دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی
فهرست مطالب
* فصل اول مقدمه 12
* 1-1 موضوع نامه13
* 1-2 سخن نگارنده14
* 1-3  تاریخچه اتومبیل14
* 1-4   انواع اتومبیل بر اساس طراحی16
* 1-5   آشنایی عمومی با ماشینهای باگی 23
* فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت 26
* 2-1 پیشگفتار27
* 2-2 انواع شاسی 29
* 2-2-1 شاسی مستقل 29
* 2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی 31
* 2-2-3 شاسی نردبانی 32
* 2-2-4 شاسی صفحه ای33
* 2-2-5 شاسی لوله ای 34
* 2-2-6 شاسی ستون فقراتی33
* 2-2-7 شاسی یکپارچه35
* 2-2-8 شاسی مستفد در باگی36
* 2-3 سیستم تعلیق40
* 2-4 انواع سیستمهای تعلیق42
* 2-4-1 سیستم تعلیق مستقل43
* 2-4-1-1 سیستم تعلیق مستقل پاندولی 45
* 2-4-1-2 سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی 46
* 2-4-1-3 سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای 47
* 2-4-1-4 سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک 50
* 2-4-1-5 سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک52
* 2-4-2 انواع سیستم تعلیق در محور جلو 53
* 2-4-2-1 طبق دار56
* 2-4-2-2 تلسکوپی – مک فرسون57
* 2-4-2-3 طولی59
* 2-4-3 تعلیق نیمه مستقل دو دیون61
* 2-4-4سیستم های تعلیق ویژه62
* 2-4-5 سیستمهای تعلیق ثابت 64
* 2-4-6 سیستم تعلیق مستفد در باگی ها66
* 2-5 ارتعاش گیرها66
* 2-5-1فنرهای تخت67
* 2-5-2فنرهای پیچشی67
* 2-5-3میله های پیچشی 68
* 2-5-4فنرهای بادی68
* 2-5-5 اساس کار ارتعاش گیرها70
* 2-5-6 ستون – پایه و میل موج گیر74
* 2-5-7 لزوم استفاده از کمک فنر75
* 2-5-8 اساس کار کمک فنر75
* 2-5-9 انواع کمک فنر76
* 2-5-9-1 تلسکوپی هیدرولیکی76
* 2-5-9-2 گازی77
* 2-5-9-3 شیطانکی77
* 2-5-9-4 نواری78
* 2-5-9-5 اصطکاکی78
* 2-5-9-6 پره دار78
* 2-5-9-7 روغنی گازی78
* 2-5-9-8 هوایی79
* 2-5-9-9 روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی79
* 2-5-9-10 وزنه ای 79
* 2-6 عیب یابی کمک فنر 80
* فصل سوم سیستم تولید و انتقال قدرت 82
* 3-1 تولید قدرت 83
* 3-1-1 انواع موتور83
* 3-1-1-1 موتورهای احتراق داخلی84
* 3-1-1-1-1 انواع موتورهای اس اس 84
* 3-1-1-1-2 موتورهای چهارزمانه84
* 3-1-1-1-3 موتورهای دوزمانه87
* 3-1-1-1-4 فرایندهای موتورهای دورانی88
* 3-1-1-1-4-1 مکش90
* 3-1-1-1-4-2 تراکم90
* 3-1-1-1-4-3 احتراق90
* 3-1-1-1-4-4 تخلیه 91
* 3-1-2 سیلندر 95
* 3-1-3 محفظه لنگ 95
* 3-1-4 پیستون 95
* 3-1-5 شاتون 96
* 3-1-6 میل لنگ98
* 3-1-7 یاتاقانهای ثابت99
* 3-1-8 یاتاقانهای متحرک99
* 3-1-9 تشریح ساده سایر قطعات99
* 3-1-9-1 رادیاتور100
* 3-1-9-2 ترموستات100
* 3-1-9-3 کویل100
* 3-1-9-4 دلکو100
* 3-1-9-5 وایر شمع 100
* 3-1-9-6 شمع 101
* 3-1-9-7 دینام101
* 3-1-10 موتورهای دیزلی6 زمانه 102
* 3-1-11 موتورهای انژکتوری 104
* 3-1-12 تقویت کننده های موتور 104
* 3-1-12-1 توربوشارژ 105
* 3-1-12-2 سوپر شارژر 112
* 3-2 انتقال قدرت 115
* 3-2-1 کوپلینگها115
* 3-2-1-1 کوپلینگهای سخت115
* 3-2-1-2 کوپلینگهای پوسته ای 116
* 3-2-1-3 کوپلینگهای فلانچی116
* 3-2-1-4 کوپلینگهای انعطلف پذیر117
* 3-2-1-5 کوپلینگهای توربوفلکس117
* 3-2-1-6 کوپلینگهای شبکه ای118
* 3-2-1-7 کوپلینگهای چرخ دنده ای118
* 3-2-1-8 کوپلینگهای فکی119
* 3-2-1-9 کوپلینگهای رولکس119
* 3-2-1-10 کوپلینگهای آکاردئونی120
* 3-2-1-11 کوپلینگهای پارافلکس120
* 3-2-1-12 کوپلینگهای رادیال – متغیر زاویه ای120
* 3-2-2 کلاچ ها120
* 3-2-2-1 کلاچ های یک صفحه ای121
* 3-2-2-2 کلاچ های چند صفحه ای121
* 3-2-2-3 کلاچ های مخروطی 121
* 3-2-2-4 کلاچ های اتوماتیک 122
* 3-2-2-5 کلاچ های ایمنی 122
* 3-2-2-6 کلاچ های سانتریفوژ 122
* 3-2-2-7 کلاچ های یک جهته 122
* 3-2-2-8 کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی122
* 3-2-2- 9کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی123
* 3-2-3 جنس کلاچ و ترمزها 124
* 3-2-4 انتخاب کوپلینگ125
* 3-2-5 سیستم انتقال قدرت دو کلاچه 126
* 3-2-6 چگونگی کارکرد دنده های خودرو 127
* 3-2-7 جعبه دنده 132
* 3-2-8 گیربکس اتوماتیک 137
* 3-2-8-1 تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک 141
* 3-2-9 باندها و کلاچ ها 146
* 3-2-10 سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر147
* 3-3 گرداننده نهایی خودرو 150
* 3-3-1 دیفرانسیل150
* 3-3-1-1 انواع دیفرانسیل در خودروها 151
* 3-3-1-1-1 ساده152
* 3-3-1-1-2 چهارچرخ محرک152
* 3-3-1-1-3 کمک دار153
* 3-3-1-1-4 خورشیدی154
* فصل پنجم سیستم فرمان 156
* 5-1 زوایای هندسی157
* 5-1-1 زاویه تو این 157
* 5-1-2 تو اوت158
* 5-1-3 کمبر159
* 5-1-4 کستر161
* 5-1-5 محور چرخش چرخ جلو کینگ پین 162
* 5-2 هندسه فرمان163
* 5-3 فرمان164
* 5-3-1 انواع فرمان164
* فصل ششم سیستم ترمز 166
* 6-1 انواع ترمز167
* 6-1-1 ترمز کفشکی 167
* 6-1-1-1 انواع کفشک بندی167
* 6-1-1-1-1 نوع ساده168
* 6-1-1-1-2 نوع دوبل یک طرفه168
* 6-1-1-1-3 نوع دوبل دو طرفه168
* 6-1-1-1-4 نوع سروی کامل168
* 6-1-1-2 جنس لنت 169
* 6-1-2 ترمز دیسکی170
* 6-1-2-1 روش کار ترمز دیسکی171
* 6-2 هواگیری ترمزها173
* 6-3 بوستر174
* 6-4 ترمز ABS 176
* 6-5 سیستم ترمز ماشین باگی177
* فصل هفتم متعلقات و سیستمها انجام حرکت 179
* 7-1 چرخها و تیوپ180
* 7-2 باد تایر 180
* 7-3 کیسه های هوا185
* فصل هشتم نگهداری192
* 8-1 انتخاب بهترین روغن باگی193
* 8-2 انتخاب بهترین روغن موتور 194
* 8-3 انتخاب بهترین روغن ترمز195
* 8-4 انتخاب بهترین مایع خنک کننده 196
* 8-5 انتخاب بهترین روغن دنده197
* 8-6 نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی 199
* فصل نهم پیوست و منابع 203
* 9-1 پیوست 204
* 9-1-1 پیوست اول- تعریفنامه 204
* 9-1-2 پیوست دوم- عکسهای نمونه 206
* 9-1-3 پیوست سوم- جداول 217
* 9-2- منابع 227
* 9-2-1 لاتین227
* 9-2-2 فارسی 227
* 9-2-3 اینترنت 229
* 9-2-4 مصاحبه ومنبع 230

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد