دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

شاخص سازی متغیرها
متغیر مستقل
شاخص سازی متغیر وابسته
تجزیه تحلیل توصیفی داده ها
سوال مربوط به نوع استخدام
سوال مربوط به ساعت کاری
سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
سوال مربوط به میزان درآمد شخصی
سوال مربوط به میزان درآمد همسر
سوال مربوط به نوع مسکن
سوال مربوط به محل سکونت
سوال مربوط به احترام در معاشرت
سوال مربوط به پذیرش عقاید
سوال مربوط به به ارزش گذاری اشتغال
سوال مربوط به اعتماد بنفس
سوال مربوط به الگوپذیری
سوال مربوط به تصمیم گیری
سوال مربوط به مخالفت همسر با اشتغال
سوال مربوط به تعصبان سنتی
سوال مربوط به اشتغال عامل نرسیدن به خانه
سوال مربوط به تامین مخارج اعظم خانواده
سوال مربوط به تنظیم مخارج منزل
سوال مربوط به موقعیت تحصیلی
سوال مربوط به وضعیت تحصیلی
سوال مربوط به رابطه صمیمانه
سوال مربوط به گفتگو با فرزندان
سوال مربوط به تفریح میان مادر و فرزند
سوال مربوط به حسن اعتماد میان فرزند و مادر
سوال مربوط به کاهش تعداد فرزندان
سوال مربوط به اختلال در روابط زناشویی
سوال مربوط به اهمیت به سلامت روحی و جسمی
سوال مربوط به خستگی و بی حوصلگی
سوال مربوط به فرزندان با مسئولیت
سوال مربوط به اختلال در سلامت روح و جسم فرزندان
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد