دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خط مونتاژ تولید نیسان

خط مونتاژ تولید نیسان
فهرست مطالب
مقدمه: 5
ايستگاه: شستشو و بادگيري 7
ايستگاه: فرعي پيش مونتاژ 15
ايستگاه: فرعي سرسيلندر 15
مرحله: فيلرگيري، مونتاژ پيچ دو سر رزوه 21
نكات كنترلي: 22
ايستگاه: ميل لنگ و ياتاقان‌گذاري 22
مرحله: ياتاقان‌گذاري كپه‌هاي ثابت و بلوك سيلندر 22
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافي روغن (ضربه گير) 24
مرحله مونتاژ: ميل لنگ و كاسه نمد بر روي بلوك سيلندر 25
ايستگاه: حكاكي 28
مرحله مونتاژ: حكاكي 30
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات 30
ايستگاه: پيستون 31
مرحله مونتاژ: مجموعه پيستون روي بلوك 31
ايستگاه: كپه شاتون 32
مرحله مونتاژ: كپه شاتون 32
ايستگاه: پايه دينام 34
مرحله مونتاژ: پين قرار  سيني عقب و كوركن روغن عقب سيلندر 34
مرحله مونتاژ: لوله مكنده فيلتر روغن 34
مرحله مونتاژ: پايه دينام 35
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست 35
ايستگاه: سر سيلندر 36
مرحله مونتاژ : سر سيلندر و پين موقعيت بر روي بلوك سيلندر 36
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنماي گيج روغن 38
ايستگاه: زنجير سفت كن 39
مرحله مونتاژ : انتقال بلوك به ايستگاه زنجير سفت كن 39
مرحله مونتاژ : قاب زنجير راست و چپ – مجموعه زنجير سفت كن 40
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مركز پمپ بنزين 43
مرحله مونتاژ: واشر سيني جلو 44
ايستگاه : سيني جلو 44
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پايه تنظيم دينام – لوله وكيوم 44
ايستگاه: كارتل روغن – صافي روغن 48
مرحله مونتاژ: پولي واتر پمپ – پولي ميل لنگ 48
مرحله مونتاژ : صافي روغن 48
مرحله مونتاژ: بستن پيچ پولي واتر پمپ 49
مرحله مونتاژ : كارتل 49
مرحله مونتاژ: گوشواره اي جلو 50
ايستگاه : پمپ بنزين 51
مرحله مونتاژ : واشرگذاري 51
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزين 52
مرحله مونتاژ : مونتاژ فيلتر روغن 52
مرحله مونتاژ : اتصال شيلنگ آب به سه راهي آب و لوله ورودي آب 53
ايستگاه: سيني عقب – فلايويل 54
مرحله مونتاژ : سيني عقب – فلايويل 54
ايستگاه : مانيفولد هوا 55
ايستگاه: مانيفولد دود 56
مرحله مونتاژ : درپوش مانيفولد دود 57
مرحله مونتاژ : شيلنگ بنزين 59
ايستگاه: دلكو 60
مرحله مونتاژ : ترك گيري پيچهاي سرسيلندر 60
مرحله مونتاژ : دلكو 60
مرحله مونتاژ: ايمني سيني عقب – فلايويل – دلكو 61
مرحله مونتاژ: شيلنگ پمپ بنزين 61
مرحله مونتاژ : اتصال شيلنگ آب به سه راهي آب و لوله ورودي آب 62
مرحله مونتاژ : مونتاژ دينام و محكم كردن پيچهاي براكت دينام 62
مرحله مونتاژ : مونتاژ اويل پمپ 63
مرحله مونتاژ: مونتاژ دينام و محكم كردن پيچهاي براكت دينام 64
مرحله مونتاژ :‌پيچ مجموعه لوله بخار روغن 65
ايستگاه : ديسك و صفحه كلاچ 65
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته كلاچ و اندازه گيري ترك پيچها 65
مرحله مونتاژ : گوشواره اي جلو 66
ايستگاه: درب سوپاپ 67
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ 67
مرحله مونتاژ: واير چيني 68
ايستگاه: تغذيه روغن 68
مرحله مونتاژ: شارژ روغن 69
ايستگاه: فرعي سيني جلو 70
مرحله مونتاژ: كاسه نمد و قطعه تنظيم تايم و پايه دلكو بر روي در پوش جلو 71
مرحله مونتاژ: پين موقعيت واتر پمپ و واتر پمپ بر روي در پوش جلو 72
مرحله مونتاژ: لوله ورودي آب به سيني جلو 73
ايستگاه: فرعي مانيفولد هوا 73
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانيفرلد) 73
ايستگاه : تست و تعميرات 79
مرحله مونتاژ : تست نهايي 79
مرحله مونتاژ: تعميرات 83
 مقدمه:
شركت نامكو مونتاژ كننده انواع موتور مورد نياز شركت مگاموتور مي‌باشد كه اقدام به استقرار استاندارد 16949 ISO/TS  جهت محصولات خود نموده است لذا مديريت محترم عامل شركت نامكو استقرار و پياده سازي اين استاندارد را از برنامه‌هاي استراتژيكي شركت معرفي نموده‌اند.
استقرار اين استاندارد بعهده نماينده مديريت مي‌باشد.
2- معرفي استاندارد 16949 ISO/TS:
اين استاندارد، استاندارد سيستم مديريت كيفيت و خاص صنايع خودروسازي است.
الزامات اين استاندارد  مكمل الزامات و يا خواسته‌هاي مشخص شده براي محصول است هدف از اين استاندارد تكوين يك سيستم مديريت كيفيت به منظور ايجاد بهبود مداوم تاكيد بر جلوگيري از شكست، كاهش انحرافات و تلفات در زنجيره تامين است. اين استاندارد ديدگاه فرآيند گرايي دارد، بدين معنا كه براي كاركرد اثر بخش يك سازمان فعاليت‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد كه با يكديگر در ارتباط و تعامل هستند فعاليتي كه با استفاده از منابع و با مديريت آن ورودي‌ها را به خروجي‌ها تبديل مي‌كند به عنوان فرآيند در نظر گرفته مي‌شود. بكارگيري سيستمي از فرآيندها در درون يك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل اين فرآيندها و مديريت نمودن آنها رويكرد فرآيندگرا ناميده مي‌شود.
استاندارد 2002: 16949  ISO/TS  شامل هشت بند اصلي مي‌باشد كه عبارتند از:
1- هدف و دامنه كاربرد.
2- مراجع قانوني.
3- اصطلاحات و تعاريف.
4- سيستم مديريت و كيفيت.
5- مسئوليت مديريت.
6- مديريت منابع.
7- پديدآوري محصول.
8- اندازه‌گيري و تحليل و بهبود.
3- خلاصه‌اي  از گزارش:
گزارش فوق براي خط مونتاژ موتور نيسان نوشته شده است كه متشكل از چندين ايستگاه اصلي و فرعي مي‌باشد.
بدين صورت كه در هر كدام از ايستگا‌ه‌ها قطعه‌اي از موتور مونتاژ شده و در پايام خط توليد موتور تكميل و به اتاق تست برده مي‌شود.
يادآوري مي‌شود كه موتور نيسان براي مدل‌هاي متفاوتي مونتاژ مي‌شود مانند 140. 160 . ARIC .
ايستگاه: شستشو و بادگيري
دستورالعمل
1) باز كردن شمع پلاستيكي پالت بلوك سيلندر
توجه:
1- كنترل بلوك از نظر زنگ زدگي
2) برداشتن بلوك سيلندر توسط بالا بر و فيكسچر مخصوص و استقرار بر روي رولر  خط توليد
توجه:
 1- كنترل سطوح ديگر بلوك از نظر زنگ زدگي .
2- كنترل بلوك از نظر شكستگي و كامل بودن مجموعه و عدم شكستگي قلاويز در رزوه‌هاي سطح محل نصب سيني جلو.
3- كنترل پيستون از نظر داشتن گريدپيستون وگريد ميل لنگ.
4- كنترل فيكسچر بلند كردن بلوك.
3) جازدن جت روغن زنجير موتور و كوركن روغن (با ابزار مخصوص) جلوي سيلندر ( در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
1- اطمينان از سوراخ بودن جت روغن زنجير موتور.
2- جت روغن زنجير موتور و كوركن جلوي سيلندر پس از مونتاژ بايد هم سطح بلوك يا يك ميلي متر داخل تر از سطح بلوك سيلندر باشد( mm1-0)
3- كنترل ابزار جازدن كوركن روغن
4- جازدن دو عدد پين موقعيت سيني جلوي سيلندر در جلوي سيلندر (با ابزار مخصوص)
توجه:
1- اطمينان از صحت جازدن پين موقعيت بطوريكه پين به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوك بيرون قرار گيرد.
2- كنترل ابزار جازدن پين موقعيت جلوي سيلندر
تذكر:
جهت آماده سازي مجموعه پيستون مطابق با گريد سيلندر گريد پيستون هاي  بلوك در برگه ثبت گريد پيستون نوشته و به ايستگاه فرعي پيستون داده مي شود.
5) برگرداندن بلوك سيلندر بطوريكه سطح كارتل به سمت بالا قرار گيرد. (سمت عقب بلوك به سمت دستگاه شستشو باشد.)
6) قرار دادن فاصله اندازه بلوك در قست كپه 1 (كپه جلوي بلوك)
7) انتقال دادن بلوك سيلندر به داخل دستگاه شستشو.
توجه:
1- قبل از اينكه بلوك سيلندر و قطعات ديگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است كه دماي مايع شستشو   باشد.
تذكر: جهت تميز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زير محلول و مايع شستشو بايد تهيه شود.
مواد مصرفي مقدار مصرف
LUNOXMA2%3  SOLUTION 45kg  1200 دستگاه
با مواد مصرفي مطابق با ليست اعلام شده واحد مهندسي
8) بعد از شستشوي بلوك بايد آن را باد گرفت
توجه:
1- قطعات بايد كاملا خشك و تميز شود.
9) جازدن مجموعه ساچمه اي روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فيلتر روي بلوك سيلندر ( در صورتيكه بلوك سيلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن
2- كنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن
10) مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتيكه بلوك سيلندر به صورت مجموعه نباشد.)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر روغن
2- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ پيچ دو سر رزوه فيلتر روغن
11) مونتاژ لوله رابط بخاري بر روي بلوك سيلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد.)
تذكر: لازم است كه هنگام مونتاژ بايد رزوه لوله رابط آب را لاكتايدازد.
نوع مواد مصرف واحد مصرف
TB1215 gr2/0
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ لوله رابط آب
12) جازدن كوركن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سيلندر ( در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
1- اطمينان از صحت مونتاژ كوركن عقب بطوريكه كوركن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوك داخل تر باشد.
2- كنترل ابزار جازدن كوركن عقب
** در صورتيكه بلوك به صورت مجموعه كامل باشد لازم است كليه پارامترهاي كنترلي اعلام شده بندهاي  3-9-10-11-12-13- توسط اپراتور چك و بازبيني گردد.
13) بازكردن شمع پلاستيكي پالت ميل لنگ
توجه:
1- كنترل ميل لنگ از نظر زنگ زدگي
14) گذاشتن پالت حمل ميل لنگ بر روي رولر
15) برداشتن ميل لنگ  وگذاشتن در داخل حمل ميل لنگ
توجه:
1- كنترل دقيق ميل لنگ از نظر زنگ زدگي و در صورت مجموعه بودن كنترل قطعات مونتاژ شده.
16) انتقال پالت حمل ميل لنگ به داخل دستگاه شستشو
17) پس از شستشو بادگيري ميل لنگ ها
توجه:
1- ميل لنگ بايد كاملاً خشك و تميز باشد.
18) برداشتن مانيفولد دود و  در دو گذاشتن بر روي رولر دستگاه شستشو
19) پس از شستشو برداشتن ماينفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت
20) بادگيري مانيفولد دود پس از شستشو
دانلود پروژه خط مونتاژ تولید نیسان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد