دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد:
–  شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.
–   حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.
–   شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.
1-4-1: روش مكانيزه فوق العاده ها:
ايجاد، حذف و يا هر نوع اصلاح مربوط به هر يك از فوق العاده هاي تعبيه شده در سيستم با استفاده از اطلاعات پايه اي و ثابت حقوق كارمندان انجام پذير است.
1-4-2- فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند:
به منظور احتساب فوق العاده هائيكه بصورت دستي عمل مي گردند از برگ ورودي – كامپيوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده مي گرددكه طي آن شماره كارمندي شخصي كه استحقاق دريافت فوق العاده را دارد به كامپيوتر اعلام مي گردد…………….

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف و مزاياي سيستم
روش مكانيزه فوق العاده ها
فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند
فوق العاده هاي ثابت و متغير
فوق العاده هاي متغير به طور كلي 2 حالت دارند
فوق العاده هاي ثابت عمدتاً 2 حالت دارند
فواصل زماني پرداخت فوق العاده ها
انتقال اطلاعات
انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداري اطلاعات
ضمايم( حقوق پايه )
فوق العاده بدي آب و هوا
فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي
محروميت از مطب
دور ي از خانواده اقماري
فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران:
فوق العاده اضافه كاري كارمندان:
مقررات مربوط به مرخصي كارمندان
وامها
مقدمه
وامها را ميتوان به دو نوع زير تقسيم نمود
مزاياي وامها
تبادل اطلاعات
فصل استخدام
محاسبه فوق العاده بدي آب و هوا
فوق العاده محروميت از مطب
محاسبه فوق العاده ويژه
خالص حقوق
اطلاعات  پايه سيستم حقوق:
نحوه محاسبه بازنشستگي و بيمه
نحوه محاسبه پس انداز
نحوه محاسبه ماليات بردرآمد حقوق
محاسبه خالص حقوق
صورت حساب حقوق
حسابداري حقوق
اهداف و مزايا
نحوه محاسبه
نحوه تهيه برگ حضور و غياب و ارسال به واحدها
افزايش /كاهش دستمزد كارگران
كارگراني كه برگ حضور و غياب آنها به سيستم وارد نمي شود
نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي
محاسبه بازخريد مرخصي
عنوان بخش كليات
نواحي محروم و دور افتاده از كشور
عمليات سيستم دستمزد كارگران
ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها
شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري
حسابهاي نوع 12 الي 17 ( دستور كارهاي تعميراتي)
بخش اول: حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان
1-1        مقدمه
منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،
فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.
1-2        اهداف و مزاياي سيستم
1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود:
1- مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان
2-  ساده بودن روشهاي عملياتي
1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:
1- استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها
2-  حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان
1-3        خلاصه
1-3-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:
1- حقوق پايه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها 4- پاداشها
1-4- روش عمليات: ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي گيرد.
–         به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي
پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد:
–  شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.
–   حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.
–   شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.
1-4-1: روش مكانيزه فوق العاده ها:
ايجاد، حذف و يا هر نوع اصلاح مربوط به هر يك از فوق العاده هاي تعبيه شده در سيستم با استفاده از اطلاعات پايه اي و ثابت حقوق كارمندان انجام پذير است.
1-4-2- فوق العاده هايي كه بصورت دستي عمل مي گيرند:
به منظور احتساب فوق العاده هائيكه بصورت دستي عمل مي گردند از برگ ورودي – كامپيوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده مي گرددكه طي آن شماره كارمندي شخصي كه استحقاق دريافت فوق العاده را دارد به كامپيوتر اعلام مي گردد…………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 68

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه حقوق و دستمزد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد