دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز

خودپنداری از دیدگاه راجرز
ديدگاه راجرز در رابطه با علم، نظريه و روش تحقيق
اگر چه نظريه راجرز و ابزارهاي خاص تحقق وي تغيير کردند اما او همچنان پديدار شناس باقي ماند طبق موضوع پديدار شناختي راجرز درک هر فرد از جهان يگانه است اين ادراک ها ميدان پديداري فرد را مي سازد . انسانها همانگونه به محيط واکنش نشان مي دهند که آنرا درک مي کنند اين دريافت ممکن است با تعريفي که محقق از محيط مي کند منطبق باشد يا نباشد.
اگر چه ميدان پديداري اصولا دنياي خصوصي انسان را تشکيل مي دهد مي توانيم اين دنيا را آن طور که فرد درک مي کند ببينيم و رفتار را از دريچه چشم آنها و با معناي روان شناختي که براي آنها دارد تبيين کنيم .
راجرز به پديدار شناختي به عنوان مبنايي براي شناخت انسان و به عنوان روشي براي تکوين نظريه مربوط به پديده هاي ذهني متعهد بود. راجرز معتقد بود که اطلاعاتي که از خلال جلسات روان درماني به دست آمده است منبع باارزشي از داده هاي پديدار شناختي است راجرز هميشه کار را با مطالعات باليني آغاز مي کرد وي سعي داشت به مصاحبه هاي درماني ضبط شده با کمترين ذهنيت قبلي و تنها با چند برداشت مقدماتي گوش دهد تا در مورد آنچه که مشاهده مي کند فرضيه سازي نمايد.
به اين ترتيب راجرز در سراسر زندگي حرفه اي خود تلاش مي کرد تا عينيات و ذهنيات را به هم مربوط کند درست همانطور که در جواني نياز به پرکردن شکاف بين مذهب و علم را احساس کرد. راجرز در درون اين بافت و با حراست از انسانها به عنوان افرادي که صرفا گروگان علم نيستند به پيشرفت روانشناسي به عنوان يک علم توجه کنند.
همچنين بايد توجه داشت که راحرز بر مفهوم “تحقيق فرايندي” تاکيد داشت نه تحقيق نتيجه اي.تحقيق فرايندي به ويژگي ها و شرايط بين متخصص و مراجع اشاره دارد و بر خصوصيات و نحوه تعاملات بين آن دو تاکيد مي ورزد و در مقابل تحقيق نتيجه اي قرار دارد که صرفا نتيجه درمان مد نظر مي باشد.

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد