اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر خلاقیت
دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر خلاقیت

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر خلاقیت

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر خلاقیت

فهرست مطالب

فصل اول- بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق عبارتند از
فصل دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف خلاقیت
مفهوم خلاقیت
نظریه های مربوط به خلاقیت
خلاقیت معمولی و خارق العاده
چه چیزی خلاقیت نیست؟
تفکر خلاق
فرآیند خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
عواملی که مانع خلاقیت می شود
روشهای پرورش خلاقیت
ویژگی های کودکان خلاق
اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان
الگوی شفیر
۱- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر)
۲- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر)
۳- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر)
۴- والدین مسامحه کار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر)
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد
نیل به دستاورد – نه نمره
والدین فعال و مستقل
قدردانی از خلاقیت
تصور ذهنی از آینده
شوخ طبعی
اصول تورنس
شیوه های فرزندپروری
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
پایایی و اعتبار آزمون
آزمون سنجش خلاقیت
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فرضیه شماره یک  بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۱   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۲  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک
فرضیه شماره ۲  بین سبک سهل گیرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۵   میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری
جدول شماره ۶  جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره ۳
فرضیه شماره ۳  بین سبک فرزند پروری استبدادی والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۳  میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین
جدول شماره ۴  جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره ۲
سئوال ۱  والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می‌خواهند انجام دهند.
جدول شماره ۷  توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۲  بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.
جدول شماره ۸   توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین
سئوال ۳  اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها پرورش شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
جدول شماره ۹   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۴  هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها می گیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.
جدول شماره ۱۰   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۵   اگر بچه ها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.
جدول شماره ۱۱   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۶   والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
جدول شماره ۱۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۷   اگر بچه ها مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.
جدول شماره ۱۳  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۸   بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود باید بتوانند آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
جدول شماره ۱۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سئوال ۹   وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
جدول شماره ۱۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۰   والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
جدول شماره ۱۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین
سوال ۱۱   هرگاه بچه ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
جدول شماره ۱۷   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۲   والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است؟
جدول شماره ۱۸   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۳   والدین باید در تصمیم گیریهای مربوط به خانواده فقط آنچه را که خاص بچه ها است انجام دهند.
جدول شماره ۱۹   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۴   اگر والدین رفتار و خواسته‌های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود.
جدول شماره ۲۰  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۵   والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.
جدول شماره ۲۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۶  والدین باید بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.
جدول شماره ۲۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۷   والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند.
جدول شماره ۲۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۱۸  شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.
جدول شماره ۲۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین.
سئوال ۱۹  بچه ها به بازی و توزیع نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.
جدول شماره ۲۵   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۰  باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین فرد بهتر است آن را ابراز کنند.
جدول شماره ۲۶   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۱  وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد.
جدول شماره ۲۷  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۲   اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.
جدول شماره ۲۸    جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۳  گاهی اوقات والدین با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.
جدول شماره ۲۹  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۴  بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند.
جدول شماره ۳۰   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۵  بعضی از بچه ها ذاتاً بد نیستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
جدول شماره ۳۱  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۶  بچه ها وقتی بزرگ شوند از سخت گیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
جدول شماره ۳۲   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۷   وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کاری خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی‌شوند.
جدول شماره ۳۳   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۸  در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.
جدول شماره ۳۴   جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۲۹   بچه ها جدول و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری آنها.
جدول شماره ۳۵  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
سئوال ۳۰   اگرچه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.
جدول شماره ۳۶   توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین
جدول شماره ۳۷   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۸   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۳۹   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۰   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۱   جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۲   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۳   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
جدول شماره ۴۴   توزیع فراوانی خلاقیت کودکان
تعاریف نظری واژه ها
فصل پنجم و منابع در این پایان نامه نمی باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است