دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودپاورپوينت طراحي و برنامه ريزي پژوهش علمي از آغاز تا انجام

فهرست مطالب
طرح مباحث كلي و بنيادين تحقيق
ديدگاه‌هاي شناختي
انواع شناخت
الف) شناخت سطحي
ب) شناخت علمي
معاني علم در متون فارسي
تعاريف متعدد علم
تعريف و هدف علم
ويژگي‌هاي علم
روش (متد)
روش علمي تحقيق
مفهوم تحقيق و ويژگي‌هاي آن
ويژگي‌هاي تحقيق علمي
كوويليه
مراحل روش تحقيق
1- مراحل روش تحقيق از نظر آنتوني گيدنز
2- مراحل روش تحقيق از نظر جي.بي.چيتامبار
3- مراحل روش تحقيق از ديدگاه ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود
4- هر مطالعه‌ي علمي از چهار مرحله‌ي اساسي تشكيل مي‌شود:
فرایند تحقیق علمی و استدلال قیاسی و استقرائی
انتخاب مسئله وموضوع تحقيق
الف: اشتباهات رايج در تنظيم موضوع تحقيق
ب: منابع و مراجع انتخاب موضوع تحقيق
ج: ويژگي‌هاي مساله و موضوع تحقيق
د: ارزشيابي موضوع تحقيق
کنترل و ارزیابی نگارش مسأله تحقیق
ترتيب صفحات اوليه تحقيق پيش از فصل اول:
چكيده تحقيق:
فهرست مطالب:
مقدمه يا پيشنگار:
فصل اول- طرح تحقيق
– بيان موضوع تحقيق.2- اهميت و ضرورت تحقيق.
3- انگيزه تحقيق.
4- اهداف تحقيق
5- تاريخچه و پيشينه تحقيق .6- سئوالات و فرضيات تحقيق.
7- متغيرهاي تحقيق.8- نوع متغيرها.
8-1- تعريف فرضيه
شكل بيان فرضيات تحقيق:
8-2- منابع و شيوه‌ي ساختن فرضيات تحقيق
8-3- ويژگي‌ها و ملاك‌هاي فرضيه‌ي تحقيق
8-4- انواع فرضيه‌ي تحقيق:
9- تعريف متغيرها .
– تعريف متغيرهاي تحقيق
2- انواع متغيرهاي تحقيق
3- روابط متغيرهاي تحقيق
4- چگونگي تعريف متغيرهاي تحقيق
5- انواع تعريف متغيرهاي تحقيق
6- شاخص‌سازي متغيرهاي تحقيق
7- مقياس اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق
10- مقياس اندازه‌گيري متغيرها.
11- محدوديت‌هاي تحقيق .
محدوديت‌هاي خارج از كنترل محقق
12- روش انجام تحقيق.
مبحث مربوط به فصل دوم تحقيق
(ادبيات و پيشينه تحقيق)
1- اهداف كلي
2- فوايد و آثار پيشينه‌ي تحقيق
3- اصول كلي حاكم بر مطالعه پيشينه تحقيق
4- مطالعه‌ي پيشينه‌ي تحقيق را چگونه شروع كنيم:
5- روش دستيابي به منابع و فهرست‌برداري از آنها
6- شيوه‌هاي استناد كردن و ارجاع دادن
الف) نقل قول مستقيم
الف) آثار داراي يك مؤلف
ب) آثار داراي دو مؤلف
د) آثار داراي بيشتر از پنج مؤلف
هـ ) آثار بدون مؤلف
و) آثاري كه نام مؤلفان آن‌ها مشابه است.
ز) آثار متفاوت از يك
ح) استفاده مكرر از يك اثر
ط) آثار بدون مؤلف
ي) آثار ترجمه شده
ك) ساير آثار
شيوه‌هاي ارجاع دادن
1- الگوي تركيبي پاورقي و كتاب‌شناسي پاياني
2- الگوي پياپي با شماره تك مسلسل در بين متن
3- الگوي بين متن و كتاب‌شناسي پاياني
رعايت نكاتي كه در ساختن چهارچوب نظري ضرورت دارد:
آماده‌سازي طرح نظري مطالعه را طي سه مرحله ميسر مي‌داند
مدل تحليلي پيشرفت تحصيلي
مدل تحليلي موقعيت تحصيلي
ويژگي‌هاي مهم مدل تحليلي تحقيق
مسايل مربوط به فصل سوم تحقيق(روش تحقيق)
1- نوع تحقيق.
2- روش تحقيق.
3- ابزار جمع‌آوري اطلاعات.
4- مقياس‌ها.
5- روائي و اعتبار ابزار مطالعه.
6- حوزه‌ي پژوهش و جامعه آماري.
7- جامعه‌ي نمونه (تعيين حجم نمونه و شيوه‌هاي نمونه‌گيري).
8- شيوه‌ي تجزيه و تحليل اطلاعات.
ابزار گردآوري اطلاعات و يافته‌هاي تحقيق:
انواع سند
روايي و پايايي (اعتبار)
اطمينان از روايي و پايايي:
روش‌هاي اندازه‌گيري اعتبار:
انواع روش‌هاي تخمين روائي
حوزه مطالعه
تعيين حجم نمونه:
عواملي كه بايد در انتخاب روش نمونه‌گيري در نظر گرفته شود:
شيوه‌ها يا انواع نمونه‌گيري
انواع نمونه‌گيري احتمالي (تصادفي):
روش‌هاي نمونه‌گيري غيراحتمالي
مسايل مربوط به فصل چهارم تحقيق(يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها)
الف) شيوه‌هاي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات تحقيق
ب) توصيف و تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات تحقيق
مراحل كاربرد آمار در تحقيق:
تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق:
شيوه‌هاي آماري
مباحث مربوط به فصل پنجم تحقيق
منبع ندارد

دانلودپاورپوينت طراحي و برنامه ريزي پژوهش علمي از آغاز تا انجام
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد