دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله و چهارچوب نظري آن
اهميت يا ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
بخش اول: استرس شغلي
شغل چيست
حرفه
وظيفه
گروه شغلي
تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني
تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران
فشار رواني يا استرس چيست؟
به طور كلي دو نوع استرس وجود دارد
عوامل موثر در ايجاد استرس
استرس شغلي
مراحل فشار رواني
نشانه هاي سازگاري عمومي
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني
پيامدهاي فشار عصبي
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني
پيامدهاي فشار عصبي
تجزيه و تحليل شخصيت نوع A و شخصيت نوع B
استراتژي‌هاي مقابله با فشار رواني
استراتژيهاي مقابله فردي
استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان
هدف از مشاوره رواني چيست
تقويت مباني ديني
بخش دوم: فرسودگي شغلي
فرسودگي شغلي چيست
فرسودگي شغلي چه زماني رخ مي دهد
نشانه‌هاي فرسودگي شغلي
انواع فرسودگي شغلي
پژوهش هاي انجام شده
پژوهش‌هاي انجام شده در ايران
پژوهش هاي انجام شده در خارج
نتيجه نهايي
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
روش نمونه‌گيري
ابزار پژوهش
روش اجرا
طرح پژوهشي
فصل چهارم :ندارد
فصل پنجم: بحث  و نتيجه گيري
مقدمه
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
فهرست منابع
مقدمه:
گروهي از صاحب نظران رفتار سازماني فشار رواني[1] را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده‌اند شايد هم براستي دوران ما عصر فشارهاي رواني است. دوره‌اي كه در آن انسان بشر از هر زمان ديگر در معرض عوامل فشارزا[2] قرارگرفته و مسائل ومشكلات بيشماري از هر سو او را احاطه كرده‌ است.
اين فشارها به طور حتم با پيچيدگي روز افزون سازمان ها و گسترش تفكيك‌ها،‌ ابزارها و ديگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب، افزايش هم مي‌يابد.
فشار رواني يا استرس كه واژه اصلي آن ريشه در زبان لاتين دارد در قرن هفدهم ميلادي بسيار متداول بوده و به بعضي سختي، دشواري، فلاكت و محنت به كار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معني آن به نيرو،‌ فشار، زور و تلاش بسيار متغير يافته است ( تيموري، 1383).
فشار رواني براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد اختلاف نظر در مورد فشار رواني در پاسخ‌هايي كه مديران به يك سوال مشابه تحت عنوان «منظور از اصطلاح فشار رواني يا استرس چيست» اين موضوع را تائيد مي نمايد. در اين رابطه متداول‌ترين جواب‌هايي كه به اين پرسش داده شده است عبارت بودند از: كار بسيار زياد و زمان كم براي انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحي و جسمي بسيار زياد، فشارهاي عاطفي احساسي، هيجاني، احساس خستگي، حساسيت و تحريك پذيري بوده است. فشاررواني را عكس‌العمل فرد به عوامل جديد تا تهديد كننده در محيط كاري تعريف كرده‌اند ( تيموري، 1383).
فشار رواني را پاسخي دانسته‌اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت با وضعيت عادي به صورت رفتاري، رواني، جسماني از خود نشان مي‌دهد. همچنين فشار رواني را مجموعه واكنش‌هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده خارجي يا داخلي از ميان برود ايجاد فشار رواني مي‌‌كند.
فشار رواني داراي آثار جسماني نيز هست و از اين طريق هم به سازمان صدمات شديدي وارد مي‌آيد.
[1] – Stress
[2] – Stressors

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد