دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله
فهرست مطالب
مقدمه ……………………………. 1
پرسشنامة جواز تاسيس………………… 5
خلاصه گزارش ………………………. 14
معرفي شركت ………………………. 19
2-1 مراحل اولية تاسيس شركت ………… 20
3-1 برنامه زمان بندي اجراي طرح …….. 22
4-1 اساسنامه شركت ………………… 23
5-1 هزينه هاي قبل از بهره برداري …… 61
6-1 سرمايه در گردش ……………….. 61
7-1 محوطه سازي و زمين …………….. 63
8-1 ساختمان ……………………… 63
9-1 تاسيسات ……………………… 64
10-1 هزينة سرمايه گذاري طرح ……….. 66
معرفي محصول ……………………… 67
2-2 ظرفيت توليد ………………….. 68
3-2 برنامه توليد …………………. 69

4-2 مواد اوليه …………………… 70
5-2 روش توليد ……………………. 70
6-2 دياگرام توليد ………………… 72
7-2 ماشين آلات و تجهيزات …………… 73
خلاصه بررسي مالي  …………………. 75
هزينه هاي توليد…………………… 76
حقوق و دستمزد ……………………. 79
استهلاك ………………………….. 81
فروش ……………………………. 82
جدول نسبتها ……………………… 83
گردش وجوه نقد ……………………. 87
ترازنامه ………………………… 88
سود و زيان …………………….. .. 91
مقدمه :
يكي از پيامدهاي مهم تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي 20 سال گذشته در ايران عدم كنترل رشد جمعيت بوده است .
به گونه اي كه نرخ رشد جمعيت در كشور طي سال هاي ( 1367-1358 ) ، بدون شك از بالاترين درصد نرخ دهة ‌اخير برخوردار بوده است . اين موضوع باعث شده كه مسائل جمعيت و عرضة نيروي كار و بيكاري ، به عنوانم مشكلات جدي جامعة ما در زمان كنوني و دهه هاي آينده مطرح گردد . بر اساس آمار هاي ارائه شده در مركز ايران گروه هاي سني ( 19-15 و 24-20 ) در سال 1385 بالغ بر 4/17 ميليون نفر مي شود و كشور با يك منبع عظيم انساني روبرو خواهد شد كه همه مي تواند مشكلاتي را از نظر اجتماعي بوجود آورد و هم مي تواند پايه اي براي جهش هاي اقتصادي اجتماعي تلقي شود .
به عقيدة برخي كارشناسان ، جامعه هزينه هاي زيادي را براي آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراين با ايجاد فرصت هاي شغلي و آموزش هاي تكميلي بايد از اين منابع انساني عظيم در جهت  تحرك و رشد اقتصادي استفاده كنيم و از هدر رفتن اين نيروها جلوگيري شود . زيرا بر اساس آمار هاي موجود نرخ بيكاري به علت تاخير فاز رشد نرخ اشتغال در مقايسه با نرخ رشد عرضة نيروي كار متبا افزايش يافته و از 8/9 در صد در سال 1379 به 39/10 در پايان سال 1382 خواهد رسيد . لذا با توجه به عرضه فزايندة نيروي كار در دهة 1380 بيكاري كشور از مرز 5 ميليون نفر خواهد گذشت ، كه رقمي نگران كننده است كه  نشان دهندة اين واقعيت است كه بخش به جذب نيروي كار و ايجاد اشتغال نه پرداخته و برعكس بخش قابل توجهي از كشاورزان و كارگران روستايي مهاجرت كرده اند و به بخش هاي خدماتي و صنعتي رو آورده اند .

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد