دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله كاربرد اينترنت و اينترانت

دانلود رایگان مقاله كاربرد اينترنت و اينترانت در سازمانها

چکیده ای از مطالب

كاربرد رایانه در محیط کار

مقدمه
مزاياي استفاده از سيستم‌هاي كامپيوتري و شبكه‌هاي محلي امري است كه براي تمام مديران موفق ثابت شده است و در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا يك چيز عادي محسوب مي‌شود. اين مسئله راه خود را به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته نيز باز كرده است و هر كجا مديري به دنبال پيشرفت سازمانش است يكي از اولين مواردي كه احساس نياز مي‌كند استفاده از تكنولوژي كامپيوتر و اتوماسيون كردن نظام اداري، مالي و سازماني زير نظرش مي‌باشد. اما در سال‌هاي اخير با گسترش روز‌افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، استفاده از آن نيز مورد توجه بسياري از مديران قرار گرفته است. شبكه اينترنت به دنبال خود نوع جديد از تكنولوژي ارائه مي‌كند كه مي‌تواند حتي فرهنگ يك سازمان را تغيير بدهد. يكي از تغييرات اساسي اين فرهنگ را مي‌توان فرهنگ «مديريت نزديك از راه ‌دور» نام برد. در اين نوع مديريت هر چند ممكن است فاصله فيزيكي مدير از زير دستانشان صد‌‌ها و يا هزارها برابر شده باشد، ولي فاصله معنوي و تاثيرگذاري بسيار نزديك شده است(در واقع به نزديك صفحه كامپيوتر شخص). ما در اينجا به چند نمونه از كاربردهاي اين سيستم‌ها در سازمان‌ها اشاره خواهيم كرد و در ادامه گسترش شبكه‌هاي محلي به اينترنت و مزاياي آن را شرح خواهيم داد.

برنامه ریزی و سازماندهی

اگر پنجاه سال پيش به يكي از بروكرات‌هاي پشت ميز نشين گفته مي‌شد كه روزي كاربرد كاغذ در اداره‌جات منسوخ خواهد شد، حتماً به ما مي‌خنديد. اما امروزه اين امر به وقوع پيوسته است و گردش كاغذ در اداره‌جات با مدارك الكترونيكي جايگزين شده است. ما نخست نگاهي به ساختار و اجزاي اين سيستم مي‌اندازيم.
در هر اداره‌اي واحد دبيرخانه بعنوان تنها دروازه مجاز براي ورود و خروج نامه‌هاي اداري شناخته شده است. اين واحد وظيفه دارد كه نامه‌هاي رسيده را شماره‌گذاري نموده و به بخش‌هاي مربوطه ارسال نمايد. همچنين مي‌بايست نامه‌هاي كه براي ارسال مشخص شده‌اند را شماره كرده و به خارج از سازمان ارسال نمايد. از ديگر وظايف اين بخش ابلاغ بخش‌نامه‌هاي داخلي و نامه‌هاي داخل سازماني است.

پس از دبيرخانه، مديران بخش‌ها هستند كه نامه‌هاي مربوط به بخش خود را دريافت مي‌كنند و با توجه به موضوع و متن نامه و نيروي كار تحت فرمانشان نامه را به يكي از زيردستانشان ارسال مي‌نمايند. مدير بايد بتواند در مواقع مختلف وضعيت رسيدگي به اين نامه و جواب نامه‌ها را نيز كنترل كند. اين روال بر اساس چارت‌سازماني مي‌تواند به دفعات تكرار شود. فرضاً اگر نامه‌اي براي مديرعامل شركت فرستاده شده باشد كه يك سيستم مالي كامپيوتري جديد را معرفي مي‌كند، اين مدير آن را پاراف كرده و براي معاونت فني و معاونت مالي/ اداري خود ارسال مي‌نمايد. معاونت فني اين نامه را به مدير بخش كامپيوتر ارسال مي‌نمايد و مدير بخش كامپيوتر ممكن است اين نامه را به مشاور فني خود ارجاع بدهد. معاونت مالي/اداري نيز اين نامه را به مدير حسابداري ارجاع مي‌دهد و مدير حسابداري نيز اين نامه را به يكي از كارمندانش كه با سيستم‌هاي مالي كامپيوتري آشناست ارجاع مي‌دهد.
در نهايت نامه در روي ميز فرد مورد نظر قرار مي‌گيرد و اين فرد براساس موضوع نامه بايد با آن برخورد كند. چند نمونه از كارهاي كه فرد با چنين نامه‌اي انجام مي‌دهد از قرار زير است.

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2