دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله خلاقيت و نوآوري در شرکتها

خلاقيت و نوآوري در شرکتها
فهرست مطالب
خلاقيت و نوآوري در شرکتها1تعريف نوآوري1اجراي نوآوري در شرکتها:2چند توصيه براي اجراي نوآوري5مديريت و نو آوري9مديريت خلاق16خلاقيت16راهکارهاي تقويت خلاقيت در سازمان17نتيجه گيري19منابع و ماخذ20تعريف نوآوري
ابتدا بايد روشن ساخت که نوآوري چيست و مزيتهاي آن کدام است. ويليام مامون مي‌گويد: خبرگان کسب و کار اغلب از نوآوري به عنوان طلسمي که به شرکتها مزيت خارق العاده در مقابل رقبا مي‌دهد ياد کرده اند و از آن بسيار تجليل مي‌کنند.
«پيتر دراکر» نوآوري را همانند هر فعاليت عيني در کنار نبوغ و استعداد، نيازمند دانش، توجه و سختکوشي همه دست اندرکاران مي‌داند. او معتقد است آنچه در ميان کارآفرينان مشترک يافتم نه گونه خاصي از شخصيت بلکه تعهد سيستماتيک به نوآوري بوده است. نوآوري را به مفهوم خطر پذيري و يادگيري از اشتباهات مي‌داند و مايکل تاشمن نوآوری را بستر پيروزي در کسب و کار دانسته تامديران در پي شناسايي سازو کار چرخه فناوري و جويبار نوآوري بتوانند به کمک انجام دگرگونيهاي ناپيوسته در سازمان به امتيازهاي ناشي از آنها برسند.
نوآوري هدف دار با تجزيه و تحليل همه منابعي آغاز مي‌شود که فرصتهاي تازه در خود دارند. براي اينکه نوآوري کارآمد باشد بايد سادگي آن رعايت شود و به يک نياز پاسخ دهد.
نوآوري بيش از نبوغ ،مديون سختکوشي و فعاليت پيگير است و به دانش، نبوغ و تحرک و تمرکز به موضوع نياز دارد.
خلاقيت و نوآوري، استعداد مرموز نزد افراد نيست بلکه فعاليت روزمده براي برقراري روابطي است که قبلا ديده نشده و برقراري ارتباط بين مسائلي است که به طور معمول در کنار يکديگر قرار نمي گيرد. البته نوآوري درسايه نبوغ محض هم وجود دارد ولي بيشتر نوآوران به ويژه پيروزمندان آنها از راه جستجوي آگاهانه و هدفمند فرصتهاي کمياب به نتيجه رسيده اند…………..

دانلود مقاله خلاقيت و نوآوري در شرکتها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد