دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

فهرست مطالب

چكيده:
فرضيات پژوهش

فصل اول:
مقدمه:
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق
فرضيه‌هاي اصلي تحقيق:
فرضيه هاي فرعي پژوهش:
متغيرهاي پژوهش
1- متغير مستقل:
2- متغيرهاي وابسته:
3- متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده):
4-متغيرهاي كنترل:
تعريف عملياتي مهارت هاي زندگي:
تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي:
تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي:
تعريف عملياتي اضطراب حالت:
تعريف عملياتي اضطراب صفت:

فصل دوم: (مروري بر پيشينه پژوهش)
مقدمه:
تعريف عزت نفس
شكل گيري عزت نفس:
اهميت عزت نفس
تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:
تفاوت عزت نفس با خويشتن پذيري:
تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:
زمينه هاي مختلف عزت نفس
عزت نفس كلي:
عوامل موثر در رشد عزت نفس:
تاثير جنسيت در رشد عزت نفس:
تعريف اضطراب:
نظريه روانكاوي:
نظريه هاي شناختي اضطراب:
نظريه يادگيري اجتماعي اضطراب:
نظريه هاي رفتاري اضطراب:
نظريه زيست شناختي اضطراب:
روش هاي مختلف اندازه گيري اضطراب:
افتراق بين اضطراب حالت و اضطراب صفت:
پيشرفت تحصيلي:
تعريف پيشرفت تحصيلي
ديدگاه هاي مختلف درباره پيشرفت تحصيلي:
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي:
سازگاري اجتماعي:
عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي:
شرايط تحصيلي:
هوش:
گروه همسالان:
نظريه ها و ديدگاه هاي سازگاري اجتماعي:
ديدگاه روان پويايي:
ديدگاه يادگيري اجتماعي:
ديدگاه تحولي:
ديدگاه زيستي:
ديدگاه اجتماعي- فرهنگي:
ارتباط حيطه هاي مختلف زندگي فرد با مهارتهاي زندگي
ارتباط نظريه هاي مشاوره با مهارت هاي زندگي
برنامه آموزش مهارت هاي زندگي:
خود توانمندسازي از طريق آموزش مهارت هاي زندگي
طبقه بندي مهارت هاي زندگي
1-مهارت هاي بين فردي/ روابط انساني:
2-مهارت هاي حل مسئله/ تصميم گيري:
مهارت هاي مربوط به سلامت جسماني/ حفظ سلامتي:
اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:
پيشينه تحقيقات پژوهش

فصل سوم:
(روش و تحقيق)
اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:
پيشينه تحقيقات پژوهش
جامعه آماري:
ابزارهاي تحقيق:
آزمون عزت نفس كوپراسميت
آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)
مقياس رفتار سازگارانه وايلند
چگونگي اجراي آزمونها
نحوه اجراي آزمايش
نحوه اجراي آزمايش:
روش هاي آماري پژوهش:
روش هاي آماري توصيفي:
روشهاي آمار استنباطي:

فصل چهارم: ندارد

فصل پنجم:
مقدمه:
تبيين يافته هاي آماري
فرضيه (1)
فرضيه (2):
فرضيه (3):
فرضيه 4:
فرضيه 5:
تبيين يافته هاي جانبي
بحث ونتيجه گيري كلي:
مشكلات و محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات…………

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد