دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

 

بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

فهرست مطالب
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
سئوال مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي واژها و مفاهيم
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق
تأثير پذيري روان بر شيوة دلبستگي
نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي
شيوه هاي دلبستگي
رابطة احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي
نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب
“اضطراب دلبستگي” چيست؟
كردار شناختي دلبستگي
نظريات فرويد در مورد دلبستگي
مراحل دلبستگي
مراحب دلبستگي
آشنايي با اضطراب
علائم اضطراب
1- تعريف اضطراب
2- علل بروز و ريشه هاي اضطراب
3- آثار و علايم اضطراب
3-1- علايم جسماني
3-2- علايم رواني
4-2- اضطراب بيمارگونه
4- انواع اضطراب
4-1- اضطراب طبيعي
5- نقش اضطراب
6- ترس و اضطراب
7- رابطه اضطراب با جنس
8- ديدگاههاي نظري درباره اضطراب
8-1- ديدگاه روان تحليلگري
8-2- ديدگاه رفتارگرايي
8-3- ديدگاه وجودي
8-4- ديدگاه زيست شناختي
تأثيرپذيري روان برشيوة دلبستگي
نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي
شیوه های دلبستگی
رابطة احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي
نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب
رضایت مندی از ارتباط
“اضطراب دلبستگي” چيست؟
تعريف دلبستگي
نظریه فروید در مورد دلبستگی
کردار شناختی دلبستگی
مراحل دلبستگي
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)
مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 8-6 ماهگی)
مرحله دلسبتگی واضح (8-6 ماهگی تا 18 ماهگی -2 سالگی)
آشنايي با اضطراب
اضطراب طبیعی
تفکیک ترس از اظطراب
تظاهرات محیطی اضطراب
آیا اظطراب انطباقی است ؟
علائم اضطراب
فصل سوم : تعيين روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و
تحليل دادها
مقدمه
جدول 1 – 4نمرات خام آزمودنيها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبكهاي دلبستگي در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان
جدول 2-4بررسي رابطه بين اضطراب و سبكهاي دلبستگي دانش آموزان سوم دبيرستان
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و مآخذ
بحث و نتيجه گيري
 

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد