دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

فهرست مطالب
چكيده    1
فصل اول    2
مقدمه    3
بيان مسئله    4
سوالهاي تحقيق    6
موضوع تحقيق    6
فرضيه تحقيق    6
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق    6
تعريف اصطلاحات    7
فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)    9
انگيزش    10
تظاهرات انگيزش    11
هيجان    13
هيجان به مثابه الگوهاي پاسخ    14
ابزار و بازشناسي هيجانها    16
ابزار هيجان در چهره پاسخهاي فطري    17
بازشناسي حالتهاي هيجاني افراد بهنجار    18
پسخورانه حاصل از هيجانهاي برانگيخته    19
بازشناسي حالتهاي هيحان افرادي كه دچار آسيب مغزي شده اند    21
رابطه بين هيجان و انگيزش    22
ديدگاهها و نظريه هاي هيجان    23
1-نظريه جيمز لانگه    23
2- ديدگاه شاخته: انگيختگي بي علت    24
3- ديدگاه ماندار: اهميت هيجاني و قفسه ها    25
4- ديدگاه آرنولد: ارزيابي نخستين    25
5- ديدگاه لازاروس: ارزيابي نخستين    26
6- ديدگاه ونير    28
7- فرضيه پسخورانه صورتي    28
آزمايش فرضيه و پسخورانه صورتي    30
8- ديدگاه ايزارد: نظريه هيجانهاي متمايز    31
9- ديدگاه دوسيستمي    33
ويژگيهاي افراد هيجان خواه     37
فرايندهاي شناختي و هيجان خواهي    38
ترجيحات شغل و نگرشها    39
تفاوتهاي فيزيولوژيكي    39
رشد نقشهاي جنسيتي    41
الگويابي جنسيتي    42
رشد الگويابي جنسيتي    43
گرفتن رفتار الگويابي جنسيتي    44
الگويابي جنسيتي از كجا شروع مي‎شود؟    45
فصل سوم    46
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گيري و مدل آماري    47
فصل چهارم    49
محاسبات آماري و نتايج     50
فصل پنجم    51
خلاصه و نتيجه گيري    52
محدوديت ها     53
منابع     54
پيوست(آزمون هيجان خواهي زاكرمن)    56
فهرست اشكال
شكل 1-2 برداشت لازاروس از هيجان به صورت يك فرايند    27
شكل 2-2 شكل تركيب رويدادهاي عصب شناختي در فرضيه پسخورانه صورت    29
شكل 4-2 شكل ديدگاه دوسيستمي هيجان    36
فهرست جداول
جدول هيجان اصلي ايزارد (شكل 3-2)    32
جدول محاسبات فصل چهارم    50
چكيده:
موضوع اين تحقيق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گيري دراين پژوهش روش خوشه ايي چند مرحله اي مي‎باشد براي سنجش ميزان هيجان خواهي از آزمون هيجان خواهي زاكرمن استفاده گرديده است و روش آمار آزمون T مي‎باشد. نتيجه پژوهش نشان داد كه بين ميزان هيجان خواهي پسران و دختران تفاوت معني دار وجود ندارد.

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد