دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف

دانلود مقاله خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف

خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف

1 ) مقدمه :

 در سال 1379 طرح خازنگذاری در شبکه های فشار ضعیف با هدف افزایش ظرفیت تولید و انتقال مطرح گردید. با توجه به استقبال مسئولین از این طرح مناقصات خرید گردید و حدود 1500 مگاوا خازن 5/12 کیلووار 400 ولت خریداری و از اوایل سال 1380 تحویل شرکتهای برق منطقه ای گردید. 70 مگاوا از این خازنها نیز تحویل شرکت برق منطقه ای خراسان شد. از همان زمان تحقیقاتی در این شرکت جهت یافتن روشی برای نصب بهینه خازنها در شبکه آغاز شد. روشی که بتواند تعداد و محلهای نصب بهینه خازنها در فیدرهای فشار ضعیف را بگونه ای که نه تنها مشکلات و معضلاتی در شبکه پدید نیاورد بلکه بیشترین کاهش تلفات را نیز عاید نماید و در عین حال اقتصادی نیز باشد ارائه نماید.در جستجوها و بررسیهای انجام شده بین مقالات داخلی و خارجی اثری از نصب خازن در شبکه فشار ضعیف بدست نیامده است. مقالات خازنگذاری در شبکه توزیع عمدتاً مربوط به بخش فشار متوسط شبکه می باشد و در بخش فشار ضعیف تاکنون خازنگذاری انجام نشده است. در کشورهای پیشرفته سازندگان دستگاهها و وسایل یا بار راکتیو مجبور به نصب خازن روی دستگاهها و جبران توان راکتیو تولیدات خود در محل مصرف می باشند و مابقی توان راکتیو جاری روی شبکه در بخش فشار متوسط یا ایستگاههای فوق توزیع جبران می شود.

 جهت خازنگذاری در شبکه فشار ضعیف بررسی و مطالعه روشهای خازنگذاری در شبکه فشار متوسط می تواند مفید باشد. در برخی از این روشها محدودیتهایی جهت شبکه، بارها و خازنها درنظر گرفته شده است و این اجزاء مسئله در قالب فرمولهای ریاضی محدود شده تا با استفاده از روشهای ریاضی تابع هدف تشکیل شده بهینه گردد. از جمله اینکه گاهاً شبکه به صورت یک خط مستقیم بدون انشعاب با بار و سطح مقطع یکنواخت فرض شده است [1و6]. در مرجع [2] بار کلیه شاخه های فرعی روی شاخه های فرعی روی شاخه اصلی درنظر گرفته شده است. در بیشتر روشهای خازنگذاری مقدار خازن بهینه از راه محاسبه بدست می آید [1- 4 و 6 و 4] و چنانچه نیاز باشد این روشها عملی شوند ناچاراً براساس خازنهای موجود در بازار مقدار خازن نزدیک به مقدار محاسبه شده انتخاب می گردد که قطعاً این مقدار بهینه نمی باشد. در برخی از روشهای خازنگذاری در شبکه فشار متوسط اجزاء مسئله به صورت واقعی و بدون فرض مدل شده [4] و ناچاراً جهت بهینه یابی از روشهای نوین از جمله الگوریتم ژنتیک و یا منطق فازی و غیره استفاده شده است.

 2 ) خازنگذاری در شبکه فشار ضعیف :

 در این مقاله که نتیجه تحقیقات قریب به دو سال روی انواع فیدرهای فشار ضعیف در نقاط مختلف استان خراسان است سعی شده است با ارائه مدلهای واقعی و عملی از اجزاء مسئله، و استفاده از راه حل کاملاً عملی روش مناسبی جهت نصب بهینه خازن ثابت در شبکه فشار ضعیف ارائه گردد.

 2 1 مدل خازنها :

 اندازه خازنهای مورد استفاده در این برنامه مشخص است و جهت موارد خاص می توان به جای 5/12 کیلووار از ظرفیتهای دیگر استفاده نمود. بنابراین مسئله بهینه یابی فقط باید تعداد خازنهای موردنیاز هر فیدر فشار ضعیف و محل نصب آنها بهینه گردند.

 2 2 مدل شبکه :

 از آنجا که شبکه فشار ضعیف با شبکه فشار متوسط واصولاً تفاوتهایی از قبیل پنج سیمه بودن، تک فاز بودن برخی شاخه ها، داشتن سطح مقطع غیریکنواخت تر و غیره دارد خازنگذاری در این شبکه نیز باید ویژگیهای خود را داشته باشد.

 در یک شبکه فشار ضعیف نمونه (شکل 1) شاخه های فرعی زیادی وجود دارد و برخی از این شاخه ها سه سیمه (تک فاز) می باشند و فاصله پایه ها و سطح مقطع شبکه یکسان نیست.

نتیجه :

کاربرد خازنهای قدرت علیرغم محاسن و معایب آن اجتناب نا پذیر است. لذا با توجه به انواع خازنها و طرحهای حفاظت مختلف که توسط سازندگان ارائه میگردد، نهایت دقت در انتخاب نوع سیستم عایق خازن و طرح حفاظتی آن بایستی بعمل آید.

اهمال در بررسی و مطالعه مشخصه فنی خازنها وعدم انتخاب مناسب بانکهای خازنی میتواند علاوه بر تحمیل هزینه سنگین تهیه و خرید، خسارتهای جنبی دیگری از قبیل صدمه زدن به تاسیسات و دستگاههای مجاور بر اثر احتمال بروز حریق، تمیز کاری، تعطیل بهره برداری و غیره را وارد نماید. خازنهای با سیستم عایق ALL – FILM در شرائط واقعی کار از توانائی بیشتر و بهره برداری مطمئن نسبت به خازنهای با عایق PAPER – FILM برخوردارند.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 36

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

دانلود مقاله خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد