دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان

فهرست مطالب

فصل اول: 

مقدمه 2
بيان مسئله 5
سوال تحقيق 7
ضرورت تحقيق 7
اهداف پژوهش 8
فرضيه 8
تعريف عملياتي واژه ها 8
واژه ها 

فصل دوم
زمينه مسئله 11
تعريف روان درماني 15
اهداف روان درماني 17
درجات رواني درماني 18
روش هاي روان درماني 20
بيماري رواني از نظر فرويد 21
فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي 22
تعريف روانكاوي 23
هدف روانكاوي و روان درماني تحليل 24
هدف روان درماني تحليل گر1 24
انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي 25
فرضيه هاي رفتارگراي 25
بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري 21
رفتاردرماني 6
تكنيك هاي رفتاردرماني 27
رفتار درماني شناختي 28
انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي 28
اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي 29
روان شناسي شناختي 33
فرضيات شناخت درماني 34
انسان در نظريه شناختي 36
بيماري رواني در نظريه شناختي 36
اهداف روان درماني شناختي 37
روش و شيوه شناخت درماني 37
نقش درمانگر درنظريه شناختي 38
فنون و اجزا شناخت درماني 39
محدوديت هاي شناخت درماني 40
نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس) 40
مفاهيم بنيادي نظريه اليس 42
نظريه شخصيت اليس 43
اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي 45
تفكرات غير منطقي 47
روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي 50
فرايند درماني 52
نقش درمانگر 53
اضطراب 64
سطوح اضطراب 66
خلاصه 67
مباني نظري اضطراب 68
نظريه هاي يادگيري 69
نظريه هاي اصالت وجودي 71
نظريه هاي شناختي 72
نظريه هاي زيست شناختي  74
عوامل اضطراب و تنيدگي 74
پاسخ هاي سيستم ايمني 78
پاسخ هاي شناختي به اضطراب 80
دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش 81

فصل سوم
روش تحقيق 84
جامعه آماري 85
متغيرهاي پژوهشي 85
فرضيات مربوط به كنترل متغيرها 86
ابزار تحقيق 87
روش هاي آماري 90
محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق 91

فصل چهارم و پنجم
تجزيه و تحليل داده ها 93
فرضيه  93
خلاصه 99
منابع و مأخذ 102
فهرست منابع لاتين
فهرست منابع فارسي

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد