دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس دربين معلمين زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائي شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه…………………………………. 1

بيان مسأله…………………………….. 3

اهداف تحقيق……………………………. 5

سوالات تحقيق……………………………. 5

فرضيه هاي تحقيق………………………… 5

اهميت و ضرورت تحقيق…………………….. 6

تعاريف نظري……………………………. 7

استرس……………………………….. 7

معلم………………………………… 7

تجربه استرس………………………….. 7

تعارف عملياتي………………………….. 7

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه…………………………………. 10

مفهوم استرس……………………………. 10

استرس بعنوان پاسخ دروني…………………. 15

مراحل استرس……………………………. 17

مرحله واكنش اخطار…………………….. 18

مرحله مقاومت…………………………. 18

مرحله فرسودگي………………………… 18

علل فشار رواني…………………………. 19

شرايط ايجاد كننده استرس…………………. 20

عوامل فردي…………………………… 20

عوامل محيطي………………………….. 22

عوامل سازماني………………………… 24

انواع استرس……………………………. 26

پاسخ هاي فيزيولوژيك بدن انسان به استرس……. 27

استرس مثبت و منفي………………………. 29

استرس طبيعي يا نرمال……………………. 30

استرس شغلي…………………………….. 31

نشانه هاي استرس شغلي……………………. 32

مطالعات مربوط به استرس شغلي……………… 33

دلزدگي و استرس شغلي…………………….. 34

ابعاد گوناگون نقشهاي شغلي……………….. 35

فشار ناشي از نقش ………………………. 36

استرس از نظر جنسيتي…………………….. 37

استرس زنان كارمند…………………….. 38

ديدگاه هاي نظري درباره استرس…………….. 39

حمايت اجتماعي چه تأثيري ممكن است در استرس شغلي داشته باشد    44

آيا تنها افراد خاصي هستند كه نمي توانند با استرس مقابله كنند.    45

پيشينه تحقيق…………………………. 46

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق……………………………. 51

جامعه آماري………………………….. 51

نمونه پژوهش………………………….. 51

ابزار پژوهش………………………….. 51

چگونگي جمع‌آوري اطلاعات…………………. 53

روش آماري……………………………. 53

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري

مقدمه…………………………………. 60

تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري……………… 61

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري……………………………… 101

محددويت‌هاي تحقيق……………………….. 104

پيشنهادهاي تحقيق……………………….. 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ…………………………… 106

نمونه پرسشنامه…………………………. 108

دانلود روش تحقیق بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس دربين معلمين زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائي شهر تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد