دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خشونت در خانواده

خشونت در خانواده

فهرست مطالب
مفهوم خانواده وخانوار
ویژگی خانواده
روابط بین هموندهای خانواده
نقش خانواده و اهمیت آن
کارکردهای خانواده
سازمان خانواده
طبقه بندی خانواده
جامعه شناسی وآسیب شناسی خانواده های نابسامان
خانواده های نابسامان از بعد عاطفی
فهرست مقاله های اینترنتی
1-اثر خشونت در خانواده
2-روانشناسی(همسر آزاری)
3-علل روانشناسی اعمال خشونت در خانواده از دیدگاه کارشناسان
4-خشونت های روانی شایعترین خشونت علیه زنان
5-همسر کشی؛ تبلور خشونت پنهان خانگی
مفهوم خانواده و خانوار :
اصطلاح خانواده را مي توان در معناي مجموع اسلاف ، اخلاف و خويشان جانبي و والدين متعلق به يك دودمان و يا جمع زوجين ، و فرزندان آنان كه اولين سلول و يا واحد حيات طبيعي ـ اجتماعي را تشكيل مي دهند ،‌ به كار برد .
بعضي به آن هسته ي اساسي كه ساخت خانواده را در همه ي زمان ها و مكان ها بر محور رابطه « مادرـ فرزند » شكل مي دهد ،‌ مي نگرند ،‌ برخي ديگر ،‌اين هسته اساسي را در رابطه زوجين مي يابند . (دکتر ایرج ساعی ارسی،1382،ص 17-20)
از نظر مك آيور ( R.M.Mac Iver ) خانواده گروهي است كه صفت ويژه آن استقرار روابط جنسي به صورتي چنان مشخص و پاياست كه امكان توليد مثل و تربيت فرزندان حاصل آيد . خانواده در زمره عمومي ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف شكل مي گيرد و در آن مناسبات خوني و واقعي يا اسناد يافته به چشم مي خورد . به همراه اين مناسبات شاهد پيوندهايي قراردادي مبتني بر پذيرش فرزند نيز هستيم . خانواده معمولاً داراي نوعي اشتراك مكاني است ،‌ هر چند همواره چنين نيست و همين نيز وجه تمايز مفاهيم خانواده و خانوار است و كاركردهاي گوناگون شخصي ،‌جسماني ، اقتصادي ،‌تربيتي و … را به عهده دارد . بدين سان خانواده ،‌ واحدي است اجتماعي با ابعاد گوناگون زيستي ،‌اقتصادي ،‌حقوقي ، رواني و جامعه شناختي .
خانواده نمادي اجتماعي است . چون  همانند آينه اي عناصر اصلي جامعه را در خود دارد و انعكاسي ا ز نابساماني هاي اجتماعي است . گذشته از اين ، ‌خانواده از اهم عوامل موثر بر جامعه است . هرگز هيچ جامعه اي نمي تواند به سلامت رسد مگر آن كه از خانواده هايي سالم برخوردار باشد . ……..

دانلود پروژه خشونت در خانواده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد