دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته

بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
تقدیر و تشکر ۱
فهرست مطالب ۲
فهرست جداول و نمودارها ۴
مقدمه ۵
فصل اول : طرح تحقیق ۶
۱-۱) تشریح و بیان موضوع ۶
۲-۱) اهمیت موضوع ۶
۳-۱) هدف و علت انتخاب موضوع ۷
۴-۱) فرضیات تحقیق ۷
۵-۱) روش تحقیق ۸
۶-۱) قلمرو تحقیق ۸
۷-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی ۸
۸-۱) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ۹
۹-۱) مشکلات و موانع تحقیق ۹
فصل دوم : ادبیات موضوع ۱۰
۱-۲) بورس اوراق بهادار ۱۰
۱-۱-۲) تعریف بورس اوراق بهادار ۱۰
۲-۱-۲) تاریخچه بورس در جهان ۱۰
۳-۱-۲) سابقه ایجاد بورس در ایران ۱۱
۴-۱-۲) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار
تهران و مشهد ۱۵
۲-۲) ویژگی های روش های تأمین مالی ۱۵
۱-۲-۲) استقراض ۱۶
۲-۲-۲) سهام ممتاز ۱۶
۳-۲-۲) سهام عادی ۱۶
۴-۲-۲) سود انباشته ۱۷
۳-۲) هزینه سرمایه ۱۷
۱-۳-۲) مفهوم هزینه سرمایه ۱۷
۲-۳-۲) هزینه بدهی ها ۱۸
۳-۳-۲) هزینه سهام ممتاز ۱۸
۴-۳-۲) هزینه سهام عادی ۱۸
۵-۳-۲) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته ۱۹
۶-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۲۰
۴-۲) خط مشی تقسیم سود ۲۰
۱-۴-۲) اهمیت خط مشی تقسیم سود ۲۰
۲-۴-۲) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود ۲۰
۳-۴-۲) روش های تقسیم سود ۲۲
فصل سوم : روش های تحقیق ۲۳
۱-۳) روش تحقیق ۲۳
۲-۳) قلمرو تحقیق ۲۳
۳-۳) جامعه آماری ۲۳
۴-۳) نمونه آماری ۲۳
۵-۳) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق ۲۴
۱-۵-۳) آزمون همبستگی و رگرسیون ۲۴
۲-۵-۳) آزمون معنی دار بودن r   ۲۵
۶-۳) روش های جمع آوری اطلاعات ۲۶
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها ۲۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۳۰
فهرست منابع ۳۵
فهرست جداول و نمودارها :
جدول ۱ : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس های جهان ۱۳
جدول ۲ :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان
در ۳ ماهه اول سال ۹۵ ۱۴
نمودار ۱ : نمودار انواع رابطه متغیرهای x  و y  با یکدیگر ۲۴
جدول ۳ : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات ۳۱
نمودار ۲ : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات ۳۲
جدول ۴ : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری ۳۳
نمودار ۳ : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری ۳۴
جدول ۵ : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در
برخی از کشورها ۳۰
مقدمه :
تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .
سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.
از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .
فهرست منابع :
۱٫ آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،۱۳۸۰ .
۲٫  پی نِوو ،ریموند ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان ،انتشارات سمت ،۱۳۷۴ .
۳٫تریولا ،ماریو ،آمار کاربردی ، محمد صادق تهرانیان و ابوالقاسم بزرگ نیا ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،۱۳۷۴ .
۴٫دوانی ،غلامحسین ،بورس ،سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکت ها ، انتشارات نخستین ،چاپ اول ،۱۳۷۵ .
۵٫شباهنگ ،رضا ،مدیریت مالی ،جلد اول ،سازمان حسابرسی ،۱۳۷۲ .
۶٫صفرزاده ،حسین ،بررسی انتشار مجدد سهام عادی به منظور افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۷۲ ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،۱۳۷۹ .
۷٫عبدالله زاده ،فرهاد ،مدرس سبزواری ،احمد ،مدیریت مالی ،جلد دوم ،نشر پردازش ،چاپ اول ،۱۳۷۳ .
۸٫قلی پور ،علی ،بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات مالی ، شماره ۹و۱۰ ،زمستان ۷۴ و بهار ۷۵ .
۹٫صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ .

دانلود روش تحقیق بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد