ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » دانلود مقالات رایگان » دانلود رایگان مقاله روشهاي درماني شناختي
دانلود رایگان مقاله روشهاي درماني شناختي

دانلود رایگان مقاله روشهاي درماني شناختي

روشهاي درماني شناختي ـ رفتاري شکل گيري  و اصول
مقدّمه
مباني  تجربي  رويکردهاي  شناختي  ـ رفتاري  به  مسايل  رواني  را مي توان  در اوايل  قرن  حاضر پي جويي  کرد. نگرش  دارويني  درباره  پيوستگي  بين  انسان  و جانوران  پست تر، اين  امکان  را پديد آورد که  از «مدلهاي  حيواني » رفتار، در مطالعه  چگونگي  ايجاد و تداوم  بيماريهاي  رواني  استفاده  شود. در اين  نگرش ، فرض  بر آن  است  که  اصول  برخاسته  از پژوهشهاي  مربوط  به  يادگيري  در جانوران ، قابل  تعميم  به  انسان  نيز هستند.
در پژوهشهاي  اوليّه ، دو اصل ، در يادگيري  جانوران  تشخيص  داده  شده  بودند. اصل  نخست  بر پايه  کارهاي  پاولوف    و ساير فيزيولوژيستهاي  روسي ، استوار بود. اين  محقّقان ، آزمايشهايي  با سگها انجام  دادند. در اين  آزمايشها ابتدا زنگي  به  صدا درمي آمد و آن  گاه  به  جانور، غذايي  داده  مي شد. پس  از آن  که  اين  زنجيره  رويدادها چندين  بار تکرار مي شد، بزاق  سگ  به  محض  ايجاد صداي  زنگ ، پيش  از آن که  غذايي  ارائه  شود، شروع  به  ترشّح  مي کرد. اين  پديده  به  عنوان   شرطي سازي  کلاسيک    شناخته  شد. از آن  جا که  غذا به  طور خودبه خودي  و پيش  از آن  که  يادگيري  (شرطي سازي ) صورت  پذيرد، موجب  ترشّح  بزاق  مي شد، آن  را  محرک  غيرشرطي    و پاسخ  ترّشح  بزاق  نسبت  به  غذا را  پاسخ  غيرشرطي    ناميدند. پيش  از آن  که  هيچ  نوع  يادگيري  به  وقوع  بپيوندد، زنگ  قادر به  ترشّح  بزاق  در جانور نبود. امّا پس  از چند بار توأم سازي  صداي  زنگ  با غذا، صداي  زنگ  (محرّک  شرطي   ) قادر به  ترشّح  بزاق  (پاسخ  شرطي   ) در سگ  شد. اين  الگو در شکل  1-1 نشان  داده  شده  است . پاولوف  همچنين  بررسي  کرد که  اگر به  دنبال  ايجاد صداي  زنگ ، محرّک  غيرشرطي  (غذا) ارائه  نشود، در پاسخ  شرطي  چه  تغييراتي  ايجاد مي شود. معلوم  شد که  اگر اين  حالت  چند بار تکرار گردد، پاسخ  شرطي  به  تدريج  دچار  خاموشي     مي شود.
محقّقان  روسي  همچنين  دريافتند که  مي توان  پاسخهاي  هيجاني  از قبيل  ترس  را نيز شرطي  کرد. به  همين  دليل ، الگوي  شرطي سازي  کلاسيک ، پي آمدهاي  قابل  ملاحظه اي  در درک  پديده هاي  آسيب شناسي  رواني  دارد. مثلاً در حالت  غيرشرطي ، جانور در برابر ضربه  الکتريکي ، پاسخي  هيجاني  از خود نشان  مي دهد.
 اين  پاسخ ، پاسخي  غيرشرطي  است  که  ضربان  قلب  جانور را بالا مي برد. امّا در مقابل  محرّک  غيرشرطي  ديگري  مانند نور قرمز، از ابتدا چنين  پاسخي  در جانور مشاهده  نمي شود. حال  اگر نور قرمز به  طور منظّم  با ضربه  الکتريکي  توأم  شود، جانور در برابر نور قرمز نيز پاسخ  ترس  شرطي  از خود نشان  مي دهد. بدين  ترتيب ، نور قرمز به  صورت  يک  محرّک  ترس  شرطي  براي  جانور درمي آيد.
اصل  دوّم  که  به  عنوان   شرطي سازي  کنشگر   شناخته  شده  است ، از مشاهدات  ترندايک   ، تول من    و گاتري    پديد آمده  است . آنان  در يک  رشته  آزمايش  دريافتند که  اگر به  دنبال  رفتاري  معيّن ، به  طور مرتّب  پاداشي ، ارائه  شود، احتمال  وقوع  مجدّد آن  رفتار بيشتر مي شود. اين  پديده  به  عنوان  «قانون  اثر  » شناخته  شد. اين  قانون  مي گويد رفتاري  که  پسايندها  ي  ارضاکننده اي  به  دنبال  داشته  باشد، گرايش  به  تکرار پيدا مي کند و رفتاري  که  پسايندهاي  ناگوار به  دنبال  داشته  باشد، احتمال  وقوع  کمتري  پيدا مي کند. امّا اسکينر   تقويت کننده ها   را برحسب  اثر آنها بر رفتار فرد، تعريف  کرد و نه  برحسب  اين  که  آيا آنها پاداش دهنده  به  نظر مي رسند و يا ناگوار. و بدين  ترتيب  دامنه  اين  اصل  را گسترش  داد. بنابراين  در شرطي سازي  کنشگر، اگر به  دنبال  رفتاري ، رويدادي  خاص  به  وقوع  بپيوندد و بسامد رفتار افزايش  يابد، گوييم  آن  رفتار تقويت  شده  است  (مراجعه  شود به  شکل  2-1). منظور از  تقويت  مثبت   ، موقعيّتي  است  که  در آن  رفتاري  خاصّ (مانند سروقت  حاضرشدن ) با بسامد بيشتري  اتّفاق  مي افتد، چون  پسايندهاي  مثبتي  (مانند تشويق ) را به  دنبال  مي آورد. منظور از  تقويت  منفي   ، موقعيّتي  است  که  در آن  بسامد رفتاري ، افزايش  مي يابد بدين  علّت  که  به  دنبال  آن ، رويداد ناگوار قابل  انتظاري  (مثلاً اضطراب  يا شکايت  فرد ديگر) حذف  مي شود. پس  اصطلاح  تقويت  در هر صورت  به  موقعيّتي  اطلاق  مي شود که  در آن  رفتار از لحاظ  بسامد و يا قدرت ، افزايش  مي يابد. در ارتباط  با کاهش  در بسامد رفتار، دو نوع  پسايند ديگري  قابل  ذکرند.  تنبيه    به  موقعيّتي  گفته  مي شود که  در آن  از بسامد رفتاري ، به  علّت  آن  که  رويداد بيزارساز   يا آزارنده اي  (از قبيل  ضربه  الکتريکي ) به  دنبال  آن  اتّفاق  مي افتد، کاسته  مي شود.  ناکام سازي  از طريق  حذف  پاداش   ، موقعيّتي  است  که  در آن  از بسامد رفتاري ، به  علت  آن  که  پاداش  مورد انتظار حذف  مي شود (مانند مورد تشويق  قرارنگرفتن )، کاسته  مي شود. براي  آن  که  بتوانيم  از اصول  شرطي سازي  کنشگر، براي  کمک  به  بيماران  استفاده  کنيم ، بايد در برنامه ريزي  درماني  رويدادهايي  را منظور کنيم  که  در گذشته ، قدرت  تغيير خود را در جهت  مطلوبي  نشان  داده اند. اين  تقويت کننده ها ضرورتاً همانهايي  نيستند که  اساساً پاداش دهنده  به  نظر مي رسند.
شکل گيري  اين  دو الگوي  شرطي سازي ، و تلفيق  بعدي  آنها به  وسيله  محقّقاني  از قبيل  هال    و ماورر  ، در تکامل  رفتاردرماني  از ارزش  بالايي  برخوردار بود. در اين  ارتباط ، پژوهشهاي  ماورر (1960 و 1947) اهميّت  ويژه اي  دارد. وي  براي  تبيين  ترس  و رفتار اجتنابي  از مدل  دوعاملي    (که  دربرگيرنده  اجزاي  هر دو شرطي سازي  کلاسيک  و کنشگر بود) استفاده  کرد. ماورر مطرح  کرد که  ترس  از محرّکهاي  اختصاصي  از طريق  شرطي سازي  کلاسيک ، فراگيري  مي شود. امّا چون  ترس  حالتي  بيزارساز است ، جانور ياد مي گيرد از طريق  اجتناب  (رويگرداني   ) از محرّکهاي  شرطي  آن  را کاهش  دهد. سولومون    و وين    (1954) به  مشاهدات  مهم  ديگري  پرداختند و به  اين  نتيجه  رسيدند که  اگر محرّکهايي  طبق  الگوي  شرطي سازي  کلاسيک ، در گذشته  با محرّکهاي  بيزارساز قدرتمندي  همبسته  شوند، پاسخهاي  اجتنابي  نسبت  به  اين  محرّکهاي  شرطي ، در برابر خاموشي ، فوق العاده  مقاوم  خواهند بود. يعني  اين  محقّقان  نشان  دادند که  پاسخ  اجتنابي  نسبت  به  محرّکهاي  بي ضرر ممکن  است  مدّتها پس  از زماني  که  شرطي سازي  قبلي  از بين  رفته  است ، گرايشي  به  کم شدن  از خود نشان  ندهند.

منبع : پروژه . آی آر

لطفا جهت حمایت از ما در انتها به این مطلب امتیاز دهید

fdl

 

0

User Rating: 4.55 ( 1 votes )
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است