دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله خوردگي در اجزاي بويلر

خوردگي در اجزاي بويلر

  (CORROSION IN BOILERS)

مقدمه:

امروزه مسئله خوردگي و عوامل مخرب بدليل ايجاد هزينه هاي سرسام آور نظير خارج سازي ناخواسته بويلرهاي نيروگاهي از مدار بحث خاصي را در كشورها به خود اختصاص داده است . در واقع اگر چنين پديدههايي بوقوع نمي پيوست اقتصاد كشورها بكلي دگرگون مي شد و در اينصورت نياز به توليد مواد گوناگون با تركيبات متعددي به جهت مقاومت در برابر خوردگي مفهوم خود را از دست ميداد. تعويض يك لوله و يا يك جزء در نيروگاه گرچه ممكن است هزينه چنداني را در برنداشته باشد لكن خارج سازي آن از مدار حاليكه تعميرات انجام مي پذيرد ممكن است روزانه ميليونها تومان لطمه وارد سازد.

با نگرشي برفروسودگي در بويلرهاي كشورمان از كسو و نيز با عنايت به عوامل پيشگيرنده از سوي ديگر ما را به جهتي سوق ميدهد كه بتوانيم ان اشاءا… در آتيه با برنامه ريزي و با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي در اين زمينه سعي در شناخت پارمترهاي موثر در فرسايش و نيز عوامل بازدارنده آنها داشته باشيم . در اين مقاله باتوجه به تقسيم بندي ذكر شده در چيكيده به بحث و بررسي عوامل فرسايشي بويلر پرداخته و در هر مورد به تفضيل توضيحاتي ارائه شده است اما از آنجايئكه مقاله تهيه شده در حدود 40 صفحه بوده و بناچار بعلت محدوديت مي بايستي به 12 صفحه تقليل يابد لذا در مورد عوامل مخرب به توضيحاتي مختصر اكتفا شده است

دانلود رایگان مقاله خوردگي در اجزاي بويلر

a خوردگي سطوح خارجي  (نواحي تحت تاثير گاز احتراقي)

(a-1) خوردگي در دماي بالا ( High Temperature Corrosion )

در بويلرها خوردگي مواد فولادي در فضاي گازهاي احتراقي شديد بوده و با افزايش دما تشديد ميشود. موادي كه شامل  Cr هستند بويژه فولادهاي زنگ نزن كه بيش از 12% گرم دارند بطور قابل ملاحظه اي در مقابل خوردگي مقاومت نشان ميدهند. محيطهاي توام با مواد خورنده در دماي بالا باعث خوردگي بيشتري شده كه اين مورد معمولاً به خوردگي در دماي بالا اطلاق مي شود.

از بارزترين محيط خورده در دماي بالا محيطي است كه شامل واناديم بوده و خوردگي با سوخت نفت ( Oil fuel) سوللفات سديم با پنتواكسايدواناديم در حين احتراق تركيب شده و تشكيل يك پوشش با ويژگي بالا و مذابي شكل بنام slag بر روي سطوح تحت گاز Superheater,Reheater را مي‌نمايد. Slag مذاب شده تمايل به حل نمودن هر نوع فولاد تحت تماس داشته و نتيجتاً منجر به ضعف در ساختار تيوبها مي‌گردد. اما همچنانكه ذكرشد بالابودن كرم در آلياژ معمولاً بيشترين مقاومت و مصونيت را ايجاد خواهد نمود گرچه اين پديده در فولادهاي زنگ نزن بصورت خوردگي معمول بوده كه بايستي بدان توجه نمود. البته نقطه ذوب پنتواكسايدواناديم خيلي بيشتر از دماي فلزتيوب بويلر است اما تشكيل سولفات سديم دراحتراق و افزايش آن به فضاي كوره و نهايتاً به خاكستر توليدي منجر به كاهش نقطه ذوب خاكستر به زير نقطه دماي تيوب بويلر خواهد شد.

منابع :

  1. ASME Sec. VII.
  2. Corrosion Engineering , by Mars G. Fontana
  3. Steam / Its generation and Use. The Babcock& Wilcox Co.
  4. Handbook of Industrial Water Conditioning , BETZ
  5. Boilers, by Carl D. Shields.
  6. Hand Book for Mechanical Engineers by Th.Baumeister.
  7. Engineering Databook. By Gas processors suppliar Association
  8. Babcock and wilcox Seamless and Welded Tubing.
  9. A Course in power plant Engineering . by. S.C.Arora

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

 

فرمت : WORD  | صفحات:10

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دکمه دانلود 2