دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه ی بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
تعریف اوقات فراغت
موضوع تحقیق
تعریف اوقات فراغت
علل و دلایل انتخاب موضوع
قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی
ب‌- قلمرو زمانی
ج‌- قلمرو مکانی
محدودیت های تحقیق
انگیزه
تعریف انگیزش
اوقات فراغت
پیشرفت تحصیلی
مدارس
تعریف بازدهی ( کارآئی )
انگیزش
یادگیری
 یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها
 یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه
عوامل یاد گیری
1- آمادگی
2- تجربیات قبلی
3- موقعیت یادگیری
4- فعالیت یادگیرنده
سئوالات تحقیق

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

فراغت
زمان فراغت
ورزش و کارکردهای مختلف آن
کارکردهای مختلف ورزش
کارکرد اجتماعی ورزش
کارکرد سیاسی ورزش
تذکراتی چند
آسیب شناسی اوقات فراغت
تاثیر آن بر انگیزه و آموزش
اوقات فراغت در دایره شناخت
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان
تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت
گردش در طبیعت

فصل سوم
متدولوژی و روش تحقیق
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
1-روش کتابخانه ای
2- روش پرسشنامه ای
توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه
جامعه آماری
تعریف جامعه آماری
تعریف نمونه آماری
فرمول های محاسبه
روش نمونه گیری
قلمرو تحقیق
الف- قلمرو مکانی
ب‌- قلمرو زمانی
ج- قلمرو موضوعی
تکنیک های آماری مورد استفاده
1- آزمون استقلال کای – دو ( خی – دو )
2- آزمون همبستگی
مراحل آزمون
1-تعریف فرضیات آماری
2-تعیین سطح زیرمنحنی
3-تعریف و محاسبه آماره آزمون
4- تصمیم گیری و تحلیل :
ب‌- آزمون همبستگی
مراحل آزمون همبستگی
ضریب تشخیص (R)
ضریب عدم تشخیص (E)
اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اول
سؤالات مربوط به فرضیه اول
فرضیه دوم
سؤالات فرضیه دوم
فرضیه سوم
سؤالات مربوط به فرضیه سوم
فرضیه چهارم
سؤالات فرضیه چهارم
تحلیل فرضیات آماری
الف- تحلیل فرضیه اول
تحلیل و تصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول
مرحله سوم : تعریف آماره آزمون
تحلیل وتصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم )
تعریف آماره آزمون
تحلیل فرضیه سوم
جداول تعاریف آماره آزمون
مرحله چهارم
تحلیل و تصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم )
تعریف آماره آزمون
تحلیل و تصمیم گیری
د- تحلیل فرضیه چهارم
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم )

فصل پنجم
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
تحلیل نتایج تحقیق
فرضیه اول
سوالات طرح شده
1-1) انتخاب براساس معدل
2-1) انتخاب براساس انضباط و نظم
3-1) اعزام به اماکن متبرکه و باستانی
4-1) دیدار با اشخاص مهم دوستی
فرضیه دوم
سوالات طرح شده
1-1) کلاس های آموزشی و سرگرمی
2-2) کلاس های کامپیوتر و …
3-2) کلاس های احکام ، قرآن و …
4-2) کلاس های مهارت فردی و بدن سازی و …
فرضیه سوم
سوالات طرح شده
1-2) مشارکت برگزاری مراسم صبحگاهی و ظهرگاهی
2-3) مشورت با دانش آموزان درانجام بعضی از امور مدارس
3-3) انتخاب بعضی دانش آموزان به عنوان شوریا مدرسه و نظرخواهی از آنان
4-3) همکاری نزدیک عوامل اجرائی مدرسه با دانش آموزان و نظرخواهی از آنان
5-3) مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری ها
فرضیه چهارم
1-4) نظر خواهی از دانش آموزان نسبت به شیوه های مناسب پر کردن اوقات فراغت
2-4) استفاده از نظرات دانش آموزان
3-4) بخش برنامه های متنوع و گوناگون از صدا و سیما و نوارهای ویدئوئی و …
4-4) به کارگیری شیوه های برای پر کردن اوقات فراغت در تابستان
5-4) هماهنگی بین دستگاه های ذیربط
پیشنهادات
منابع

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه ی بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد