دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي

دانلود آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي

آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي
فهرست مطالب
تعيين جرم مخصوص ظاهري خاك به روش كلوخه1
تعيين بافت خاك4
دانه بندي مكانيكي خاك 10
منحني مشخصه آب خاك در حالت خشك شدن(آزمايشگاه14
پخشيدگي هيدروليكي27
ساخت منحني رطوبتي خاك در مزرعه 30
مقدمه :
خواص فيزيكي خاك درتعيين قابليت استفاده از آن براي مقاصدگوناگون حائزاهميت مي‌باشد. استحكام وتحمل فشار، قابليت زهكشي درحالت مرطوب وخشك، قدرت ذخيره رطوبت، خاصيت پلاستيكي، سهولت نفوذريشه گياهان درخاك، تهويه وسرانجام قابليت نگهداري عناصرغذايي گياهان درخاك همگي ارتباط نزديك باخواص فيزيكي خاك دارند. باتوجه به اين مسائل پي بردن به اين نكته كه بشرتاچه اندازه وباچه وسايلي مي‌تواند خواص مذكور را به نفع خودتغييردهدموضوعي است كه موردتوجه خاكشناسان مي‌باشد. اين چه درمواردي كه بشرخاك رابراي توليدمحصولات كشاورزي به كارمي بردوچه درمواردي كه آن را به مصارف ديگرازقبيل ايجادجاده‌ها، سدها، شالوده ساختمانها، آجرسازي وغيره مي‌رساند مي‌بايد موردمطالعه قرارگيرد.
مجموعه آزمايشاتي كه دراين دوره برروي خواص فيزيكي خاك صورت گرفت شامل تعيين بافت خاك، جرم مخصوص ظاهري، تعيين منحني دانه بندي، تعيين منحني مشخصه آب وخاك، ،تعيين منحني پخشيدگي هيدروليكي،‌تعيين حدودآتربرگ، تعيين هدايت هيدروليكي اشباع درمزرعه.كه درادامه به شرح كامل هريك ازاين آزمايشات پرداخته مي‌شود.

فرمت : WORD | صفحات:37

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد