دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلودگزارش كارآموزي بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش و راهكارهاي آن

دانلودگزارش كارآموزي بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش و راهكارهاي آن

فهرست مطالب

مقدمه
بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي در صنايع داروسازي :
سازمانها و تشكيلات بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي در ايران
تاريخچه و مشخصات شركت كارخانجات داروپخش :

فصل اول
صدا
مقدمه
صوت چيست؟
امواج صوتي :
سروصدا : (Noise)
اثرات زياد آور سروصدا:
روشهاي اندازه گيري سروصدا در محيط كار:
استانداردهاي سروصدا :
بررسي سروصدا در كارخانه داروپخش:
كنترل سروصدا
بررسي نتايج بدست آمده:
پيشنهادات

فصل دوم
روشنايي
مقدمه :
نور :
واحدهاي روشنايي:
انواع روشنايي هاي محيط كار:
منابع نور
مشخصات اصلي منابع روشنايي مصنوعي :
منابع روشنايي مصنوعي:
تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده:
پيشنهادات:

فصل سوم
شرايط جوي
مقدمه
منابع عمده توليد گرما:
راههاي تبادل گرمايي بدن با محيط اطراف :
انواع كار:
روشهاي اندازه گيري شرايط جوي:
بررسي شرايط جوي در كارخانه داروپخش :

فصل چهارم
عوامل شيميايي زيان آور محيط كار
مقدمه
راه‌هاي ورود مواد شيميايي به بدن:
راههاي دفع مواد شيميايي:
فنول (Phenol) : (Merck Manual)
پيشنهادات:

فصل پنجم
ارگونومي
مقدمه:
ارگونومي:
كار ايستاده و تاثيرات آن:
كار بصورت نشسته و تاثيرات آن:
ارتفاع ميزكار: (Mc convill et al)
آنتروپومتري:
پارامترهاي اندازه گيري شده در كارخانه داروپخش:
نحوه انجام كار
طراحي صندلي:
حمل دستي بار و دردهاي كمر:
طراحي ابزار:
اصول طراحي ابزار :
بررسي مسائل ارگونوميك در كارخانه داروپخش:

فصل ششم
اصول ايمني در محيط كار
ايمني در صنعت
پيشنهادات :
ايمني ماشين آلات :
دستگاه پرس قرص:
بررسي ايمني پرس قرص :
دستگاه بسته بندي :
بررسي ايمني دستگاه بسته بندي:
منابع و مأخذها…………

دانلودگزارش كارآموزي بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش و راهكارهاي آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد