دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی

دانلود روش تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی
فهرست مطالب
فصل اول – كليات
چیکده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
فرضیه
متغییرها
فصل دوم – پيشينه تحقيق
رابطه حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي
مقدمه
مبانی حسابداری
مبنای نقدی (کامل)
مبنای تعهدی (کامل)
مبنای نیمه تعهدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
مبنای نقدی تعدیل شده
مزایای مبنای تعهدی
حسابداری تعهدی
نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی
جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری
تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته
• تجزیه و تحلیل و تشریح مطالب توسط مدیریت MD & A
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
گزارشهای مالی تعهدی
سیستمهای مدیریتی تعهدی
گزارشگری جامع دولت
بودجه بندی تعهدی
ناسازه ها و تضادها
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟
ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی
مفاهیم اساسی
اهداف صورتهای مالی
الف- ترزنامه
ب- صورت سود وزیان
ج- صورت های جریان نقدی
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
مفاهیم و تعریف وجوه نقد
مزایای صورت جریانهای نقدی
ماهیت صورت جریانهای نقدی
فعالیتهای عملیاتی
فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
نسبتهای مالی
سوابق موضوع تحقیق
سوابق موضوع در خارج از کشور
فصل سوم – روش تحقيق
روش تحقیق
جامعه
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
چگونگی گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز
اندازه گیری متغیرها
الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)
ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
منابع…………

دانلود روش تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد