دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله نقش فناوری اطلاعات در آموزش

مقاله نقش فناوري اطلاعات در توسعه فرهنگ و آموزش عمومي

نقش فناوری اطلاعات در آموزش

تعریف اطلاعات

اطلاعات عبارت است از داده های شکل گرفته و تغییر یافته به طوری که معنی دار و مفید باشند.

اطلاعات با بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی است به دلیل آنکه انسانها سبب انتقال اطلاعات میشوند. تقسیم کارمیان انسانها به منظورتامین نیاز ارتباطات میان انسانها زمینه سازانتقال اطلاعات بین افراد است. اطلاعات آن چیزی است که بتواند درسیستم ذهنی دریافت کننده دگرگونی ایجاد کند و ازبی نظمی بکاهد. حاصل این دگرگونی درسیستمهای انسانی- پدید آمدن دانش و توانایی تصمیم گیری است.

تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات، عبارت است از فناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش،بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوریهای نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی میشود.فناوری اطلاعات، روش کارمارا دگرگون کرده، امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است.

امروزه، فناوری اطلاعات درمقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه میکند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ میشود.

فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی میشود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگروابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود.

امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند.

مفهوم فناوری اطلاعاتی

در نیمه دوم دهه 1990 م، از ترکیب رسانه‏های همگانی جهانی و ارتباطات رایانه‏ای، سیستم الکترونیکی شکل گرفت که به تمام زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرایت یافت. ویژگی مهم این سیستم، توانایی بالقوه آن برای ارتباط متقابل بود. ضمن آنکه واژه‏های گوناگونی را نیز آفرید، واژگانی چون: جامعه اطلاعاتی (Information Society)، فناوری اطلاعاتی(Information tachnoloy)، جامعه شبکه‏ای (network Society)، دموکراسی دیجیتالی(digital democracy)و هویت دیجیتالی (digital identity). همه اینها، گواه ایجاد جامعه‏ای نوین مبتنی بر فناوری جدید است.

در این جامعه برای تولید انواع کالاها و خدمات، وابستگی زیادی به کاربرد اطلاعات وجود دارد. یک محور این جامعه، بزرگراه‏های اطلاعاتی مانند اینترنت است که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای تازه‏ای را برای انسان ایجاد می‏کند. به اعتقاد ویلیام مارتین، جامعه اطلاعاتی، جامعه‏ای است که در آن کیفیت زندگی همانند چشم‏اندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به طور روزافزون به اطلاعات و بهره‏برداری از آن وابسته است. در چنین جامعه‏ای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، و نظام آموزشی و بازار تحت تأثیر پیشرفت‏هایی در زمینه اطلاعات و دانش‏ها روی داده است. شاهد این مدعا فرآورده‏های گسترده محصولات و خدمات اطلاعاتی است که از طریق طیف گسترده‏ای از رسانه‏ها انتقال داده می‏شود و غالب آنها دارای ماهیت الکترونیکی هستند.

جامعه اطلاعاتی، دارای زیر ساخت‏هایی است که می‏توان آن را در سه دسته طبقه‏بندی نمود:

زیر ساخت‏های ارتباطات از راه دور؛

زیر ساخت‏های مرتبط با دانش‏ها که سازمان و پردازش اطلاعاتی را در نظر دارد و دستیابی، کاربرد و تفسیر از اطلاعات را امکان‏پذیر می‏سازد؛

زیر ساخت فنی مرتبط کننده اطلاعات. این زیر ساخت، بیان کننده محیطی است که در آن تعاملات متفاوت شکل می‏گیرد.

به هر حال، حجم بسیار اطلاعات، عامل مهم توسعه جامعه اطلاعاتی است و این فناوری به دو گونه مختلف تقسیم می‏شود: قدرت رایانه و توانایی انتقال.

فناوری اطلاعاتی، یعنی روش تولید و جمع‏آوری اطلاعات و استفاده از آن و قابل دسترس بودن یک نظام فکری و فرهنگی، که و همه جلوه‏های فرهنگی را در بر می‏گیرد. در جامعه نوین، همه انواع پیام‏ها در حالتی دوگانه کار می‏کنند: حضور و غیبت در سیستم ارتباطی چند رسانه‏ای. در این میان، تنها حضور، قابلیت انتقال و اجتماعی شدن پیام‏ها را امکان‏پذیر می‏سازد.

و امروز این فرایند اطلاعاتی است که شیوه جدیدی از توسعه را معرفی می‏کند و ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته فعالیتی بنیادی که اثربخشی و بهره‏وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش و مدیریت را تعیین می‏کند.

جریان اطلاعات، به عنوان ویژگی محوری جامعه اطلاعاتی پدیدار می‏شود و این وابستگی به شبکه، در حال کاهش دادن محدودیت‏های مکانی فعالیت‏های معاصر است.

منابع:

امیررضا اصنافی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری  و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حمیدی كارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیرا ز

بیگدلی، زاهد(1377). آموزش استفاده ازکتابخانه های دانشگاهی.فصلنامه کتاب.پائیز و زمستان.صص:49-.

داداش زاده،صفر. “نقش کتابخانه ها در توسعه فرهنگ”

مکتبی فرد، لیلا. “نقش کتابخانه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه های توسعه ای ایران1368-1383″فصلنامه کتاب؛دوره هفدهم،ش.دوم،تابستان1385

محسنی، منوچهر، 1380 ش، جامعه‏شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران:

پارسا،محمد(1374). روان شناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها.

نیکنام؛ مهرداد(1379).مطالعه و آموزش استفاده کننده ازکتابخانه و اطلاعات.فصلنامه کتاب. تابستان.ص:113

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2