گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران
دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

(مقدمه )

تعریف اوقات فراغت

پس موضوع تحقیق

هدف از انتخاب موضوع

علل و دلایل انتخاب موضوع

قلمرو تحقیق

محدودیت های تحقیق

انگیزه

تعریف انگیزش

اوقات فراغت

پیشرفت تحصیلی

مدارس

تعریف بازدهی ( کارآئی )

انگیزش

یادگیری

سئوالات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

فراغت

زمان فراغت

ورزش و کارکردهای مختلف آن

کارکردهای مختلف ورزش

کارکرد اجتماعی ورزش

کارکرد سیاسی ورزش

تذکراتی چند

آسیب شناسی اوقات فراغت

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش

اوقات فراغت در دایره شناخت

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت

گردش در طبیعت

تکثر ناهماهنگی چرا ؟

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

۱-روش کتابخانه ای

۲- روش پرسشنامه ای

جامعه آماری

تعریف جامعه آماری

تعریف نمونه آماری

 روش نمونه گیری

قلمرو تحقیق

الف- قلمرو مکانی

ب‌- قلمرو زمانی

ج- قلمرو موضوعی

تکنیک های آماری مورد استفاده

۱- آزمون استقلال کای – دو ( خی – دو )

۲- آزمون همبستگی

مراحل آزمون

۴- تصمیم گیری و تحلیل

مراحل آزمون همبستگی

۳- تعریف آماره آزمون

۴-تصمیم گیری و تحلیل

ضریب تشخیص (R)

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل

فصل چهارم:تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق

 فرضیات تحقیق

فرضیه اول

سؤالات مربوط به فرضیه اول

فرضیه دوم

سؤالات فرضیه دوم

فرضیه سوم

سؤالات مربوط به فرضیه سوم

فرضیه چهارم

سؤالات فرضیه چهارم

تحلیل فرضیات آماری

الف- تحلیل فرضیه اول

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول )

مرحله سوم : تعریف آماره آزمون

تحلیل وتصمیم گیری

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم )

تعریف آماره آزمون

ج- تحلیل فرضیه سوم

تعریف آماره آزمون

مرحله چهارم

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم )

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

د- تحلیل فرضیه چهارم

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم )

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه

تحلیل نتایج تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

پیشنهادات

منابع

خلاصه تحلیل فرضیات

خلاصه نتایج پرسشنامه

 (مقدمه )

«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»

بدون شک دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد
بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد .  با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید .

بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌که هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن کشور خواهد شد .در میان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جایگاه ویژه ای دارد .زیرا علاوه بر این که در آینده نزدیک می توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصیل هم به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند ،قادرند منشا ءحرکت های سازنده یا مخرب شوند . بدین لحاظ هر چه به این نیروی خارق العاده توجه شود  از قدرت خروشان وپر تحرک آنان  می توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشی سپرده شوند ،این سیل عظیم می تواند خسارت زیادی را به وجود آورد ،

سئوا لی که دراین جا مطرح است این است که دربرابر هدر رفتن فرصت های جوانی چه کسانی مسئولند .بدیهی است که نظام تعلیم وتربیت به تنهایی نمی تواند در تربیت واستفاده صحیح از جوانان موفق شود .یکی از موضوعات بسیار مهم
برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان می با شد که اگر اصولی و حساب شده باشد میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه مهیا نمایند و کشور را از آسیبها وخطرات احتمالی که ممکن است در اثر بی توجهی به این امر گریبان گیر کشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی ،تنوع وتفاوتهای بنیادی برخورد است هرفرد براساس تفا وت های زیست شناختی (بیولوژیک )فرهنگی ،نگرش و تجربیات گذشته واهداف ومقاصدی که برای آینده خود دارد، تعبیرمتفاوت یا ومتضاد نسبت به‌دیگران از تأمین اوقات فراغت وچگونگی تأثیرآن برانگیز دارد . اگر ما بتوان تأثیر وتأثری را که این دو واثرانگیزواوقات فراغت یکدیگردارند را به درستی مشخص نمائیم قدم مثبتی در راه کسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگی برداشته ایم .

 منابع :

  ۱٫         شولتز دوان پی : تاریخ روان شناسی نوین . ترجمه دکتر سیف و همکاران  انتشارات سروش ۱۳۷۸

 1.        ۲٫         خولی امین انور : فلسفه اوقات فراغت . ترجمه قاسم کریمی – انتشارات فرایض تابستان ۱۳۷۳
 2.       ۳٫        یونگ ، کارل گوستاو : خاطرات ، رویاها اندیشه ها . ترجمه وجیهه حاتمی – انتشارات دانتشگاه تهران ۱۳۷۶
 3.       ۴٫         میتوس آندره : راز شاد زیستن ترجمه وحید افضلی راد – نشر دانا ۱۳۷۱
 4.       ۵٫         اردبیلی ، یوسف : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره آموزش  و پرورش انتشارات بعثت ۱۳۷۳
 5.        ۶٫         حسینی ، سید مهدی : اصول و روش های راهنمائی و مشاوره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۸
 6.       ۷٫         شریفی ، حسن پاشا : شریفی نسترن ، روش های تحقیق درعلوم رفتاری انتشارات سخن ۱۳۸۰
 7.       ۸٫        شکوهی ، غلامحسین : تربیت و مراحل آن ، انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۶۷
 8.     ۹٫     صافی احمد : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره در آمو زش و پرورش . دفتر
  برنامه ریزی و تألیف کتب درسی انتشارات بعثت ۱۳۷۸
 9.      ۱۰٫        عصاره ، علیرضا : خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان نشریه پیوند ۱۳۷۷
 10.      ۱۱٫        پیوند … نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی کد ۲۶۲-۲۶۱ تابستان ۱۳۸۰
 11.      ۱۲٫       مطالبی از کتب ژانوماژان : مربیان بزرگ ترجمع دکتر شکوهی انتشارات ارشد ۱۳۷۰
 12.      ۱۳٫        ماسن ، پاول هنری : رشد و شخصیت کودک ترجمه مهشید یاسائی نشر فرهنگ ۱۳۶۷
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است