دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حق دفاع متهم

حق دفاع متهم
فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق
الف- تعریف حق
ب- تعریف دفاع
ج- تعریف حق دفاع متهم
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم
الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ب- در حقوق داخلی
قانون اساسی
قوانین عادی
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی
الف- اعلام حق داشتن وکیل
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده
الف- در مرحله تحقیق
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع
ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار چهارم:آخرین دفاع متهم
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم
الف- آزادانه بودن دفاع
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند
گفتار اول: شیوه احضار و جلب
گفتار دوم: شیوه بازجویی
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی
الف- علنی بودن دادرسی
ب- ترافعی بودن محاکمه
گفتار ششم: هیات منصفه
نتیجه‌گیری

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد. قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند. بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

دانلود پروژه حق دفاع متهم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد