دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

دانلود روش تحقیق بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

فهرست مطالب

چکيده 1

فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه 3
بيان مسئله 8
اهميت و ضرورت تحقيق  11
پرسش هاي پژوهشي  12
فرضيه هاي پژوهشي  12
تعريف مفهومي  12
تعريف عملياتي  12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه ي در ارتباط با موضوع شخصيت  14
تعاريف شخصيت  16
عوامل موثر در تعيين شخصيت  25

شکل گيري شخصيت  28
رشد شخصيت  29
ابعاد شخصيت  30
نظريه هاي شخصيت  35
تيپ شناسي شخصيت ويليام شلدون  43
تيپ شناسي شخصيت اميل کرچمر  43
تيپ شناسي شخصيت يونگ  44
نظريه ريموند بي کتل  45
نظريه هانس جي آيزنگ  50
نظريه پنج عامل رابرت مک کري و پل کاستا  51
نظريه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامين 52
ديدگاه فطري درمورد صفات شخصيتي  54
تئاتر چيست  64
نظريه خاستگاه آييني  70
نظريه هاي ديگر درباره خاستگاه آييني  74
تئاتر کلاسيک و شخصيت بازيگران تئتار کلاسيک  80
تئاتر نئوکلاسيک و شخصيت بازيگران تئاتر نئوکلاسيک 84
تئاتر مدرنيسم و شخصيت بازيگران تئاتر مدرنيسم 88

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه  92
جامعه آماري  92
نمونه و روش نمونه گيري  92
ابزار اندازه گيري  92
آزمون شخصيتي آيزنگ  93
اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيت آيزنگ  95
روش اجراي تست آيزنگ 95

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه 98
تجزيه و تحليل فرضيات  98
جدول شاخص هاي آمار توصيفي 2 متغير سبک هاي تئاتر و نوع شخصيت  99
جدول بررسي فرضيه  101

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
خلاصه  105
محدوديت هاي پژوهش  107
پيشنهادات پژوهش  108
بحث و نتيجه گيري  109
منابع  111
ضمايم  114…………

 

دانلود روش تحقیق بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد