدار (مسئول عمليات حسابداري و مالي) به مجتمعها
نگهداري اسناد و مدارك حسابداري بصورت مدون
افتتاح حساب بانكي(جاري دريافت بيمه‌‌گري و جاري پرداخت بيمه‌گري)
جاري دريافت بيمه گري
جاري پرداخت  بيمه گري
فروش غير نقد و نحوه وصول چكها و اقساط
لزوم تسويه مانده حسابهاي فيمابين قبلي
لزوم همكاري شركتهاي نمايندگي صرفاً با يكي از واحدهاي اجرائي شركت
لزوم ارائه مفاصا حساب مالياتي و صورتهاي مالي اساسي
نحوه ثبت حسابها و نگهداري دفاتر
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداري
ثبت حساب مربوط به فروش بيمه نامه ها (كليه رشته ها)
فروش بيمه نامه بصورت دريافت چك
فروش بيمه نامه بصورت اقساطي (بدهكاران بيمه)
بيمه نامه هاي عمر و پس انداز
ثبت عمليات مربوط به صدور الحاقيه هاي برگشتي
ثبت عمليات مربوط به پرداخت خسارت
موارد متفرقه
استفاده از اعلاميه هاي في‌مابين
پرداخت كارمزد
وام بيمه هاي عمر
چگونگي ثبت بيمه نامه هاي ارزي
مثال كلي
اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمه‌اي پرداخته مي شود
1- لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار:
امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ممكن گرديده است در اين راستا نتايج حاصل از بررسيهاي فراوان و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول (عمليات فني بيمه) را در كليه شركتهاي بيمه به اثبات رسانيده است. لذا كليه شركتهاي نمايندگي يك شركت بيمه جهت ثبت عمليات بيمه گري صرفاً مي بايست از يك نرم افزار استفاده نمايند.

نكات مهم:

الف) استفاده از يك نرم افزار قطعاً مانع از بكارگيري ساير نرم افزارهاي مورد نياز شركتها جهت پوشش عمليات پشتيباني و عمومي و مسائل مرتبط آنها با بازاريابان و غيره نخواهد شد.
ب) با توجه به اهميت انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار كليه شركتها مي بايست نسبت به نصب نرم افزار حسابداري اقدام كنند.

دانلود پروژه لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد