دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودطرح توجیهی تولید خوراک دام

فهرست مطالب
مقدمه
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهاي ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم ( به صورت اجمالی ) در فرآیند تولید
بررسی حدافل ظرفیت اقتصادي شامل برآور د حجم سرمایه گذاري ثابت
برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري طرح
رمین
محوطه سازي
ساختمانهاي تولیدي و اداري
ماشین آلات
تاسیسات
تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی
وسائط نقلیه
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
ررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید

دانلودطرح توجیهی تولید خوراک دام
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد