دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حقوق آدم ربايي

حقوق آدم ربايي

فهرست مطالب
بخش اول    2
مروري اجمالي بر جرم آدم ربائي    2
بررسي جرم آدم‌ربايي:    3
جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران    6
مجازات جرم آدم‌ربايي    6
1) مجازات  اصلي:    6
قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟    15
آرامش پاداش زندگي هوشيارانه است    20
آدم ربايي از نگاه قانون    22
نشست قضايي دادگستري تهران در خصوص چگونگي احراز جرم آدم ربايي    23
بخش دوم    26
جرايم خشونت آميز    26
جرائم خشونت آميز    27
مبحث اول: جرائم  خشونت آميز كليات:    28
بخش اول:    30
آدم ربايي و مخفي كردن ربوده شده    30
مقدمه:    31
نظر شعبه ديوان در نقص راي دادگاه:    32
گفتار اول: عنصر قانوني جرم آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده    33
1-آدم ربايي به معني اخص كلمه:    33
2-نوزاد ربايي مخفي يا تعويض كردن طفل:    34
3-ربودن اتباع ايراني توسط اتباع و عوامل آمريكا:    34
4-ربودن اشخاص در قوانين متفرقه:    35
گفتار دوم: عنصر مادي جرم آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده:    36
1-ربودن انسان:    36
2- ارتكاب فعل ربودن يا مخفي كردن منجي عليه توسط ديگري به حكم قانون:    36
3- تحقق معاونت در جرم يا صدور دستور ربودن يا مخفي كردن صفل نوزاد به ديگري    37
4-تعدد جرم در خصوص اشخاص ربوده شده و مخفي كردن آنان:    37
5-تشديد مجازات با توجه به موقعيت سني مجني عليه    37
الف) سايت كيفري در جرم آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده:    37
ب) نجات و نگهداري طفل نوزاد رها شده:    38
ج) ربودن يا مخفي كردن طفل نوزاد مرده:    38
شروع آدم ربايي:    39
گفتار سوم – عنصر معنوي جرم آدم رباي يا مخفي كردن ربوده شده    39
1-    لزوم عمد و قصد:    39
2-    انگيزه و تاثيرات آن در مجازات:    40
گفتار چهارم- مجاز انتهاي آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده:    41
2-كيفيات مشدده در جرائم آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده:    41
الف) سن قرباني جرم    41
ب) وسيله ارتكاب آدم ربايي:    42
ج) ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني عليه:    42
3- سرانجام مجازات آدم ربايي و نحوه اجراي آن:    42
الف) گذشت شاكي ضمن صدور حكم:    42
ب) گذشت شاكي بعد از صدور حكم:    42
ج) غير قابل تعليق بودن جرم آدم ربايي:    43
د) شروع به آدم ربايي:    43
بخش سوم:    44
اسيد پاشي و عواقب كيفري آن    44
بخش سوم اسيدپاشي و عواقب كيفير آن:    44
بخش چهارم: جرم اسيد پاشي    46
1- اعتبار قانون:    46
2- تحليل اركان تشكيل دهنده جرم اسيدپاشي    48
الف) عمل مرتكب:    48
ب) وسيله    48
ج) نتيجه:    49
د) سوء نيت عام:    49
3- مجازات:    49
الف) مجازات جرم تام:    49
ب) مجازات شروع به اسيدپاشي:    50
ج) تخفيف و تعليق مجازات:    50
4- اسيدپاشي و افساد في الارض:    51

فرمت : WORD | صفحات:51

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه حقوق آدم ربايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد