دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعیفهرست مطالبخلاصه طرح 1
-1 معرفی محصول 2
8 ( -1-1 نام و کد محصول (آیسیک 3
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 8
-3-1 شرایط واردات 8
-4-1 بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) 8
-5-1 بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 13
-6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 14
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 14
-8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 14
-9-1 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 14
-10-1 شرایط صادرات 15
-2 وضعیت عرضه و تقاضا 16
-1-2 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 16
-2-2 بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه یافته در دست اجرا 16
16 -3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال 84
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 16
17 -5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال 84
-6-2 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 17
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور 17
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول 18
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعت یایران سوخت جایگزین گازوییل
شرکت شهرك هاي صنعتی استان کرمانشاه
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي 18
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه 27
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 28
-8 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 29
-9 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت 29
-10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 31
-1-10 حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) 31
-2-10 حمایت هاي مالی (واحدهاي موجود و طرح ها) 32
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي 33
-12 منابع
معرفی محصول
سوخت جایگزین گازوییل که در صنعت به نام هایی چون بیودیزل نیز موسوم است جهت سوخت در موتورهاي دیزلی و در فورمولاسیون برخی تولیدا ت دیگر چون روانسازهاي صنعتی براي بهبود خواص بکار می رود. استفاده روز افزون از سوخت هاي فسیلی ، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود ، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژي غیر نفتی ترغیب نموده است . در حال حا ض ر میزان تقریبی حجم ذخایر نفتی به اندازه اي است که در صورت ادامه روند تکیه بر سوخت هاي فسیلی ،در آینده نزدیک
جهان با مشکلات زیادي از قبیل کمبود مواد اولیه و آلودگی محیط زیست مواجه خواهد شد . عمده تری مصرف سوخت هاي فسیلی در موتورهاي احتر اق داخلی می باشد که به دلیل خاصیت آلوده کنندگی زیاد و به جاگذاش تن ذرات معلق و مضر باعث آلودگی زیست محیطی می شوند. ب هعنوان مثال تا چندي پیش جهت افزایش بهره وري و بهسوزي بنزین که عمده ترین سوخت و نیروي محرکه مورد استفاده در حمل و نقل است، از تترااتیل سرب استفاده می گردید. با مشخص شدن خطرات زیست محیطی این ماده تلاش براي به عنوان MTBE یافتن جایگزین مناسبی شروع گردید و در نهایت متیل ترشیوبوتیل اتر با نام اختصاري جایگزین معرفی و در ایران و برخی کشورهاي جهان به صورت گسترده اي از دهه 1980 میلادي به بعد در بنزین هاي بدون سرب استفاده شد . استفاده این مواد در سوخت ابتدا با استقبا ل زیادي روبرو گشت اما پس از گذشت چند سال تاثیرات سو ء آن روي بدن انسان و مضرات زیست محیطی به ویژه آلودگی آب هاي زیرزمینی به اثبات رسید . به همین دلیل دانشمندان به فکر استفاده از منابع سوختی سازگار با سیستم بیولوژیکی و محیط زیست افتادند.
که National SoyDiesel Development Board نام بیودیزل اولین بار به وسیله شرکت نامیده می شود در آمریکا و در سال 1992 پیشنهاد شد. National Biodiesel Board ه ماکنون به نام این موسسه پیشقدم در تجاري کردن بیودیزل در آمریکا م یباشد. از نظر شیمیایی بیودیزل از یک سري استرهاي منو آلکیل ا سیدهاي چرب با زنجیر طویل تشکیل شده است که از منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند روغن هاي گیاهی یا چربی هاي حیوانی تهیه می شود و به آن، افزودنی هاي مناسب جهت افزایش پایداري و
کاهش اکسیداسیون احتمالی اضافه می شود.

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد