دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت كار 5
فرضيه تحقيق 5
تعريف نظري 6
تعريف عملياتي 7
فصل دوم سابقه پژوهش 8
استرس و سندرم فرسودگي 9
افسردگي 10
افسردگي زيست – شيميايي 12
افسردگي واكنشي 14
مدل سليه از استرس 16
افسردگي 16
سرزنش خود 17
نوميدي 18
ترحم به خود 19
معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است 20
نظريه روانكاوي 21
نظريه هاي يادگيري 23
رويكرد شناختي 24
تعريف 24
افسردگي واكنشي 26
افسردگي درون زاد 27
افسردگي روان زاد 28
تشخيص و سنجش افسردگي 29
اختلال افسردگي عمده 30
اختلال افسرده خلقي 31
علايم افسردگي 33
چگونگي مقابله با افسردگي 34
روش هاي درمان افسردگي 35
روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده 36
روش دو ستوني 36
درمان كوتاه مدت 38
مشاوره و روان درماني گروهي 39
چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند 39
چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير 40
خسارت استرس 42
روند استرس 43
نشانه هاي هيجاني افسردگي 44
به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم 47
ديدگاههاي نظري درباره افسردگي 49
تعريف امدادگر 53
خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر 53
تعريف كمكهاي اوليه و امداد 54
هدف ما از كمكهاي اوليه 54
تعريف عمليات نجات 55
تعريف ديگر امدادگر 55
تعريف كمك هاي اوليه 55
بقيه ويژگي هاي يك امدادگر 55
حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه 56
وظايف امدادگر 58
نحوه مراقبت از خود 59
كنترل استرس 59
واكنش به استرسها 59
واكنش هاي ديررس 60
واكنش هاي شديد 61
مروري بر سابقه پيشينه تحقيق 62
فصل سوم طرح پژوهش 70
طرح پژوهش 71
جامعه پژوهش 72
نمونه پژوهش 72
روش نمونه گيري 73
ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات 74
روش آماري 75
فصل چهارم آمار 76
مقدمه 77
آمار توصيفي 91
آمار استنباطي 93
فرض صفر 93
فرض خلاف 93
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 94
بحث و نتيجه گيري 95
محدوديت هاي پژوهش 97
پيشنهادات 98
منابع و مآخذ 99
پيوست 103…………..
مقدمه
خلق يا mood ماية هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار است كه در طول طيفي بهنجار از غم تا شادي تجربه مي‌شود. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي‌شود كه در برخي موارد شديد با خصوصيت پسيكوتيك همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي‌شوند. اين علايم در برخي گروههاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني و اجتماعي افراد متفاوت مي‌شود.
در اين پژوهش افسردگي نه به عنوان يك بيماري ، بلكه به عنوان واكنش رواني در مقابل مسائل و مشكلاتي كه امدادگران با آنها گريبانگير هستند مطرح است.
مقولة استرس – بيماري از جمله نخستين موضوعاتي است كه در پنجاه سال اخير بطور تجربي مورد كاوش قرار گرفته است و همين امر باعث شده كه تحقيقات مكرر و فراواني در مورد چگونگي مقابله با آن صورت گيرد. بنظر مي‌رسد كه از آغاز اين قرن همواره با تحولات چشمگيري كه در حوزه هاي مختلف مطالعات پزشكي رخ داده است و با كشف بسياري از واسطه هاي نور و هورموني استرس- بيماري ، دادو ستد و ويژگيهاي روان شناختي و فيزيولوژيايي ، وضوح دو چندان يافته است. زيرا توصيفات اطباء و حكماء قديم از سطح همبستگي استرس- بيماري فراتر نمي‌رفت .
دو مشخصة اصلي افسردگي، نااميدي[1] و غمگيني است. شخص ركود وحشتناكي را احساس مي‌كند و نمي‌تواند تصميم بگيرد و يا فعاليتي را شروع كند يا به چيزي علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بي كفايتي و بي ارزشي غوطه ور مي‌شود، گاه زير گريه مي‌زند و ممكن است به فكر خودكشي بيفتد تقريباً همه بيماران افسرده (97درصد) از كاهش انرژي كه منجر به بروز اشكال در تكميل تكاليف، اختلال در كار تحصيلي و حرفه اي و كاهش انگيزه براي انجام طرح هاي تازه مي‌گردد شكايت مي‌كنند.
تقريباً 80 درصد اين بيماران از اختلال خواب[2]، به خصوص زود بيدار شدن از خواب (يعني بي خوابي آخر شب) و بيداري هاي مكرر شبانه، كه ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهني مي‌پردازند، رنج مي‌برند، بعضي از بيماران دچار بي اشتهايي و كاهش وزن مي‌گردند، معهذا بعضي نيز افزايش اشتها، افزايش وزن و پرخوابي دارند. (به نقل از هاشميان، 1375)
[1] – Hopelessness
[2] – Insomnica disorder

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد